Logo Polskiego Radia
POSŁUCHAJ

Fakty, wydarzenia, opinie (cz.0443)

14.11.1988 00:00
  • Audycja pod redakcją Danuty Drzewińskiej: korespondencja Jerzego Bekkera ze Stanów Zjednoczonych na temat perspektyw stosunków amerykańsko-radzieckich; komentarz Stanisława Deji na temat wydarzeń na Litwie, Łotwie i w Estonii; korespondencja Marka Lehnerta z Rzymu na temat wystąpienia Aleksandra Dubczeka na Uniwersytecie w Bolonii; przegląd prasy z Dodaj do playlisty
Audycja pod redakcją Danuty Drzewińskiej: korespondencja Jerzego Bekkera ze Stanów Zjednoczonych na temat perspektyw stosunków amerykańsko-radzieckich; komentarz Stanisława Deji na temat wydarzeń na Litwie, Łotwie i w Estonii; korespondencja Marka Lehnerta z Rzymu na temat wystąpienia Aleksandra Dubczeka na Uniwersytecie w Bolonii; przegląd prasy zachodniej w opracowaniu Marka Olsienkiewicza o planach zmian konstytucji ZSRR w świetle nasilających się sprzeciwów rosyjskich kręgów intelektualnych i ruchów narodowościowych w krajach bałtyckich.