Logo Polskiego Radia
POSŁUCHAJ
Nagrania na temat: Grzegorz Dziemidowicz
  • RWEFragmenty różnych programów, data emisji: 01-01-1977 Krajowa Narada Sekretarzy terenowych instancji partyjnych (cz.2): referat Biura Politycznego KC PZPR przedstawiony przez E.Gierka... więcejKrajowa Narada Sekretarzy terenowych instancji partyjnych (cz.2): referat Biura Politycznego KC PZPR przedstawiony przez E.Gierka o realizacji uchwał VI i VII zjazdu partii (25.04.1977). Dziennik: oficjalną wizytę w Warszawie rozpoczął A.Neto, prezydent Republiki Angoli; komentarz G.Dziemidowicza o rozwoju gospodarczym i historii Angoli; w Warszawie rozpoczął się XII Kongres Europejskiego Towarzystwa Badań Podstawowych w Chirurgii z udziałem państw europejskich, USA, Kanady, Indii, Japonii i państw Ameryki Południowej; w Krakowie XV Walny Zjazd Związku Polskich Artystów-Plastyków. Prognoza biometeorologiczna - czyta M.Baranowska. Rozmowa B.Czajkowskiego z R.Rakoczym, zastępcą dyrektora Zakładów Odzieżowych "Harnama" w Łodzi nt. możliwości intensyfikacji produkcji tkanin z teksasu. "My 77", audycja Studia Młodych nt. rozwiązań architektonicznych budownictwa mieszkaniowego. Wypowiedź niezidentyfikowanej osoby o twórczości A.Osieckiej, autorki tekstów piosenek, piosenka w wykonaniu D.Olbrychskiego i A.Dymnej "...od pierwszego wejrzenia, ja zakochałem się...". zwiń
  • RWEFragmenty różnych programów, data emisji: 01-01-1980 Wiadomości m.in.: zakończyły się obrady VI plenum KC PZPR: wystąpienie S.Kani wygłoszone na zakończenie obrad VI plenum... więcejWiadomości m.in.: zakończyły się obrady VI plenum KC PZPR: wystąpienie S.Kani wygłoszone na zakończenie obrad VI plenum (7.10.1980); w Warszawie zainaugurowano Dni Czechosłowackiej Gospodarki i Techniki; 31. rocznica powstania NRD. "Z kraju i ze świata". Fragment wiadomości m.in. do późnych godzin wieczornych obradował nadzwyczajny Zjazd Związku Zawodowego pracowników Kultury i Sztuki. Audycja S.Szofa. "Śladem naszych interwencji" - pogadanka nt. jawności ceny usług inwestycyjnych dla rolnictwa. Kronika sportowa W.Szaranowicza: słabo spisują się polscy brydżyści podczas Olimpiady Brydżowej w Holandii; podczas międzynarodowych zawodów łuczniczych w Mediolanie wysoką formę zaprezentowali zawodnicy radzieccy; na Zalewie Zegrzyńskim żeglarskie Mistrzostwa Polski Seniorów; Łódź - rozmowa z trenerem kadry narodowej zapaśników. "Polemika" - audycja G.[Demidowicza] i A.K.Wróblewskiego nt. wyborów parlamentarnych w RFN i Portugalii. Wiadomości: zakończyło się posiedzenie VI plenum KC PZPR; wybory parlamentarne w RFN i Portugalii; trzeci dzień wojny iracko-irańskiej. zwiń
  • RWEFragmenty różnych programów, data emisji: 01-01-1979 Przemówienie Jana Pawła II podczas spotkania z E.Gierkiem i H.Jabłońskim, w spotkaniu uczestniczy też Prymas Karol Wyszyński.... więcejPrzemówienie Jana Pawła II podczas spotkania z E.Gierkiem i H.Jabłońskim, w spotkaniu uczestniczy też Prymas Karol Wyszyński. Komentarz G.Dziemidowicza (02.06.1979). "Kantata Polska" Paderewskiego. Na fortepianie gra R.Smendzianka z towarzyszeniem orkiestry Filharmonii Narodowej pod dyrekcją S.Wisłockiego. Rozmowa nt. wyposażenia w nowoczesne urządzenia medyczne Szpitala Centrum Zdrowia Dziecka; fragmenty utworu K.Szymanowskiego w nagraniu K.A.Kulki i J.Marcińskiego (Romans d-dur, opus 23); rozmowa J.Petyckiej i B.Mittelstad z A.Szczurowskim i J.Paździorą nt. badań związanych z zakładaniem nowych kopalni. "Suita tańców polskich" W.Żeleńskiego. Komentarz nt. działalności związku zawodowego skupiającego pracowników instytucji artystycznych, filmowych, pracowników bibliotek w związku z 30-leciem istnienia związku; odczytanie wspomnień E.Kulczyńskiej z Poznania nt. życia codziennego w pierwszych dniach po wyzwoleniu. Relacja B.Mokrzyszewskiego z Pragi nt. Festiwalu "Eko-film", poświęconego ochronie naturalnego środowiska człowieka. zwiń