Logo Polskiego Radia
POSŁUCHAJ

Monte Cassino (antologia żołnierska)

21.05.1978 00:00
  • Audycja Kazimierza Konara - składająca się z poezji żołnierskiej okresu "Bitwy pod Monte Cassino": "Via Appia" (Kazimierz Wierzyński) * "Modlitwa Krymska" (Henryk Mirzwiński) * "Listy do matki" (Kazimierz Wilczyński) * "Monte Cassino" (Władysław Broniewski) * "Chwała zwycięzcom" (Jan Roztworowski) * "Żeby się unieść pieśnią" (Jerzy Bujnowski) * "Mo Dodaj do playlisty
Audycja Kazimierza Konara - składająca się z poezji żołnierskiej okresu "Bitwy pod Monte Cassino": "Via Appia" (Kazimierz Wierzyński) * "Modlitwa Krymska" (Henryk Mirzwiński) * "Listy do matki" (Kazimierz Wilczyński) * "Monte Cassino" (Władysław Broniewski) * "Chwała zwycięzcom" (Jan Rostworowski) * "Żeby się unieść pieśnią" (Józef Bujnowski) * "Może to i nie pora przyzywać twoją pamięć..." (Jerzy Bazarewski) * "Ogarniam cię, ziemio włoska..." (Artur Międzyrzecki) * "Gdy dziś wiosną z wyraju wra