Logo Polskiego Radia
POSŁUCHAJ
Nagrania na temat: Leonid Breżniew
 • RWE20-ta rocznica najazdu na Czechosłowację, data emisji: 21-08-1988 "Doktryna Breżniewa" - reportaż dźwiękowy z wieczoru dyskusyjno-literackiego zorganizowanego w Monachium przez Klub Niezależnej... więcej"Doktryna Breżniewa" - reportaż dźwiękowy z wieczoru dyskusyjno-literackiego zorganizowanego w Monachium przez Klub Niezależnej Myśli Politycznej im. Juliusza Mieroszewskiego: wiersz Kazimierza Wierzyńskiego; piosenki Jacka Kaczmarskiego: "Od swych ojców dojrzalsi...", "Jałta"; wypowiedź prof. Bohdana Osadczuka - ukraińskiego historyka i publicysty. Wieczór dyskusyjno-literacki prowadziła Alina Grabowska. zwiń
 • RWE20-ta rocznica najazdu na Czechosłowację, data emisji: 21-08-1988 "Doktryna Breżniewa" - reportaż dźwiękowy z wieczoru dyskusyjno-literackiego zorganizowanego w Monachium przez Klub Niezależnej... więcej"Doktryna Breżniewa" - reportaż dźwiękowy z wieczoru dyskusyjno-literackiego zorganizowanego w Monachium przez Klub Niezależnej Myśli Politycznej im. Juliusza Mieroszewskiego: dyskusja z udziałem m.in. [Egona Lansky'ego] - słowackiego dziennikarza i uczestnika "praskiej wiosny"; piosenki: "W hippisów dzisiaj się bawimy...", "Widzenie", "Ręka to most...". zwiń
 • RWE25-lecie PRL, data emisji: 21-07-1969 Transmisja obrad Sejmu, w związku z 25-leciem PRL: wystąpienie Władysława Gomułki, I sekretarza KC PZPR. m.in. na temat zadań... więcejTransmisja obrad Sejmu, w związku z 25-leciem PRL: wystąpienie Władysława Gomułki, I sekretarza KC PZPR. m.in. na temat zadań partii mających doprowadzić do szybkiego unowocześnienia gospodarki narodowej oraz o dalszym pogłębianiu współdziałania Polski z krajami Rady Wzajemnej Pomocy Gospodarczej; wystąpienie Leonida Breżniewa, I sekretarza KC KPZR nt. przyjaźni i współpracy radziecko-polskiej. Wypowiedź w j.radzieckim, tłumaczona), podziękowania za zaproszenie na uroczyste obrady; wystąpienie Gustava Husaka, I sekretarza Komunistycznej Partii Czechosłowacji - m.in.: na temat zniszczeń dokonanych podczas II wojny światowej w Polsce i Czechosłowacji oraz o działalności sił antysocjalistycznych, które doprowadziły do głębokiej sytuacji kryzysowej wewnątrz partii czechosłowckiej. Wypowiedź w j. czeskim, tłumaczona. zwiń
 • RWEArchiwum PRL (cz.07) Audycja Grzegorza Sołtysiaka powstała wspólnie z niezależnym pismem historycznym Karta: omówienie wpływu Związku Radzieckiego na... więcejAudycja Grzegorza Sołtysiaka powstała wspólnie z niezależnym pismem historycznym Karta: omówienie wpływu Związku Radzieckiego na sytuację polityczną w Polsce w latach 1980-81 m.in.: naciski polityków radzieckich na wprowadzenie stanu wojennego; odczytanie wypowiedzi radzieckich działaczy partyjnych: Andrieja Gromyki, Jurija Andropowa, Leonida Breżniewa na temat sytuacji w Polsce. zwiń
 • RWEDyskusja okrągłego stołu, data emisji: 02-02-1975 Dyskusja okrągłego stołu poświęcona kwestii następstwa po Leonidzie Brzeżniewie - sekretarzu generalnym KC KPZR. Przewodniczący:... więcejDyskusja okrągłego stołu poświęcona kwestii następstwa po Leonidzie Brzeżniewie - sekretarzu generalnym KC KPZR. Przewodniczący: Jan Nowak - dyrektor Rozgłośni Polskiej RWE. Udział biorą: Borys Lewickij; prof. Leopold Łabędź; Michał Górecki; Andrzej Pomian. Redakcja: Danuta Gamarnikow; Marek Olsienkiewicz. zwiń
 • RWEDyskusja okrągłego stołu, data emisji: 02-02-1975 Dyskusja okrągłego stołu poświęcona kwestii następstwa po Leonidzie Breżniewie - sekretarzu generalnym KC KPZR (dokończenie).
 • RWEFakty, wydarzenia, opinie (cz.0023), data emisji: 19-12-1981 Audycja pod redakcją Lechosława Gawlikowskiego: korespondencja Stanisława Bronowskiego z Watykanu; treść listu pasterskiego... więcejAudycja pod redakcją Lechosława Gawlikowskiego: korespondencja Stanisława Bronowskiego z Watykanu; treść listu pasterskiego prymasa Polski arcybiskupa Józefa Glempa; treść oświadczenia biskupów polskich; oświadczenie Alojzego Mazewskiego - prezesa Kongresu Polonii Amerykańskiej; uwagi Aliny Grabowskiej - o terrorze psychicznym; uwagi Andrzeja Krzeczunowicza - o liście wystosowanym przez tzw. WRON do szefa partii radzieckiej Leonida Breżniewa. Brak taśmy. zwiń
 • RWEFakty, wydarzenia, opinie (cz.0287), data emisji: 11-09-1988 Audycja pod redakcją Konrada Tatarowskiego: rozmowa Wiesława Wawrzynika z Leopoldem Ungerem - publicystą belgijskiego dziennika... więcejAudycja pod redakcją Konrada Tatarowskiego: rozmowa Wiesława Wawrzynika z Leopoldem Ungerem - publicystą belgijskiego dziennika "Le Soir" i paryskiej "Kultury" - na temat konsekwencji wieloletnich rządów Leonida Breżniewa; tekst oświadczenia po zakończonym dwudniowym zjeździe Niezależnego Zrzeszenia Studentów w Gdańsku (czyta Jan Minkiewicz). zwiń
 • RWEFakty, wydarzenia, opinie (cz.0290), data emisji: 11-09-1988 Audycja pod redakcją Konrada Tatarowskiego: treść oświadczenia wydanego w czasie gdańskiego spotkania Lecha Wałęsy z... więcejAudycja pod redakcją Konrada Tatarowskiego: treść oświadczenia wydanego w czasie gdańskiego spotkania Lecha Wałęsy z przedstawicielami świata nauki i kultury (czyta Wojciech Maziarski) oraz treść deklaracji (czyta Jerzy Nowacki); korespondencja Jana Minkiewicza z Amsterdamu - o stanowisku Jacka Szymanderskiego i Ruchu "Wolność i Pokój" - w kwestii karnego powoływania do wojska uczestników sierpniowych strajków; tekst oświadczenia po zakończonym dwudniowym zjeździe Niezależnego Zrzeszenie Student zwiń
 • RWEFakty, wydarzenia, opinie (cz.0307), data emisji: 20-08-1988 Audycja pod redakcją Danuty Drzewińskiej: rozmowa telefoniczna Macieja Morawskiego z Piotrem Baumgartem - przewodniczącym... więcejAudycja pod redakcją Danuty Drzewińskiej: rozmowa telefoniczna Macieja Morawskiego z Piotrem Baumgartem - przewodniczącym Solidarności Rolników Indywidualnych w regionie szczecińskim - na temat sytuacji w Polsce; "Doktryna Breżniewa - jest czy jej nie ma?" - komentarz Aliny Grabowskiej na marginesie publikacji tygodnika "Polityka"; tekst listu Pawła Kota z Warszawy dotyczącego sprawy pomnika Powstania Warszawskiego; korespondencja Piotra Mroczyka z Waszyngtonu - o dochodzeniach w sprawie zestrzelenia przez Amerykanów nad Zatoką Perską samolotu irańskiego. zwiń
 • RWEFakty, wydarzenia, opinie (cz.0347), data emisji: 20-08-1988 Audycja pod redakcją Danuty Drzewińskiej: "Artykuł w Polityce a doktryna Breżniewa" - komentarz Aliny Grabowskiej; rezolucja Rady... więcejAudycja pod redakcją Danuty Drzewińskiej: "Artykuł w Polityce a doktryna Breżniewa" - komentarz Aliny Grabowskiej; rezolucja Rady Politycznej Konfederacji Polski Niepodległej (KPN) w sprawie Polaków w Związku Radzieckim (czyta Krzysztof Król z KPN); korespondencja Piotra Mroczyka z Waszyngtonu - o zestrzeleniu irańskiego samolotu pasażerskiego w Zatoce Perskiej przez amerykański okręt wojenny; informacje Stanisława Jałowieckiego związane z sytuacją strajkową w Polsce. Sygnał RWE. zwiń
 • RWEFakty, wydarzenia, opinie (cz.0849), data emisji: 18-11-1989 Audycja pod redakcją Stanisława Jałowieckiego: "Czy nadal obowiązuje doktryna Breżniewa?" - komentarz Michała Sadykiewicza z... więcejAudycja pod redakcją Stanisława Jałowieckiego: "Czy nadal obowiązuje doktryna Breżniewa?" - komentarz Michała Sadykiewicza z Londynu; rozmowa S. Jałowieckiego z Henrykiem Kurtą - współpracownikiem RWE w Brukseli - o tym co nowego we Wspólnocie Europejskiej; felieton polityczny Stefana Kisielewskiego z Wiednia. zwiń
 • RWEFelieton historyczny Andrzeja Pomiana z Waszyngtonu (cz.2) Felieton historyczny Andrzeja Pomiana na temat ogólnej atmosfery polityczno-psychologicznej w USA, na początku lat 70.. Omówienie... więcejFelieton historyczny Andrzeja Pomiana na temat ogólnej atmosfery polityczno-psychologicznej w USA, na początku lat 70.. Omówienie poglądów amerykańskiego sekretarza stanu Henry'ego Kissingera dotyczących amerykańsko-sowieckiego odprężenia i rozwoju stosunków handlowych ze wschodnią Europą, uwagi o spotkaniu Kissingera z Leonidem Breżniewem - sekretarzem generalnym KC KPZR oraz Mao Zedongiem - chińskim przywódcą komunistycznym. zwiń
 • RWEFragmenty różnych programów, data emisji: 06-06-1979 Rozgłośnia Radia Watykan. Fragment trasmisji (brak początku) z mszy świętej jaką odprawił Jan Paweł II w Częstochowie. Początek... więcejRozgłośnia Radia Watykan. Fragment trasmisji (brak początku) z mszy świętej jaką odprawił Jan Paweł II w Częstochowie. Początek mszy przeprowadzony przez niezidentyfikowaną osobę (zakłócenia), komentarze w języku włoskim. W homili Ojciec Święty pozdrawia Pannę Jasnogórską. Komentarz niezidentyfikowanej osoby (zagłusznia, brak zakończenia). Wiadomości (brak początku i zakończenia): Breżniew na Węgrzech; przedterminowe wybory do parlamentu we Włoszech. Wiadomości: z okazji dnia dziecka doszło do spotkania dzieci z przedstawicielami rządu w Belwederze; wizyta papieża w Polsce. Fragment felietonu na temat dzieci przeprowadzonego przez Jana Zakrzewskiego z Władysławem [Nelmanem] i Ludwikiem [Frasowskim]. Reportaż (brak początku) przeprowadzony przez Jerzego [Wosiaka] w Centralnym Zarządzie Technicznej Obsługi Rolnicwa na temat gospodarki paliwowej w rolnictwie. zwiń
 • RWEFragmenty różnych programów, data emisji: 01-11-1968 "Święto Zmarłych" – uroczystości złożenia kwiatów przed Grobem Nieznanego Żołnierza. Wiadomości z zagranicy: wypowiedzi... więcej"Święto Zmarłych" – uroczystości złożenia kwiatów przed Grobem Nieznanego Żołnierza. Wiadomości z zagranicy: wypowiedzi L.Johnsona, prezydenta USA nt. zaprzestania bombardowań Wietnamu; wypowiedź płk. G.Bieriegowoja, radzieckiego kosmonauty, fragm. wypowiedzi L.Breżniewa nt. zasług kosmonauty. "Człowieka trzeba kochać" – fragm. montażu słowno-poetyckiego w reż. S.Nowakowskiego (poezja W.Broniewskiego i T.Różewicza). Wrzesień 1939 - komentarz nt. bohaterskiej postawy prezydenta S.Starzyńskiego, fragment wypowiedzi prezydenta o konieczności dalszej walki. Omówienie programu jutrzejszego - czyta [E.Wojtczak]; "Klub dla milionów", program w związku z 20-leciem działalności Międzynarodowych Klubów Książki i Prasy; felieton literacki J.Zygmunta Jakubowskiego nt. twórczości C.K.Norwida. "Pamięć tamtych dni" – fragm.. reportażu o pacyfikacji wsi przez Niemcy w województwie kieleckim, podczas II wojny światowej, fragmenty wypowiedzi kobiety nt. mordowania ludności 2 kwietnia 1944 r. "Siedem dni prezydenta" - słuchowisko Teatru Telewizji Łódzkiej w reż. W.Orłowskiego. zwiń
 • RWEFragmenty różnych programów, data emisji: 01-01-1977 Referat E.Gierka wygłoszony na II Plenum KC partii o roli partii w budowie państwa socjalistycznego (07.10.1977). Dziennik:... więcejReferat E.Gierka wygłoszony na II Plenum KC partii o roli partii w budowie państwa socjalistycznego (07.10.1977). Dziennik: uroczystości w związku z 33. rocznicą powołania MO i SB; 60. rocznica Wielkiej Socjalistycznej Rewolucji Październikowej; korespondencja E.Fedke z Moskwy nt. uchwalenia nowej konstytucji w Związku Radzieckim; w NRD uroczystości w związku z 28. rocznicą utworzenia państwa demokratycznego. Wiadomości: trwają obrady IX plenarnego posiedzenia KC PZPR, wygłoszony referat Biura Politycznego " O wyższą efektywność gospodarowania, o lepsze zaspokajanie potrzeb ludzi pracy"; najwyższe władze Polski Ludowej E.Gierek, H.Jabłoński i P.Jaroszewicz wysłały depesze gratulacyjne w związku z uchwaleniem nowej konstytucji ZSRR; w Pradze otwarto wystawę polskiej grafiki. Dziennik wieczorny: trwa IX Plenum KC PZPR w Warszawie, pod przewodnictwem E.Gierka; polskie władze wysłały depesze gratulacyjne dla L.Breżniewa w związku z uchwaleniem przez Radę Najwyższą Związku Radzieckiego, pierwszej w świecie "konstytucji rozwiniętego państwa socjalistycznego". zwiń
 • RWEFragmenty różnych programów, data emisji: 01-01-1980 Dziennik: komunikat z posiedzenia Rady Ministrów: o decyzji stopniowego wprowadzania podwyżek płac dla wszystkich grup zawodowych,... więcejDziennik: komunikat z posiedzenia Rady Ministrów: o decyzji stopniowego wprowadzania podwyżek płac dla wszystkich grup zawodowych, zapowiedź podwyżek emerytur i rent oraz dalszego usprawniania systemu zasiłków rodzinnych; PAP podała, że premier J.Pińkowski podpisał uchwałę w sprawie podwyższenia cen skupu trzody chlewnej. Relacje z różnych stron świata nt. stanowiska poszczególnych państw wobec powołania S.Kani na stanowisko I sekretarza KC partii: relacja Z.Stankiewicza z Moskwy, B.Janiszewskiego z Paryża, J.Rutkowskiego z Bonn, Z.Broniarka ze Sztokholmu; rozmowa niezidentyfikowanej osoby z prof. B.Stróżkiem nt. aktualnych problemów rolnictwa i przemysłu spożywczego w Polsce. Tekst wystąpienia S.Kani wygłoszonego na VI plenum, podczas którego został powołany na stanowisko I sekretarza. Odczytanie depeszy gratulacyjnej L.Breżniewa skierowanej do S.Kani w związku z wyborem na stanowisko I sekretarza (06.09.1980). Wiadomości: relacja z Bonn J.Rutkowskiego nt. rozmów pomiędzy Niemcami i Norwegią w sprawie bezpieczeństwa i dalszej pokojowej współpracy w Europie. zwiń
 • RWEFragmenty różnych programów, data emisji: 01-01-1977 Wystąpienie premiera P.Jaroszewicza podczas obrad II Krajowej Konferencji PZPR 10.I.1978. "Polonez koncertowy" S.Moniuszki w... więcejWystąpienie premiera P.Jaroszewicza podczas obrad II Krajowej Konferencji PZPR 10.I.1978. "Polonez koncertowy" S.Moniuszki w wykonaniu Orkiestry Symfonicznej Filharmonii Narodowej pod dyrekcją W.Rowickiego. Felieton R.Michalskiego o pracy prof.M.Tobiasza nt. konserwacji zabytków architektury Krakowa.Załoga fabryki silników elektrycznych "Tawel" w Tarnowie wyprodukowała 880 tysięczny silnik; L.Breżniew oświadczył w wywiadzie dla dziennika "Prawda", że ZSRR z powodzeniem realizuje politykę pokoju i przyjaźni i będzie nadal dążyć do wyeliminowania groźby wojny jądrowej; spotkanie sekretarza generalnego ONZ z prezydentem Algierii w sprawie sytuacji na Bliskim Wschodzie. W Szczecińskiej Fabryce Maszyn Budowlanych zakończono budowę i montaż 1000 i 1001 dźwigu budowlanego; w dębickich zakładach opon samochodowych "Stomil" ruszyła produkcja opon bezdętkowych dla samochodów pochodzenia zagranicznego; W.Scheel, prezydent RFN, zaapelował do terrorystów zachodnio-niemieckich, by zaprzestali działalności. Przemówienie E.Gierka skierowane do górników z okazji "Barbórki". zwiń
 • RWEFragmenty różnych programów, data emisji: 01-01-1981 VI plenum KC PZPR -przemówienia: Z.Abramowicza; J.Mikulskiego, członka KC PZPR; I.Drabika, członka KC, starszego mistrza w... więcejVI plenum KC PZPR -przemówienia: Z.Abramowicza; J.Mikulskiego, członka KC PZPR; I.Drabika, członka KC, starszego mistrza w zakładach w Skarżysku-Kamiennej; E.Mroza, członka KC, I sekretarza komitetu wojewódzkiego PZPR w Opolu; S.Błońskiego, członka KC PZPR; K.Kaczorowskiego, członka KC PZPR. Przegląd prasy związany z sytuacją polityczną, społeczną i ekonomiczną w Polsce; rozmowa M.[Roskowskiego] i inżynierów m.in. S.Grzybowskiego, H.Kowalczyka z M.Krzakiem, ministrem finansów nt. wartości złotówki. Wiadomości: przywódca Związku Radzieckiego L.Breżniew, przebywający z wizytą w RFN, spotka się z kanclerzem H.Schmitem; na rozpoczętej w Maroku konferencji Rady Ministerialnej Ligi Arabskiej, Syria, Irak, Libia i Organizacja Wyzwolenia Palestyny skrytykowały saudyjski plan rozwiązania konfliktu na Bliskim Wschodzie; trwają strajki na uczelniach w Polsce; Ministerstwo Górnictwa i Energetyki poinformowało, że górnicy pracujący w sobotę na zasadach pełnej dobrowolności wydobyli ponad 283 tys. ton węgla; rozpoczęła się doroczna akcja PCK "Dni Honorowego Krwiodawstwa". zwiń
 • RWEFragmenty różnych programów, data emisji: 01-01-1980 Informacje PAP o sytuacji w Szczecinie i Elblągu; informacje o toczących się w północno-wschodnim regionie Polski dyskusjach... więcejInformacje PAP o sytuacji w Szczecinie i Elblągu; informacje o toczących się w północno-wschodnim regionie Polski dyskusjach członków partii i bezpartyjnych na otwartych zebraniach partyjnych; wypowiedź B.Gliksmana; wystąpienie R.Jankowskiego, nowo wybranego przewodniczącego Centralnej Rady Związków Zawodowych; wiadomości: na terenie 32 województw przeprowadzono w dniach 19-20 sierpnia operacja "Rynek", zorganizowana przez Biuro do walki z przestępstwami gospodarczymi Komendy Głównej MO. "Echa dnia": kampania prezydencka w USA; informacje dot. Indii i Bliskiego Wschodu. Wypowiedzi: prof. dr W.Niewiadomskiego z Akademii Rolniczo-Technicznej; prof. dr hab. S.[Soska], dyrektora Instytutu Położnictwa i Chorób Kobiecych w Białymstoku, eksperta Światowej Organizacji Zdrowia; spotkania na Krymie L.Breżniewa z przywódcami partii państw wspólnoty socjalistycznej; Rada Bezpieczeństwa ONZ uchwaliła rezolucję wzywającą wszystkie państwa członkowskie ONZ do wycofania przedstawicieli dyplomatycznych z Jerozolimy; komentarz W.Daniszewskiego o przemyśle okrętowym w Polsce. zwiń