Logo Polskiego Radia
POSŁUCHAJ
Nagrania na temat: Kazimierz Barcikowski
 • RWEDruga wizyta papieża Jana Pawła II w Polsce w 1983 roku Audycja Józefa Ptaczka (brak początku) poświęcona II wizycie Papieża Jana Pawła II w Polsce w 1983 roku. Rozmowa redakcyjna w... więcejAudycja Józefa Ptaczka (brak początku) poświęcona II wizycie Papieża Jana Pawła II w Polsce w 1983 roku. Rozmowa redakcyjna w której uczestniczą: ks. Jan Powiślak, Wiesław Wróblewski, Tadeusz Mieleszko (Jerzy Kaniewicz), Bogdan Żurek. Rozmowa na temat spotkania Papieża Jana Pawła II w Gdańsku z "ludźmi pracy". Uwagi na temat roli duchowej Ojca św. dla Polski. Komentarz Jana Kroka-Paszkowskiego na temat spotkania Jana Pawła II z Kazimierzem Barcikowskim - członkiem Biura Politycznego oraz ze Stanisławem Cioskiem - sekretarzem KC PZPR. zwiń
 • RWEFakty, wydarzenia, opinie (cz.0142), data emisji: 14-01-1988 Audycja pod redakcją Wiesława Wawrzyniaka: omówienie konferencji prasowej Kazimierza Barcikowskiego - zastępcy przewodniczącego... więcejAudycja pod redakcją Wiesława Wawrzyniaka: omówienie konferencji prasowej Kazimierza Barcikowskiego - zastępcy przewodniczącego Rady Państwa; rozmowa telefoniczna Macieja Morawskiego z Jackiem Kuroniem - założycielem Komitetu Obrony Robotników, czołowym przedstawicielem kręgów opozycji demokratycznej - na temat nowej ordynacji wyborczej do rad narodowych (na marginesie konferencji K. Barcikowskiego); oświadczenie NSZZ "Solidarność" po zakończeniu wizyty Hansa Dietricha Genschera - ministra spraw zagranicznych RFN w Polsce (odczytanie przez Janusza Onyszkiewicza); uwagi na temat "Solidarności" na Uniwersytecie Warszawskim; komentarz Lechosława Gawlikowskiego - o odrzuceniu przez oficjalne związki rządowego palnu podwyżek cen na rok bieżący; komentarz Janusza Marchwińskiego - o petycji wiernych w sprawie wolności religii w Czechosłowacji; komentarz pióra Adama Barskiego - o przebiegu i wynikach wizyty Nikołaja Ryżkowa - radzieckiego premiera w Szwecji. zwiń
 • RWEFragmenty różnych programów Stocznia Gdańska, godz. 16:21: sprawozdanie z podpisania porozumienia pomiędzy komisją rządową a Międzyzakładowym Komitetem... więcejStocznia Gdańska, godz. 16:21: sprawozdanie z podpisania porozumienia pomiędzy komisją rządową a Międzyzakładowym Komitetem Strajkowym: wystąpienie Lecha Wałęsy - przewodniczącego Międzyzakładowego Komitetu Strajkowego; odśpiewanie Hymnu Polski; wystąpienie L. Wałęsy; przemówienie wicepremiera Mieczysława Jagielskiego; akt złożenia podpisów pod porozumieniem. 31.VIII.1980. Godz. 19:00. Dziennik m.in.: w Stoczni Gdańskiej o godz. 16:35 podpisane zostało porozumienie pomiędzy komisją rządową a Międzyzakładowym Komitetem Strajkowym; odtworzenie sprawozdanie ze Szczecina z podpisania porozumienia pomiędzy komisją rządową a Międzyzakładowym Komitetem Strajkowym: wystąpienie wicepremiera Kazimierza Barcikowskiego, Mariana Jurczyka oraz naczelnego dyrektora stoczni; odśpiewanie Hymnu Polski. Fragment audycji: scena brania do niewoli jeńców niemieckich (fragment z książki "Kocioł Flaise" Edith Florentyn); Normandia, sierpień 1944 - wspomnienia dawnych żołnierzy I Dywizji Pancernej, m.in. gen. Franciszka Skibińskiego o ostatniej fazie bitwy pod Falaise. zwiń
 • RWEGazeta dźwiękowa nr 02 (cz.2) Gazeta dźwiękowa S.Bratkowskiego: przegląd wydarzeń krajowych: echa przyznania pokojowej nagrody Nobla Lechowi Wałęsie;... więcejGazeta dźwiękowa S.Bratkowskiego: przegląd wydarzeń krajowych: echa przyznania pokojowej nagrody Nobla Lechowi Wałęsie; przywrócenie od 1.XI. reglamentacji sprzedaży masła na kartki; zaproponowanie przez J.Urbana, rzecznika rządu, banicji 11 osobom, które miałyby stanąć przed sądem w procesie KOR i procesie 7 członków Komisji Krajowej "Solidarności"; rząd opóźnia możliwość udzielenia pomocy rolnictwu za pośrednictwem fundacji pod patronatem Kościoła; K.Barcikowski, sekretarz KC PZPR, na spotkaniu z lektorami KC poinformował, że nie będzie walki z Kościołem; okres amnestyjny na wniosek PRON ma być przedłużony do 31.XII.1983; przybyło obok terminu "fałszywka" nowe słowo "parszywka" (parszywka telewizyjna skierowana przeciwko L.Wałęsie); artykuł wstępny o zimnej wojnie domowej narzuconej społeczeństwu; "U wlotu ula zobaczysz obrazek…" (piosenka); "Rozmawiać, czy nie rozmawiać" (felieton); "Jak zapałka płonąca…" (piosenka); "Iść, czy nie iść?" - felieton polityczny w związku ze zbliżającymi się wyborami do Rad Narodowych; "Kolejowa poczekalnia…" (piosenka). zwiń
 • RWEJak kształtowała się "Solidarność" (cz.277), data emisji: 22-09-1980 Obrady KKP: ustalenie obecności delegatów poszczególnych MKZ; wypowiedź L. Wałęsy - o wyjeździe do Warszawy dla rejestracji... więcejObrady KKP: ustalenie obecności delegatów poszczególnych MKZ; wypowiedź L. Wałęsy - o wyjeździe do Warszawy dla rejestracji statutu; wykaz MKZ, z których upoważnienia obecni obradują; przyjęcie rezolucji, żądającej rozciągnięcia porozumień gdańskich na rolników indywidualnych; wypowiedź L. Wałęsy - o pomocy rolnikom w ich zorganizowaniu się; wypowiedź Wiesława Piotra Kęcika - o już nieistniejącym komitecie założycielskim ZZ rolników; sprawy organizacyjne - m.in. wypowiedź L. Wałęsy - o pieniądzach wpływających do zwiazku; podziękowania [Jana Kozłowskiego] - rolnika, dla L. Wałęsy za interwencję w jego sprawie; podziekowania Edmunda Zadrożyńskiego; wypowiedź L. Wałęsy - o komisji interwencyjnej; wypowiedź Jurczyka - o współpracy z MKZ Szczecin komisji rządowej /z K. Barcikowskim na czele/; wypowiedź L. Wałęsy - o ludziach, którzy sprzyjaja związkowi /m.in. pozytywnie o M. Jagielskim/; sprawdzanie przedstawicieli MKZ, podpisujących się jako współzałożycieli związku. zwiń
 • RWEJak kształtowała się "Solidarność" (cz.283), data emisji: 01-01-1985 «Gazeta dźwiekowa nr 10» - Stefana Bratkowskiego: przegląd wydarzeń krajowych - m.in. o znęcaniu się nad ks. Zaleskim w Krakowie,... więcej«Gazeta dźwiekowa nr 10» - Stefana Bratkowskiego: przegląd wydarzeń krajowych - m.in. o znęcaniu się nad ks. Zaleskim w Krakowie, skazaniu księży z Włoszczowej, stanie zdrowia ks. Zycha, zwolnieniu Ernesta Brylla, przebiegu procesu Frasyniuka, Michnika i Lisa, aresztowaniu Macieja Poleskiego, manifestacji 1 maja, wyrzuceniu Geremka z PAN; komentarz: «Nowy kurs władzy - na ostro» - ocena przedstawicieli ekipy rządzącej /m.in. Barcikowskiego, Urbana, Rakowskiego, Olszowskiego/; piosenka - "Nowy wypił wina dzban. .."; felieton - o stanie psychicznym społeczeństwa; dyskusja m.in. z endekami i Kisielem - o nauce społecznej Kościoła; piosenka - "Że tylko latać, jak ptaki..."; wypowiedź autora o rewizji u siebie i przesłuchaniu w Bezpiece; piosenka - "Przetrwamy, przetrwamy...". zwiń
 • RWEJak kształtowała się "Solidarność" (cz.287), data emisji: 27-08-1980 Strajk w Szczecinie: wypowiedź Mariana Jurczyka - o dotychczasowych ZZ i projekcie nowych niezależnych związków oraz o postawie... więcejStrajk w Szczecinie: wypowiedź Mariana Jurczyka - o dotychczasowych ZZ i projekcie nowych niezależnych związków oraz o postawie MKS; odpowiedź Barcikowskiego - o nową ustawę ZZ; sprawa rejestracji nowych ZZ - wypowiedzi Jurczyka i Barcikowskiego; zgłaszanie datek na nowe ZZ przez delegacje i poszczególne osoby; historia robotnicy zwolnionej z pracy; komunikaty - m.in. o rozmowach rządowej komisji ekspertów z komisją ekspertów MKS Szczecin; wystąpienie Barcikowskiego - m.in. o ustawie nowych ZZ, reformie gospodarczej, wmurowaniu płyty upamiętniającej wydarzenia grudnia 1970 r., karcie stoczniowca. zwiń
 • RWEJak kształtowała się "Solidarność" (cz.288), data emisji: 27-08-1980 Strajk w Szczecinie: c.d wystąpienia Barcikowskiego; wypowiedź Andrzeja Żabińskiego - przewodniczącego rządowej komisji ekspertów... więcejStrajk w Szczecinie: c.d wystąpienia Barcikowskiego; wypowiedź Andrzeja Żabińskiego - przewodniczącego rządowej komisji ekspertów - m.in. o karcie górników i stoczniowców oraz systemie kartkowym na mięso. zwiń
 • RWEJak kształtowała się "Solidarność" (cz.292), data emisji: 30-08-1980 Strajk w Szczecinie: odczytanie tekstu porozumienia; podpisanie dokumentu; przemówienia Barcikowskiego, M. Jurczyka i dyrektora... więcejStrajk w Szczecinie: odczytanie tekstu porozumienia; podpisanie dokumentu; przemówienia Barcikowskiego, M. Jurczyka i dyrektora stoczni. zwiń
 • RWEJak kształtowała się "Solidarność" (cz.357), data emisji: 28-02-1981 Program dla radiowęzłów NSZZ Solidarność regionu Mazowsze: serwis informacyjny agencji Solidarność; komentarz tygodnia - na temat... więcejProgram dla radiowęzłów NSZZ Solidarność regionu Mazowsze: serwis informacyjny agencji Solidarność; komentarz tygodnia - na temat co to jest konsultacja; piosenka Leszka Wojtowicza: "Daj nam Boże trochę więcej spokoju..."; sygnał; omówienie listów do redakcji audycji dla radiowęzłów; piosenka L. Wojtowicza: "Nie pragnę wcale byś była wielka..."; informacje o próbach "rozkładania" Solidarności przez partię; 22.I.1971 r.: 10 rocznica strajku szczecińskiego w stoczni im. Warskiego - wizyta 24.I.1971 r. w stoczni E. Gierka, P. Jaroszewicza, Barcikowskiego i W. Jaruzelskiego; fragmenty przemówienia E. Gierka do stoczniowców; piosenka L. Wojtowicza: "Był taki moment na pewnym skrzyżowaniu..."; głodówka w Chrześcijańskim Stowarzyszeniu Społecznym rozpoczęta 22.II - wypowiedzi uczestników głodówki; kabaret Jana Pietrzaka - cz.III. zwiń
 • RWEJak powstawała Solidarność (cz.49), data emisji: 23-09-1984 Audycja Janusza Marchwińskiego na temat strajków robotniczych w Szczecinie w 1980 r. - (cz.IV). W audycji m.in.: fragmenty ze... więcejAudycja Janusza Marchwińskiego na temat strajków robotniczych w Szczecinie w 1980 r. - (cz.IV). W audycji m.in.: fragmenty ze spotkania Komisji Rządowej ze strajkującymi w Szczecinie (wystąpienia m.in.: Kazimierza Barcikowskiego - wicepremiera, negocjatora porozumień w Szczecinie). zwiń
 • RWEWojenna szopka noworoczna, data emisji: 20-03-1982 Przedstawienie satyryczne odtworzone przez zespół aktorski Rozgłośni Polskiej RWE - nawiązujące do sytuacji w Polsce po ogłoszeniu... więcejPrzedstawienie satyryczne odtworzone przez zespół aktorski Rozgłośni Polskiej RWE - nawiązujące do sytuacji w Polsce po ogłoszeniu stanu wojennego - z udziałem "chóru internowanych, gen. Wojciecha Jaruzelskiego, Stefana Olszowskiego, Mieczysława Rakowskiego, gen. Czesława Kiszczaka, Albina Siwaka, Kazimierza Barcikowskiego, chóru przemarzniętych żołnierzy". zwiń