Logo Polskiego Radia
POSŁUCHAJ
Kazimierz Sosnkowski
 • fot. Wikipedia, domena publiczna Ur. 1885, zm. 1969. Polski dowódca wojskowy, generał broni Wojska Polskiego, polityk.

  Bliski współpracownik Józefa Piłsudskiego w czasie I wojny światowej, szef sztabu I Brygady Legionów.

  W latach 1939-44 następca prezydenta RP. W latach 1943-44 Wódz Naczelny Polskich Sił Zbrojnych.

Nagrania na temat: Kazimierz Sosnkowski
 • RWE100. rocznica urodzin Józefa Piłsudskiego (cz. 1), data emisji: 10-12-1969 Relacja z akademii ku czci marszałka Józefa Piłsudskiego z okazji 100 rocznicy jego urodzin, zorganizowanej w Royal Albert Hall w... więcejRelacja z akademii ku czci marszałka Józefa Piłsudskiego z okazji 100 rocznicy jego urodzin, zorganizowanej w Royal Albert Hall w Londynie (3.12.1967). Capstrzyk - melodia odegrana przez trębaczy. Polski hymn narodowy. Angielski hymn narodowy. Polonez. Raporty sztandarowe. Przemówienie gen. Władysława Andersa - członka Rady Trzech. "Warszawianka ". Odtworzenie z płyty głosu marszałka z płyty. Odtworzenie z płyty przemówienia gen. Kazimierza Sosnkowskiego. Werble. zwiń
 • RWE100-lecie urodzin Józefa Piłsudskiego (1), data emisji: 03-12-1967 Uroczystości w Royal Albert Hall w Londynie. Orkiestra, Polski Hymn Państwowy (orkiestra), Hymn Wielkiej Brytanii, wprowadzenie... więcejUroczystości w Royal Albert Hall w Londynie. Orkiestra, Polski Hymn Państwowy (orkiestra), Hymn Wielkiej Brytanii, wprowadzenie sztandarów przy dźwiękach Poloneza A-dur F. Chopina, przemówienie gen. Władysława Andersa, "Warszawianka", głos Marszałka Józefa Piłsudskiego utrwalony na płycie z 1924 r., odtworzenie z taśmy nagranego specjalnie na tę uroczystość przemówienia gen. Kazimierza Sosnkowskiego, który osobiście nie mógł w niej uczestniczyć. Śpiew. Przemówienie Tadeusza Nowakowskiego. zwiń
 • RWE25-lecie obrony Tobruku, data emisji: 10-12-1966 Powitanie wszystkich zgromadzonych przez gen. Stanisława Kopańskiego, odczytanie przez gen. S. Kopańskiego depeszy od gen.... więcejPowitanie wszystkich zgromadzonych przez gen. Stanisława Kopańskiego, odczytanie przez gen. S. Kopańskiego depeszy od gen. Kazimierza Sosnkowskiego i listu od ks. biskupa Władysława Rubina; wejście sztandarów przy dźwiękach Poloneza A-dur, apel poległych, przemówienie gen. S. Kopańskiego, przemówienie Pawła Hęciaka - prezesa Zjednoczenia Polskiego w Wielkiej Brytanii; część artystyczna - śpiewy m.in.: "W Egiptu piaskach dalekich", "Zakochała się dziewczyna w ośmiu dzielnych, młodych strzelcach…", "Nie płacz po mnie…", "Kiedyś jak z tej wojny wrócę…". zwiń
 • RWEAudycja radiowa na temat zbiorów archiwum radiowego, data emisji: 26-12-1964 Audycja radiowa z udziałem archiwisty Michała Borowskiego redaktorki Jadwigi Mieczkowskiej i reżysera Jana Jasiewicza na temat... więcejAudycja radiowa z udziałem archiwisty Michała Borowskiego redaktorki Jadwigi Mieczkowskiej i reżysera Jana Jasiewicza na temat zasobu archiwum radiowego. Podczas audycji emitowane są fragmenty nagrań znanych osób: Józefa Piłsudskiego, Jana Kwapińskiego, Kazimierza Sosnkowskiego, Józefa Hallera, Józefa Becka zwiń
 • RWECud nad Wisłą, data emisji: 26-08-1961 Relacja uczestnika wojny polsko-bolszewickiej 1920 roku o "Cudzie nad Wisłą" (wymieniony m.in Kazimierz Sosnkowski).
 • RWEDane nam było przeżyć - świadkowie historii Materiały dźwiękowe do audycji dokumentalnej Rozgłośni Polskiej RWE pt. "Dane nam było przeżyć - świadkowie historii",... więcejMateriały dźwiękowe do audycji dokumentalnej Rozgłośni Polskiej RWE pt. "Dane nam było przeżyć - świadkowie historii", zawierającej wypowiedzi uczestników ważnych wydarzeń politycznych, dotyczących Polski w latach 1898-1945: Gawęda o utrwalonym głosie oraz Gawęda o pracy - 5.09.1924 - wypowiedzi marszałka Józefa Piłsudskiego * Imitacja przemówienia Stefana Starzyńskiego - prezydenta Warszawy we wrześniu 1939 r. * Wspomnienia gen Waleriana Czumy na temat obrony Warszawy we wrześniu 1939 r. * Poc zwiń
 • RWEDługi cień nocy lipcowej, data emisji: 03-07-1983 Audycja dokumentalna Tadeusza Nowakowskiego: wspomnienia gen. Mariana Kukiela o płk. Kazalecie; komunikat o śmierci gen. W.... więcejAudycja dokumentalna Tadeusza Nowakowskiego: wspomnienia gen. Mariana Kukiela o płk. Kazalecie; komunikat o śmierci gen. W. Sikorskiego; informacje o wydobywaniu skrzyń i dokumentów z wody; wyjątki z meldunku mjr inż. Stanisława Dudzińskiego - oficera lotnictwa polskiego - należącego do komisji badającej skutki wypadku; wyjątki z przesłuchania Edwarda Maksa Prchala - pilota Liberatora; tekst zeznania porucznika Alberta Morisa Postgate’a - ratującego pilota; relacja E.M. Prchala - pilota - o tym  zwiń
 • RWEDługi cień nocy lipcowej - katastrofa lotnicza w Gibraltarze (cz.2), data emisji: 24-05-1981 Audycja Tadeusza Nowakowskiego (dokończenie): fragm. wypowiedzi gen. M. Kukiela o pułkowniku Kazalecie; fragm. londyńskich... więcejAudycja Tadeusza Nowakowskiego (dokończenie): fragm. wypowiedzi gen. M. Kukiela o pułkowniku Kazalecie; fragm. londyńskich wiadomości o śmierci gen. Sikorskiego; wyjątki z meldunku mjr inż. Stanisława Dudzińskiego - oficera Lotnictwa Polskiego, biorącego udział w badaniach wypadku; wyjątki z przesłuchania pierwszego pilota Edwarda Maksa Prchala; zeznania porucznika Alberta Morisa - który wyciągnął pilota Prchala z morza; wywiad z E.M. Prchalem /odczytany/; opinia płk Jerzego Bajana - polskiego r zwiń
 • RWEFragmenty reportażu z przebiegu uroczystości pogrzebowych gen. Władysława Sikorskiego Fragmenty reportażu z przebiegu uroczystości pogrzebowych gen. Władysława Sikorskiego - premiera rządu emigracyjnego, Naczelnego... więcejFragmenty reportażu z przebiegu uroczystości pogrzebowych gen. Władysława Sikorskiego - premiera rządu emigracyjnego, Naczelnego Wodza: orędzie do narodu Władysława Raczkiewicza - prezydenta Reczypospolitej Polskiej na emigracji; Hymn narodowy; przybycie statku "Orkan" do Plymouth ze zwłokami W. Sikorskiego; przewiezienie trumny ze zwłokami W. Sikorskiego do Prezydium Rady Ministrów w Londynie: opis ludzi i wieńców; pośmiertne nadanie Orderu Orła Białego gen. W. Sikorskiemu - przez W. Raczkiewicza; Hymn narodowy; reportaż z uroczystości pogrzebowych na cmentarzu lotników polskich w Newark: przemówienia nad trumną Stanisława Mikołajczyka i gen. Kazimierza Sosnkowskiego. zwiń
 • RWEGawęda o utrwalonym głosie Wypowiedź Józefa Piłsudskiego - utrwalona na płycie gramofonowej w jadalni Pałacu Belwederskiego 5.IX.1927 r. * Fragment... więcejWypowiedź Józefa Piłsudskiego - utrwalona na płycie gramofonowej w jadalni Pałacu Belwederskiego 5.IX.1927 r. * Fragment wypowiedzi Jana Frylinga - na temat odsłonięcia pomnika Adama Mickiewicza w Warszawie w 1898 r. * Fragment wspomnień Jerzego Iwanowskiego - uczestnika manifestacji 3-majowych w czasach carskich * Fragm. wspomnień Jana Kwapińskiego - członka bojówki PPS, uczestnika napadu na pociąg pocztowy pod Rogowem w 1906 r. * Fragment relacji prof. Władysława Falkierskiego - działacza Narodowej Demokracji - na temat: odsłonięcia pomnika grunwaldzkiego w Krakowie w 1910 r.; opis Placu J. Matejki w Krakowie * Odczytanie przez gen. Tadeusza Kasprzyckiego - dowódcy I Komapnii Kadrowej - własnego dziennika, na temat alarmu i wymarszu nocnego na front * Wspomnienia gen. Kazimierza Sosnkowskiego - na temat spotkania z J. Piłsudskim w twierdzy magdeburskiej * Relacja prof. Adama Pragiera - na temat: dnia 30.X.1918 r. w Krakowie; uwagi dotyczące rokowań z Austriakami. zwiń
 • RWEGen. Kazimierz Sosnkowski i książka o nim, data emisji: 12-11-1988 Rozmowa Jerzego Bekkera ze Stanisławem Babińskim - wieloletnim współpracownikiem gen. K. Sosnkowskiego i autorem książki na jego... więcejRozmowa Jerzego Bekkera ze Stanisławem Babińskim - wieloletnim współpracownikiem gen. K. Sosnkowskiego i autorem książki na jego temat. zwiń
 • RWEHołd pamięci gen. Kazimierza Sosnkowskiego, data emisji: 13-10-1969 Hołd pamięci gen. Kazimierza Sosnkowskiego składa gen. Stanisław Kopański.
 • RWEJak kształtowała się "Solidarność" (cz.351) „Józef Piłsudski” – aud. Marii Krzesińskiej: "Pierwsza Brygada" (orkiestra); archiwalne nagr. wypowiedzi Piłsudskiego; "Naprzód... więcej„Józef Piłsudski” – aud. Marii Krzesińskiej: "Pierwsza Brygada" (orkiestra); archiwalne nagr. wypowiedzi Piłsudskiego; "Naprzód drużyno strzelecka" i "Maszerują strzelcy" (chór); "Manewry strzeleckie" (recytacja K. Wierzyński); wspomnienia dowódcy I Brygady gen. Kasprzyckiego; "Raduje się serce" i "Legiony to żołnierska nuta" (chór); wspomnienia St. Balińskiego o płk. A. Sikorskim z I Brygady; "O mój rozmarynie"; wspomnienia gen. Sosnkowskiego o pobycie z Piłsudskim w Magdeburgu; Jan Lechoń "Pił zwiń
 • RWEJak wybuchła Polska Audycja dokumentalna Witolda Zadrowskiego o tym jak 11 listopada 1918 r. wybuchła Polska. Wypowiedzi świadków wydarzeń 1918 r.:... więcejAudycja dokumentalna Witolda Zadrowskiego o tym jak 11 listopada 1918 r. wybuchła Polska. Wypowiedzi świadków wydarzeń 1918 r.: płk Tadeusza Walicha - pełniącego wówczas służbę wojskową w Warszawie; prof. Adama Pragiera (nagranie archiwalne); redaktora Antoniego [Maluty] - świadka wydarzeń na Śląsku Cieszyńskim; płk. Stanisława Szewalskiego - obrońcy Lwowa; gen. Kazimierza Sosnkowskiego; ppor. Adama Koca; ambasadora Kajetana Morawskiego (czyta lektor); płk. T. Walicha; gen. Michała Tokarzewskiego-Karaszewicza (nagranie archiwalne); płk. S. Szewalskiego; gen. Zygmunta Łakińskiego (nagranie archiwalne); Stanisława Jóźwiaka; redaktora A. Maluty. zwiń
 • RWEJak zginął Sikorski, data emisji: 23-04-1962 Program dokumentalny Zygmunta Nowakowskiego poświęcony okolicznościom katastrofy w Gibraltarze (4.VII.1943 roku), w której zginął... więcejProgram dokumentalny Zygmunta Nowakowskiego poświęcony okolicznościom katastrofy w Gibraltarze (4.VII.1943 roku), w której zginął gen. Władysław Sikorski - premier rządu emigracyjnego, naczelny wódz PSZ. Głos zabierają: Helena Sikorska; gen. Władysław Sikorski (z płyty); gen. Stanisław Kopański; gen. Władysław Anders; Stanisław Lityński; Zażuliński; kpt. Ludwik Łubieński; gen. Marian Kukiel; Dudziński (tekst); Prhal (tekst); Bajan; Kaczmarczyk; gen. Kazimierz Sosnkowski. Redakcja: Zygmunt Nowakowski; Wojciech Wojtecki; Bolesław Wąsiewicz; de Notto; Stefan Wysocki; Jerzy Kopczewski; Kazimierz Sowiński; Adolf Schutz. zwiń
 • RWEKorespondencja z Paryża, data emisji: 01-01-1985 Korespondencja z Paryża na temat rozprawy apelacyjnej w sprawie Jadwigi Sosnkowskiej przeciw Towarzystwu Historyczno-Literackiemu... więcejKorespondencja z Paryża na temat rozprawy apelacyjnej w sprawie Jadwigi Sosnkowskiej przeciw Towarzystwu Historyczno-Literackiemu we Francji. Pani J. Sosnkowska domaga się od Towarzystwa Historyczno-Literackiego wydania urny z prochami gen. Kazimierza Sosnkowskiego, celem przewiezienia jej do Warszawy. Wypowiedź prof. Jerzego Monda - sekretarza generalnego polskiego Towarzystwa Historyczno-Literackiego we Francji - na temat przebiegu rozprawy. zwiń
 • RWELotnictwo alianckie i polskie z pomocą powstańczej Warszawie, data emisji: 14-08-1966 Audycja przedstawiająca fakty historyczne ilustrowane osobistymi relacjami lotników: wypowiedź gen. Ludomira Rajskiego -... więcejAudycja przedstawiająca fakty historyczne ilustrowane osobistymi relacjami lotników: wypowiedź gen. Ludomira Rajskiego - uczestnika tej akcji; odczytanie fragmentu rozkazu nr 20 z dnia 15.IX podpisanego przez gen. Kazimierza Sosnkowskiego - Naczelnego Wodza, podkreślającego bohaterstwo lotników Dywizjonu 301; fragment relacji Stanleya Johnsona - brytyjskiego lotnika - o swoich lotach nad Warszawę i przeżyciach z tamtych czasów; wspomnienia lotników z Południowej Afryki: kpt. S. Stretcha, kpt. S. zwiń
 • RWELuka w historii życia Piłsudskiego, data emisji: 15-06-1971 Materiały dźwiękowe: "Luka w historii życia Piłsudskiego" - wspomnienie Bogusława Miedzińskiego - b. zaufanego współpracownika... więcejMateriały dźwiękowe: "Luka w historii życia Piłsudskiego" - wspomnienie Bogusława Miedzińskiego - b. zaufanego współpracownika Józefa Piłsudskiego - dotyczące reorganizacji Polskiej Organizacji Wojskowej i powołania Konwentu A przez J. Piłsudskiego (okres pomiędzy 2.07.1917 a aresztowaniem Piłsudskiego i Kazimierza Sosnkowskiego). zwiń
 • RWEOświadczenie prof. Jerzego Monda, data emisji: 12-11-1984 Oświadczenie prof. Jerzego Monda - sekretarza generalnego Towarzystwa Historyczno-Literackiego w Paryżu - w sprawie przewiezienia... więcejOświadczenie prof. Jerzego Monda - sekretarza generalnego Towarzystwa Historyczno-Literackiego w Paryżu - w sprawie przewiezienia do Polski urny z prochami gen. Kazimierza Sosnkowskiego. Oświadczenie poprzedzone prezentacją sylwetki gen. Sosnkowskiego. zwiń
 • RWEPielgrzymka do Arnhem, data emisji: 24-09-1989 Audycja Piotra Załuskiego - nadana z okazji 45-tej rocznicy bitwy o Arnhem. W programie wykorzystano: tekst przemówienia gen.... więcejAudycja Piotra Załuskiego - nadana z okazji 45-tej rocznicy bitwy o Arnhem. W programie wykorzystano: tekst przemówienia gen. Kazimierza Sosnkowskiego - wręczającego Brygadzie sztandar w czerwcu 1944 roku; fragment wspomnień gen. Stanisława Sosabowskiego z jego książki pt. "Najkrótszą drogą"; wspomnienia kpt. Zbigniewa Gąssowskiego - prezesa Związku Polskich Spadochroniarzy w Szkocji; tekst reportażu Marka Święcickiego pt. "Czerwone diabły pod Arnhem" (fragment wspomnień Jana Wilka - kapitana łączności). zwiń