Logo Polskiego Radia
POSŁUCHAJ

Fragmenty różnych programów

01.01.1980 00:00
  • Wiadomości m.in.: zakończyły się obrady VI plenum KC PZPR: wystąpienie S.Kani wygłoszone na zakończenie obrad VI plenum (7.10.1980); w Warszawie zainaugurowano Dni Czechosłowackiej Gospodarki i Techniki; 31. rocznica powstania NRD. "Z kraju i ze świata". Fragment wiadomości m.in. do późnych godzin wieczornych obradował nadzwyczajny Zjazd Związku Za Dodaj do playlisty
Wiadomości m.in.: zakończyły się obrady VI plenum KC PZPR: wystąpienie S.Kani wygłoszone na zakończenie obrad VI plenum (7.10.1980); w Warszawie zainaugurowano Dni Czechosłowackiej Gospodarki i Techniki; 31. rocznica powstania NRD. "Z kraju i ze świata". Fragment wiadomości m.in. do późnych godzin wieczornych obradował nadzwyczajny Zjazd Związku Zawodowego pracowników Kultury i Sztuki. Audycja S.Szofa. "Śladem naszych interwencji" - pogadanka nt. jawności ceny usług inwestycyjnych dla rolnictwa. Kronika sportowa W.Szaranowicza: słabo spisują się polscy brydżyści podczas Olimpiady Brydżowej w Holandii; podczas międzynarodowych zawodów łuczniczych w Mediolanie wysoką formę zaprezentowali zawodnicy radzieccy; na Zalewie Zegrzyńskim żeglarskie Mistrzostwa Polski Seniorów; Łódź - rozmowa z trenerem kadry narodowej zapaśników. "Polemika" - audycja G.[Demidowicza] i A.K.Wróblewskiego nt. wyborów parlamentarnych w RFN i Portugalii. Wiadomości: zakończyło się posiedzenie VI plenum KC PZPR; wybory parlamentarne w RFN i Portugalii; trzeci dzień wojny iracko-irańskiej.