Logo Polskiego Radia
POSŁUCHAJ

Fakty, wydarzenia, opinie (cz.0142)

14.01.1988 00:00
  • Audycja pod redakcją Wiesława Wawrzyniaka: omówienie konferencji prasowej Kazimierza Barcikowskiego - zastępcy przewodniczącego Rady Państwa; rozmowa telefoniczna Macieja Morawskiego z Jackiem Kuroniem - założycielem Komitetu Obrony Robotników, czołowym przedstawicielem kręgów opozycji demokratycznej - na temat nowej ordynacji wyborczej do rad naro Dodaj do playlisty
Audycja pod redakcją Wiesława Wawrzyniaka: omówienie konferencji prasowej Kazimierza Barcikowskiego - zastępcy przewodniczącego Rady Państwa; rozmowa telefoniczna Macieja Morawskiego z Jackiem Kuroniem - założycielem Komitetu Obrony Robotników, czołowym przedstawicielem kręgów opozycji demokratycznej - na temat nowej ordynacji wyborczej do rad narodowych (na marginesie konferencji K. Barcikowskiego); oświadczenie NSZZ "Solidarność" po zakończeniu wizyty Hansa Dietricha Genschera - ministra spraw zagranicznych RFN w Polsce (odczytanie przez Janusza Onyszkiewicza); uwagi na temat "Solidarności" na Uniwersytecie Warszawskim; komentarz Lechosława Gawlikowskiego - o odrzuceniu przez oficjalne związki rządowego palnu podwyżek cen na rok bieżący; komentarz Janusza Marchwińskiego - o petycji wiernych w sprawie wolności religii w Czechosłowacji; komentarz pióra Adama Barskiego - o przebiegu i wynikach wizyty Nikołaja Ryżkowa - radzieckiego premiera w Szwecji.