Logo Polskiego Radia
POSŁUCHAJ
Nagrania na temat: Aleksander Dubczek
 • RWEFakty, wydarzenia, opinie (cz.0139), data emisji: 12-01-1988 Audycja pod redakcją Aleksandra Świejkowskiego: korespondencja Marka Lehnerta z Rzymu - na temat wywiadu z Aleksandrem Dubczekiem... więcejAudycja pod redakcją Aleksandra Świejkowskiego: korespondencja Marka Lehnerta z Rzymu - na temat wywiadu z Aleksandrem Dubczekiem - przywódcą praskiej wiosny - zamieszczonym w dzienniku włoskiej partii komunistycznej "Unita"; korespondencja Jacka Kalabińskiego ze Stanów Zjednoczonych - o seminarium które poświęcone było sowieckiej "pierestrojce"; korespondencja Jerzego Bajera z Nowego Jorku - o sytuacji w Afganistanie; przegląd prasy zachodniej - poświęcony sytuacji w Czechosłowacji. zwiń
 • RWEFakty, wydarzenia, opinie (cz.0150), data emisji: 10-01-1988 Audycja pod redakcją Wiesława Wawrzyniaka: streszczenie wywiadu z Aleksandrem Dubczekiem - przywódcą Praskiej Wiosny; rozmowa z... więcejAudycja pod redakcją Wiesława Wawrzyniaka: streszczenie wywiadu z Aleksandrem Dubczekiem - przywódcą Praskiej Wiosny; rozmowa z Leopoldem Ungerem - o wywiadzie A. Dubczeka; komentarze Waldemara Kuczyńskiego z Paryża i Zbigniewa Błażyńskiego z Londynu - na temat zaprzestania zagłuszania programów RWE. zwiń
 • RWEFakty, wydarzenia, opinie (cz.0277), data emisji: 17-08-1988 Audycja pod redakcją Stanisława Jałowieckiego: komentarz Tadeusza Mieleszki - na temat rewizji historii w ZSRR; korespondencja... więcejAudycja pod redakcją Stanisława Jałowieckiego: komentarz Tadeusza Mieleszki - na temat rewizji historii w ZSRR; korespondencja Piotra Mroczyka z Waszyngtonu - o konwencji republikańskiej; korespondencja Jerzego Bajera z Nowego Jorku - omawiająca artykuł o Aleksandrze Dubczeku jaki ukazał się w Washington Post; przegląd prasy zachodniej w opracowaniu Włodzimierza Sznarbachowskiego - poświęcony wydarzeniom w Afganistanie. zwiń
 • RWEFakty, wydarzenia, opinie (cz.0443), data emisji: 14-11-1988 Audycja pod redakcją Danuty Drzewińskiej: korespondencja Jerzego Bekkera ze Stanów Zjednoczonych na temat perspektyw stosunków... więcejAudycja pod redakcją Danuty Drzewińskiej: korespondencja Jerzego Bekkera ze Stanów Zjednoczonych na temat perspektyw stosunków amerykańsko-radzieckich; komentarz Stanisława Deji na temat wydarzeń na Litwie, Łotwie i w Estonii; korespondencja Marka Lehnerta z Rzymu na temat wystąpienia Aleksandra Dubczeka na Uniwersytecie w Bolonii; przegląd prasy zachodniej w opracowaniu Marka Olsienkiewicza o planach zmian konstytucji ZSRR w świetle nasilających się sprzeciwów rosyjskich kręgów intelektualnych i ruchów narodowościowych w krajach bałtyckich. zwiń
 • RWEFakty, wydarzenia, opinie (cz.0673), data emisji: 28-04-1989 Audycja pod redakcją Stanisława Jałowieckiego: komentarz Aleksandra Świejkowskiego o chłopskim wiecu w Piaskach Szlacheckich;... więcejAudycja pod redakcją Stanisława Jałowieckiego: komentarz Aleksandra Świejkowskiego o chłopskim wiecu w Piaskach Szlacheckich; komentarz na temat plenum KC KPZR w Moskwie; uwagi pióra Piotra Sawickiego o kontrowersjach wokół wywiadu Aleksandra Dubczeka dla telewizji węgierskiej; rozmowa telefoniczna Grzegorza Ziętkiewicza z Otto Lambsdorfem - przewodniczącym zachodnioniemieckiej FDP - rozpoczynającym wizytę w Polsce; przegląd prasy zachodniej w opracowaniu Marka Olsienkiewicza poświęcony sytuacji na Węgrzech. zwiń
 • RWEFakty, wydarzenia, opinie (cz.0857), data emisji: 03-12-1989 Audycja pod redakcją Józefa Rozwadowskiego: "Dubczek znowu na scenie politycznej" - komentarz pióra Stanisława Jałowieckiego;... więcejAudycja pod redakcją Józefa Rozwadowskiego: "Dubczek znowu na scenie politycznej" - komentarz pióra Stanisława Jałowieckiego; uwagi na temat zakończonego spotkania na szczycie między przywódcami Stanów Zjednoczonych i Związku Radzieckiego; komentarz na temat opozycji wewnętrznej przeciwko polityce Michaiła Gorbaczowa; rozmowa Sławomira Sussa z prof. Januszem Beksiakiem i Januszem Onyszkiewiczem - na temat wizyty Lecha Wałęsy w Londynie; korespondencja Floriana Lubickiego z Londynu o polonijnej części wizyty L. Wałęsy w Londynie. zwiń
 • RWEGłos Wolnej Czechosłowacji, data emisji: 08-08-1968 Fragmenty audycji wolnych stacji radiowych nadawanych w Czechosłowacji okupowanej przez wojska Układu Warszawskiego w 1968 m.in.... więcejFragmenty audycji wolnych stacji radiowych nadawanych w Czechosłowacji okupowanej przez wojska Układu Warszawskiego w 1968 m.in. sygnały wywoławcze stacji; odezwa rządu czechosłowackiego do narodu; rezolucje z poparciem narodu dla legalnych władz państwowych - prezydenta Ludwika Svobody, KPCz z Alexandrem Dubczekiem, rządu z Oldrichem Czernikiem, Zgromadzenia Narodowego z Josefem Smrkovsky'm, Frontu Narodowego z Frantiskiem Kriegelem i Czeskiej Rady Narodowej z Cisarem na czele; apel do skautów całego świata oraz do świata i sumienia narodów uczestniczących w interwencji; zapis programu Wolnej Telewizji Czechosłowackiej - Program Alfreda Znamierowskiego - w komentarzu redaktorskim m.in. o sieci wolnych rozgłośni (Praga, Ceskoslovenska 1, Północne Czechy - Usti n. Labem, Północne Morawy - Brno z Jihlavą, Północne Morawy - Ostrava, Północna Słowacja - Żilina, Środkowa Słowacja, Dunaj, Czechy Zachodnie - Pilzno, Czechy Środkowe, Czechy Południowe, Czechy Wschodnie oraz węgierskojęzyczna stacja Miesto Obilia). zwiń
 • RWEInterwencja w Czechosłowacji w 1968 roku, data emisji: 22-08-1968 Fragmenty audycji wolnych stacji radiowych nadawanych w Czechosłowacji okupowanej przez wojska Układu Warszawskiego w 1968 roku... więcejFragmenty audycji wolnych stacji radiowych nadawanych w Czechosłowacji okupowanej przez wojska Układu Warszawskiego w 1968 roku (Głos Wolnej Czechosłowacji, Głos Wolnego Radia Praga i Głos Wolnego Radia Czeskiego Budziejowice): m.in. tekst odezwy rządu czechosłowackiego do narodu; apel dziennikarzy oraz związku artystów filmu i telewizji przeciwko kolaboracji i o poparcie legalnego kierownictwa państwa i partii z Ludwikiem Swobodą, Alexandrem Dubczekiem, Oldrichem Czerníkiem i Josefem Smrkovsky' zwiń
 • RWEKawalkada czasu (cz.6) Audycja dokumentalna Rozgłośni Polskiej Radia "Wolna Europa". W audycji m.in.: Komunikat Radia Praga - w j. czeskim * Oświadczenie... więcejAudycja dokumentalna Rozgłośni Polskiej Radia "Wolna Europa". W audycji m.in.: Komunikat Radia Praga - w j. czeskim * Oświadczenie radzieckiej agencji TASS, która poinformowała że czechosłowaccy działacze partyjni zwrócili się do ZSRR z prośbą o pomoc dla narodu * Odgłosy strzałów i gwizdy; tłum na ulicach Pragi i pod budynkiem Centralnego Komitetu Partii * Przemówienie Jana Nowaka - dyrektora RWE - skierowane do Czechów i Słowaków * Przemówienie Aleksandra Dubczeka - do narodu - w j. czeskim *  zwiń
 • RWEKawalkada czasu 1964-1974, data emisji: 01-01-1975 Audycja dokumentalna Rozgłośni Polskiej Radia Wolna Europa, zawierająca wybór najważniejszych wydarzeń społeczno-politycznych w... więcejAudycja dokumentalna Rozgłośni Polskiej Radia Wolna Europa, zawierająca wybór najważniejszych wydarzeń społeczno-politycznych w kraju i na świecie: 1968 - komunikat nadzwyczajny Radia Praga z 21 sierpnia o wkroczeniu wojsk Układu Warszawskiego do Czechosłowacji; oświadczenie agencji TASS w tej sprawie; odgłosy z ulic Pragi; oświadczenie prowincjonalnej radiostacji czeskiej z żądaniem uwolnienia uwięzionych przywódców czechosłowackich; fragment przemówienia Aleksandra Dubczeka po zwolnieniu go z  zwiń
 • RWENajwiększa porażka Moskwy, data emisji: 12-08-1969 Faktomontaż dokumentalny Tadeusza Nowakowskiego o wydarzeniach w Czechosłowacji od października 1967 do lata 1968 roku z udziałem... więcejFaktomontaż dokumentalny Tadeusza Nowakowskiego o wydarzeniach w Czechosłowacji od października 1967 do lata 1968 roku z udziałem m.in. Alexandra Dubczeka - sekretarza KPCz; Antonina Nowotnego - prezydenta Czechosłowacji; Lenarta - premiera rządu; Davida - ministra spraw zagranicznych; Oldricha Czernika - premiera rządu; Ludwika Svobody - prezydenta Czechosłowacji. Akcenty polskie: wywiad z polskim studentem z Francji, demonstrującym przeciw agresji - przeprowadzony przez Tadeusza Nowakowskiego; zwiń
 • RWEPanorama dnia - (cz.382) Audycja Z. Jabłońskiego. W audycji m.in.: wyd. o utworzeniu radia "Wolna Praga"; okupacji Czechosłowacji przez armię ZSRR;... więcejAudycja Z. Jabłońskiego. W audycji m.in.: wyd. o utworzeniu radia "Wolna Praga"; okupacji Czechosłowacji przez armię ZSRR; aresztowaniu A. Dubczeka; apel wicepremiera i 3 ministrów czechosłowackich do wszystkich rządów na świecie - m.in. o uwolnienie członków rządu czechosłowackiego * Wiad. z Moskwy: wizyta czechosłowackiego prezydenta w Moskwie* Wiad. z Czechosłowacji: wprowadzenie godziny policyjnej w Brnie Morawskim; okupacja wszystkich gmachów publicznych przez obce wojska; wywiad czechosłowackiego Ministra Spraw Zagranicznych na lotnisku w Brukseli * Odczytanie tekstu rezolucji praskiej organizacji partyjnej do wojsk okupujących Czechosłowację * Fragm. z listu otwartego Dowódcy ZOW Czechosłowacji, skierowany do gen. Pawłowskiego * Apel rozgłośni czechosłowackiej do żołnierzy polskich - w celu opuszczenia ich kraju * Rozmowa Z. Jabłońskiego z W. Pomorskim z Wiednia nt. pomocy wiedeńczyków dla Czechosłowacji i z R. Czarneckim w Paryżu nt. oburzenia ludności francuskiej wobec najazdu na Czechosłowację; info. prasy francuskiej o strzelaninie w Pradze. zwiń
 • RWEPanorama dnia - cz.227, data emisji: 16-07-1988 Audycja pod redakcją Piotra Załuskiego: informacje na temat: demonstracji pod gmachem parlamentu w Belgradzie robotników fabryki... więcejAudycja pod redakcją Piotra Załuskiego: informacje na temat: demonstracji pod gmachem parlamentu w Belgradzie robotników fabryki wyrobów skórzanych; wzrostu liczby chorych w związku z wydobywaniem rudy uranowej w NRD w rejonie Wismut i Gery, gdzie składowane są pokopalniane odpady; wizyty Otto von Habsburga, syna ostatniego króla Węgier Karola IV Węgierskiego, na Węgrzech; wojnie słownej pomiędzy Węgrami a Rumunią; ataku na Aleksandra Dubczeka przez organ Komitetu Centralnego KPCz "Rude Pravo"; korespondencja Jacka Kalabińskiego z Nowego Jorku nt. japońskiej oferty samochodowej Daihatsu - na produkcję japońskich aut w Polsce; korespondencja Tadeusza Zachurskiego z Waszyngtonu o stosunkach Nikaragua-USA; korespondencja Floriana Lubickiego z Londynu o wizycie Kinnocka, przywódcy brytyjskiej partii pracy w Afryce; piosenka Michaela Jacksona. Przerywniki muzyczne. zwiń