Logo Polskiego Radia
POSŁUCHAJ

Fakty, wydarzenia, opinie (cz.0302)

18.08.1988 00:00
  • Audycja pod redakcją Aleksandra Świejkowskiego: tekst oświadczenia Lecha Wałęsy - przewodniczącego NSZZ "Solidarność" wydanego dla prasy (czyta Adam Michnik); tekst oświadczenia Krajowej Komisji Wykonawczej NSZZ "Solidarność"; rozmowa telefoniczna z Jackiem Kuroniem - na temat sytuacji w Polsce; cytat z poufnej instrukcji wydanej 17.V.1988 r. przez Dodaj do playlisty
Audycja pod redakcją Aleksandra Świejkowskiego: tekst oświadczenia Lecha Wałęsy - przewodniczącego NSZZ "Solidarność" wydanego dla prasy (czyta Adam Michnik); tekst oświadczenia Krajowej Komisji Wykonawczej NSZZ "Solidarność"; rozmowa telefoniczna z Jackiem Kuroniem - na temat sytuacji w Polsce; cytat z poufnej instrukcji wydanej 17.V.1988 r. przez Jerzego Bilipa - ministra przemysłu - dla dyrektorów przedsiębiorstw przemysłowych; komentarz Andrzeja Świdlickiego - o sytuacji w Polsce; komentarz Danuty Drzewińskiej - o informacji Radia Warszawskiego na temat odmowy Czechosłowacji na zapłacenie odszkodowań za zanieczyszczenie Odry i powstałe wskutek tego straty materialne; omówienie tekstu oświadczenia wydanego przez członków czechosłowackiej Karty 77 z okazji 20. rocznicy inwazji wojsk państw Układu Warszawskiego.