Logo Polskiego Radia
POSŁUCHAJ

Fragmenty różnych programów

01.01.1979 00:00
  • Przemówienie Jana Pawła II podczas spotkania z E.Gierkiem i H.Jabłońskim, w spotkaniu uczestniczy też Prymas Karol Wyszyński. Komentarz G.Dziemidowicza (02.06.1979). "Kantata Polska" I.J.Paderewskiego. Na fortepianie gra R.Smędzianka z towarzyszeniem orkiestry Filharmonii Narodowej pod dyrekcją S.Wisłockiego. Rozmowa nt. wyposażenia w nowoczesne ur Dodaj do playlisty
Przemówienie Jana Pawła II podczas spotkania z E.Gierkiem i H.Jabłońskim, w spotkaniu uczestniczy też Prymas Karol Wyszyński. Komentarz G.Dziemidowicza (02.06.1979). "Kantata Polska" Paderewskiego. Na fortepianie gra R.Smendzianka z towarzyszeniem orkiestry Filharmonii Narodowej pod dyrekcją S.Wisłockiego. Rozmowa nt. wyposażenia w nowoczesne urządzenia medyczne Szpitala Centrum Zdrowia Dziecka; fragmenty utworu K.Szymanowskiego w nagraniu K.A.Kulki i J.Marcińskiego (Romans d-dur, opus 23); rozmowa J.Petyckiej i B.Mittelstad z A.Szczurowskim i J.Paździorą nt. badań związanych z zakładaniem nowych kopalni. "Suita tańców polskich" W.Żeleńskiego. Komentarz nt. działalności związku zawodowego skupiającego pracowników instytucji artystycznych, filmowych, pracowników bibliotek w związku z 30-leciem istnienia związku; odczytanie wspomnień E.Kulczyńskiej z Poznania nt. życia codziennego w pierwszych dniach po wyzwoleniu. Relacja B.Mokrzyszewskiego z Pragi nt. Festiwalu "Eko-film", poświęconego ochronie naturalnego środowiska człowieka.