Logo Polskiego Radia
POSŁUCHAJ
Nagrania na temat: Józef Bujnowski
  • RWEAudycja poetycka Recytacje poezji w wykonaniu Zbigniewa Blichewicza: "Hamlet", "Biała Noc", "Złe dni", "Ogród Getsemański" - wiersze Borysa... więcejRecytacje poezji w wykonaniu Zbigniewa Blichewicza: "Hamlet", "Biała Noc", "Złe dni", "Ogród Getsemański" - wiersze Borysa Pasternaka * "Wierzę", "Anhelli (śmierć Ellenai)", "Sowiński na okopach Woli" - wiersze Juliusza Słowackiego * "Czternasta poznańska dywizja piechoty" - wiersz Stefana Borsukiewicza * "Gorycz i walka" Józefa Bujnowskiego * "Kołysanka" - wiersz Krystyny Krahelskiej * "Ostatni list" - wiersz nieznanego poety * "Niezwyciężone" - wiersz Krzysztofa Kamila Baczyńskiego. "Ktoś pr zwiń
  • RWEFragmenty uroczystości uczczenia gen. Stanisława Maczka i gen. Klemensa Rudnickiego Fragmenty uroczystości z okazji nadania doktoratów honoris causa Polskiego Uniwersytetu na Obczyźnie gen. Stanisławowi Maczkowi i... więcejFragmenty uroczystości z okazji nadania doktoratów honoris causa Polskiego Uniwersytetu na Obczyźnie gen. Stanisławowi Maczkowi i gen. Klemensowi Rudnickiemu oraz odznaczenia ich orderami Odrodzenia Polski I-szej klasy: słowo wstępne - niezidentyfikowana osoba; "Gaude Mater Polonia" (chór), oklaski, wystąpienie prof. Edwarda Szczepanika - dziekana Wydziału Ekonomicznego na temat gen. S. Maczka; wystąpienie prof. Józefa Bujnowskiego - dziekana Wydziału Humanistycznego na temat gen. K. Rudnickieg zwiń
  • RWEMonte Cassino (antologia żołnierska), data emisji: 21-05-1978 Audycja Kazimierza Konara - składająca się z poezji żołnierskiej okresu "Bitwy pod Monte Cassino": "Via Appia" (Kazimierz... więcejAudycja Kazimierza Konara - składająca się z poezji żołnierskiej okresu "Bitwy pod Monte Cassino": "Via Appia" (Kazimierz Wierzyński) * "Modlitwa Krymska" (Henryk Mirzwiński) * "Listy do matki" (Kazimierz Wilczyński) * "Monte Cassino" (Władysław Broniewski) * "Chwała zwycięzcom" (Jan Rostworowski) * "Żeby się unieść pieśnią" (Józef Bujnowski) * "Może to i nie pora przyzywać twoją pamięć..." (Jerzy Bazarewski) * "Ogarniam cię, ziemio włoska..." (Artur Międzyrzecki) * "Gdy dziś wiosną z wyraju wra zwiń
  • RWEPokoleniom ku pamięci, data emisji: 08-04-1985 Audycja Tadeusza Mieleszki (Jerzego Kaniewicza) - na temat Polskiego Ośrodka Społeczno-Kulturalnego (POSK) w Londynie. Wypowiedzi:... więcejAudycja Tadeusza Mieleszki (Jerzego Kaniewicza) - na temat Polskiego Ośrodka Społeczno-Kulturalnego (POSK) w Londynie. Wypowiedzi: Urszuli Święcickiej - organizatorki imprez kulturalnych i przedstawień teatralnych w POSKu; prof. Józefa Bujnowskiego - dziekana Wydziału Humanistycznego Polskiego Uniwersytetu na Obczyźnie; Ryszarda Zakrzewskiego - wiceprzewodniczącego POSKu (omówienie Stowarzyszenia Polskich Kombatantów); Zygmunta Szadkowskiego - prezesa Federacji Światowej; fragment rozmowy z prowadzącym orkiestrę podczas imprez w POSKu (fragmenty utworów). zwiń
  • RWEPolscy twórcy na emigracji, data emisji: 21-09-1991 Audycja Konrada Tatarowskiego poświęcona poezji Józefa Bujnowskiego: wiersz J. Bujnowskiego pt. "Żyto śpiewne"; artykuł Alicji... więcejAudycja Konrada Tatarowskiego poświęcona poezji Józefa Bujnowskiego: wiersz J. Bujnowskiego pt. "Żyto śpiewne"; artykuł Alicji Moskalowej na łamach wydawanego w Londynie "Pamiętnika Literackiego" o życiu i twórczości J. Bujnowskiego; wiersze J. Bujnowskiego z tomików wydanych w latach 50.: "Elegia" * "Rzecz o przemijaniu" * "Rozmowa" * "Z tajemnic dnia" * "Smutek" * "Krajobraz" * "W kręgu Genesis". Wiersze czytają Santos Liszko i Stanisław Załuski. zwiń
  • RWERola POSK-u dzisiaj i w przyszłości (cz.2) Reportaż T. Mieleszki (dokończenie): rozmowa z prezesem POSK-u w Londynie T. Walczakiem nt. zabytków znajdujących się w budynku... więcejReportaż T. Mieleszki (dokończenie): rozmowa z prezesem POSK-u w Londynie T. Walczakiem nt. zabytków znajdujących się w budynku organizacji m.in.: opis poszczególnych sal; rozmowa z prof. J. Bujnowskim - dziekanem Wydziału Humanistycznego Polskiego Uniwersytetu na Obczyźnie – nt. działalności Uniwersytetu i jego roli wsród Polonii; rozmowa z wiceprezesem Stowarzyszenia Polskich Kombatantów R. Zakrzewskim nt. działalności tej organizacji, uwagi nt. polskiego teatru, klubu i restauracji działającej w budynku POSK-u; rozmowa z kierownikiem Biblioteki POSK-u Z. Jagodzińskim – nt. historii tej instytucji, jej celów i założeń; rozmowa z M. Stachiewiczem - prezesem Instytutu im. Józefa Piłsudskiego w Londynie – nt. dziejów Instytutu, jego celów i założeń; rozmowa z członkiem zarządu Instytutu K. Minichem nt. zabytków znajdujących się w tej placówce. zwiń