Logo Polskiego Radia
POSŁUCHAJ

Pielgrzymka do Arnhem

24.09.1989 00:00
  • Audycja Piotra Załuskiego - nadana z okazji 45-tej rocznicy bitwy o Arnhem. W programie wykorzystano: tekst przemówienia gen. Kazimierza Sosnkowskiego - wręczającego Brygadzie sztandar w czerwcu 1944 roku; fragment wspomnień gen. Stanisława Sosabowskiego z jego książki pt. "Najkrótszą drogą"; wspomnienia kpt. Zbigniewa Gąssowskiego - prezesa Związk Dodaj do playlisty
Audycja Piotra Załuskiego - nadana z okazji 45-tej rocznicy bitwy o Arnhem. W programie wykorzystano: tekst przemówienia gen. Kazimierza Sosnkowskiego - wręczającego Brygadzie sztandar w czerwcu 1944 roku; fragment wspomnień gen. Stanisława Sosabowskiego z jego książki pt. "Najkrótszą drogą"; wspomnienia kpt. Zbigniewa Gąssowskiego - prezesa Związku Polskich Spadochroniarzy w Szkocji; tekst reportażu Marka Święcickiego pt. "Czerwone diabły pod Arnhem" (fragment wspomnień Jana Wilka - kapitana łączności).