Logo Polskiego Radia
POSŁUCHAJ
Nagrania na temat: ekonomia
 • RWEApel o fundusz Grzegorza Przemyka, data emisji: 16-07-1983 Apel o fundusz Grzegorza Przemyka.
 • RWEArchiwum PRL (cz.19), data emisji: 22-01-1994 Audycja Grzegorza Sołtysiaka: przedstawienie warunków życia w Polsce w latach 50., fragmenty listów skierowanych do towarzysza... więcejAudycja Grzegorza Sołtysiaka: przedstawienie warunków życia w Polsce w latach 50., fragmenty listów skierowanych do towarzysza Bolesława Bieruta - premiera - z prośbą o pomoc materialną (czyta lektor). zwiń
 • RWEArtykuł z tygodnika "Solidarność Śląska", data emisji: 01-01-1983 "O zatrudnianiu żołnierzy w zakładach Polar oraz o ich wygórowanych zarobkach" - artykuł z tygodnika "Solidarność Śląska".
 • RWEAudycja gospodarcza, data emisji: 19-05-1995 Rozmowa Ryszarda Kaczyńskiego z prof. Maciejem Kosteckim - wykładowcą ekonomii na Uniwersytecie w Szwajcarii - na temat... więcejRozmowa Ryszarda Kaczyńskiego z prof. Maciejem Kosteckim - wykładowcą ekonomii na Uniwersytecie w Szwajcarii - na temat organizowanej konferencji poświęconej trwałości produktu i marketingu. zwiń
 • RWEAudycja gospodarcza, data emisji: 17-11-1990 Pogadanka ekonomiczna prof. Zbigniewa Fallenbüchla na temat kształtowania się kursów walut.
 • RWECzasy zwykłe, czasy ciekawe (cz.028), data emisji: 31-03-1991 "Biblioteki i czytelnictwo" - felieton Włodzimierza Odojewskiego -poświęcony krytycznej sytuacji rynku czytelniczego w Polsce,... więcej"Biblioteki i czytelnictwo" - felieton Włodzimierza Odojewskiego -poświęcony krytycznej sytuacji rynku czytelniczego w Polsce, spowodowanego wysokimi cenami książek, roli bibliotek publicznych oraz potrzebie ich dofinansowania. zwiń
 • RWECzasy zwykłe, czasy ciekawe (cz.063), data emisji: 05-04-1992 "Kultura i finanse" - felieton Włodzimierza Odojewskiego.
 • RWECzasy zwykłe, czasy ciekawe (cz.082), data emisji: 01-11-1992 "O robieniu oszczędności" - felieton Włodzimierza Odojewskiego. Sygnał RWE.
 • RWECzasy zwykłe, czasy ciekawe (cz.121), data emisji: 24-02-1992 Audycja pod redakcją Piotra Załuskiego: sygnał RWE; dziennik radiowy; rozmowa Barbary Hrybacz z Andrzejem Zarębskim - działaczem... więcejAudycja pod redakcją Piotra Załuskiego: sygnał RWE; dziennik radiowy; rozmowa Barbary Hrybacz z Andrzejem Zarębskim - działaczem Kongresu Liberalno-Demokratycznego, byłym rzecznikiem rządu; "Nieznośny ciężar prawdy, czyli o wolności i wiarygodności prasy polskiej" - komentarz kulturalny Doroty Krzywickiej; dziennik radiowy; Igrzyska Zimowe w Albertville - Radiowy Dodatek Olimpijski: odpowiedzi na pytania konkursowe; rozmowa P. Załuskiego i Konrada Tatarowskiego o olimpijskim sporcie; dziennik radiowy; "Finanse i kultura" - esej Włodzimierza Odojewskiego z cyklu "Czasy zwykłe, czasy ciekawe"; informacje na temat wywiadu Lecha Wałęsy który ukazał się w prasie włoskiej (pełny tekst wywiadu); dziennik radiowy; felieton Leopolda Ungera o doradcach wojennych z byłego ZSRR; przegląd prasy międzynarodowej w opracowaniu Wojciecha Worsztynowicza poświęcony problemom byłej Jugosławii. zwiń
 • BBCEkonomia w kraju, data emisji: 22-11-1988 Mieczysław Wilczek o sytuacji ekonomicznej w Polsce.
 • RWEEtyka a gospodarka (cz.6), data emisji: 06-07-1991 Rozmowa Małgorzaty Raczyńskiej z Wojciechem Pawlikiem i Krzysztofem Kicińskim - socjologami z Uniwersytetu Warszawskiego - na... więcejRozmowa Małgorzaty Raczyńskiej z Wojciechem Pawlikiem i Krzysztofem Kicińskim - socjologami z Uniwersytetu Warszawskiego - na temat związków między gospodarką a etyką. zwiń
 • BBCEuropejskie reforma, data emisji: 29-08-1980 Historia reform w Europie w latach 50.
 • RWEFakty, wydarzenia, opinie (cz.0074), data emisji: 18-09-1982 Audycja pod redakcją Wiesława Wróblewskiego. Komentarz Aliny Grabowskiej - na temat komunikatu konferencji biskupów polskich;... więcejAudycja pod redakcją Wiesława Wróblewskiego. Komentarz Aliny Grabowskiej - na temat komunikatu konferencji biskupów polskich; tekst oświadczenia Jana Józefa Lipskiego - po powrocie do Polski po kuracji kardiologicznej (14.IX.1982 roku - Londyn); "Wypaczenia władzy komunistycznej" - komentarz Andrzeja Krzeczunowicza; komentarz na temat polskiej rezolucji w parlamencie europejskim w Strasburgu; "Stosunek Polski do międzynarodowego funduszu walutowego" - komentarz Romana Stefanowskiego. zwiń
 • RWEFakty, wydarzenia, opinie (cz.0278), data emisji: 27-08-1988 Audycja pod redakcją Piotra Załuskiego: komentarz Andrzeja Borowicza - na temat sytuacji strajkowej w Polsce; dyskusja z udziałem... więcejAudycja pod redakcją Piotra Załuskiego: komentarz Andrzeja Borowicza - na temat sytuacji strajkowej w Polsce; dyskusja z udziałem Ireny Lasoty, Jacka Kalabińskiego, Bronisława Wildsteina, Rafała Krawczyka - ekonomisty, Marka Łatyńskiego - dyrektora RWE (zagajenie dyskusji) - na temat zakończonego pierwszego dnia VIII Plenum KC PZPR. zwiń
 • RWEFakty, wydarzenia, opinie (cz.0279), data emisji: 27-08-1988 Audycja pod redakcją Piotra Załuskiego: dyskusja z udziałem Ireny Lasoty, Jacka Kalabińskiego, Bronisława Wildsteina, Rafała... więcejAudycja pod redakcją Piotra Załuskiego: dyskusja z udziałem Ireny Lasoty, Jacka Kalabińskiego, Bronisława Wildsteina, Rafała Krawczyka i Marka Łatyńskiego (dokończenie); rozmowa telefoniczna z Jackiem Kuroniem - na temat sytuacji w Polsce; przegląd prasy zachodniej - poświęcony sytuacji w Polsce. zwiń
 • RWEFakty, wydarzenia, opinie (cz.0302), data emisji: 18-08-1988 Audycja pod redakcją Aleksandra Świejkowskiego: tekst oświadczenia Lecha Wałęsy - przewodniczącego NSZZ "Solidarność" wydanego dla... więcejAudycja pod redakcją Aleksandra Świejkowskiego: tekst oświadczenia Lecha Wałęsy - przewodniczącego NSZZ "Solidarność" wydanego dla prasy (czyta Adam Michnik); tekst oświadczenia Krajowej Komisji Wykonawczej NSZZ "Solidarność"; rozmowa telefoniczna z Jackiem Kuroniem - na temat sytuacji w Polsce; cytat z poufnej instrukcji wydanej 17.V.1988 r. przez Jerzego Bilipa - ministra przemysłu - dla dyrektorów przedsiębiorstw przemysłowych; komentarz Andrzeja Świdlickiego - o sytuacji w Polsce; komentarz Danuty Drzewińskiej - o informacji Radia Warszawskiego na temat odmowy Czechosłowacji na zapłacenie odszkodowań za zanieczyszczenie Odry i powstałe wskutek tego straty materialne; omówienie tekstu oświadczenia wydanego przez członków czechosłowackiej Karty 77 z okazji 20. rocznicy inwazji wojsk państw Układu Warszawskiego. zwiń
 • RWEFakty, wydarzenia, opinie (cz.0330), data emisji: 02-09-1988 Audycja pod redakcją Konrada Tatarowskiego: tekst oświadczenia wydanego przez Międzyzakładowy Komitet Strajkowy w Szczecinie... więcejAudycja pod redakcją Konrada Tatarowskiego: tekst oświadczenia wydanego przez Międzyzakładowy Komitet Strajkowy w Szczecinie (czyta Artur Balazs); korespondencja Jerzego Nowackiego z paryskiego "Kontaktu" na temat sytuacji w kopalni "Manifest Lipcowy" w Jastrzębiu; tekst rozmowy Macieja Morawskiego z Aleksandrem Hallem - członkiem Rady Prymasowskiej; rozmowa tel. M. Morawskiego z prof. Ryszardem Benderem - posłem na Sejm PRL; komentarz Aliny Grabowskiej - na temat sytuacji politycznej w Polsce; "Kto panuje a kto rządzi?" - uwagi pióra Rafała Krawczyka - ekonomisty, docenta Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego - na temat sytuacji gospodarczej w Polsce. zwiń
 • RWEFakty, wydarzenia, opinie (cz.0337), data emisji: 13-09-1988 Audycja pod redakcją Stanisława Jałowieckiego: rozmowa Jacka Kalabińskiego z Rafałem Krawczykiem - pracownikiem naukowym... więcejAudycja pod redakcją Stanisława Jałowieckiego: rozmowa Jacka Kalabińskiego z Rafałem Krawczykiem - pracownikiem naukowym Katolickiego Uniwersytetu w Lublinie i Ernestem Skalskim - publicystą Tygodnika Powszechnego - na temat sytuacji ekonomicznej w Polsce; komentarz na temat demonstracji w Budapeszcie przeciwko budowie elektrowni wodnych na Dunaju; komentarz na temat nawiązaniu stosunków dyplomatycznych między Węgrami a Koreą Południową. Sygnał RWE. zwiń
 • RWEFakty, wydarzenia, opinie (cz.0352), data emisji: 25-09-1988 Audycja pod redakcją Aleksandra Świejkowskiego: komentarz Wojciecha Maziarskiego z Serwisu Informacyjnego Solidarności w... więcejAudycja pod redakcją Aleksandra Świejkowskiego: komentarz Wojciecha Maziarskiego z Serwisu Informacyjnego Solidarności w Warszawie; rozmowa tel. Macieja Morawskiego z Zofią Kuratowską - przewodniczącą sekcji lekarskiej Prymasowskiego Komitetu Społeczno-Charytatywnego oraz przewodniczącą Społecznej Fundacji Solidarności Robotniczej na temat m.in. działalności tej fundacji; rozmowa Jacka Kalabińskiego z Maciejem Wierzyńskim - publicystą i Bartłomiejem Kamińskim - ekonomistą na temat stanu gospodarki polskiej. zwiń
 • RWEFakty, wydarzenia, opinie (cz.0359), data emisji: 28-09-1988 Audycja pod redakcją Józefa Ptaczka: informacje na temat sytuacji w Armenii i Górnym Karabachu; komentarz Wiesława Wawrzyniaka na... więcejAudycja pod redakcją Józefa Ptaczka: informacje na temat sytuacji w Armenii i Górnym Karabachu; komentarz Wiesława Wawrzyniaka na temat nieoczekiwanego skrócenia wizyty Eduarda Szewardnadze - ministra spraw zagranicznych w Stanach Zjednoczonych i powrotu do Związku Radzieckiego; korespondencja Krzysztofa Kłopotowskiego ze Stanów Zjednoczonych o ostatnich miesiącach kadencji Ronalda Reagana - prezydenta USA oraz przemówieniu wygłoszonym przez E. Szewardnadze na forum ONZ; przegląd prasy zachodniej w opracowaniu Marka Olsienkiewicza poświęcony odbywającej się w Berlinie Zachodnim dorocznej konferencji Międzynarodowego Funduszu Walutowego i Banku Świata. zwiń