Logo Polskiego Radia
POSŁUCHAJ

Rola POSK-u dzisiaj i w przyszłości (cz.2)

01.01.1900 00:00
  • Reportaż T. Mieleszki (dokończenie): rozmowa z prezesem POSK-u w Londynie T. Walczakiem nt. zabytków znajdujących się w budynku organizacji m.in.: opis poszczególnych sal; rozmowa z prof. J. Bujnowskim - dziekanem Wydziału Humanistycznego Polskiego Uniwersytetu na Obczyźnie – nt. działalności Uniwersytetu i jego roli wsród Polonii; rozmowa z wicepr Dodaj do playlisty
Reportaż T. Mieleszki (dokończenie): rozmowa z prezesem POSK-u w Londynie T. Walczakiem nt. zabytków znajdujących się w budynku organizacji m.in.: opis poszczególnych sal; rozmowa z prof. J. Bujnowskim - dziekanem Wydziału Humanistycznego Polskiego Uniwersytetu na Obczyźnie – nt. działalności Uniwersytetu i jego roli wsród Polonii; rozmowa z wiceprezesem Stowarzyszenia Polskich Kombatantów R. Zakrzewskim nt. działalności tej organizacji, uwagi nt. polskiego teatru, klubu i restauracji działającej w budynku POSK-u; rozmowa z kierownikiem Biblioteki POSK-u Z. Jagodzińskim – nt. historii tej instytucji, jej celów i założeń; rozmowa z M. Stachiewiczem - prezesem Instytutu im. Józefa Piłsudskiego w Londynie – nt. dziejów Instytutu, jego celów i założeń; rozmowa z członkiem zarządu Instytutu K. Minichem nt. zabytków znajdujących się w tej placówce.