Logo Polskiego Radia
POSŁUCHAJ
Nagrania na temat: Armia Czerwona
 • BBC40. rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego (cz.4), data emisji: 24-08-1984 Armia Czerwona w Powstaniu Warszawskim.
 • RWEArchiwum Wschodnie, data emisji: 14-08-1993 "Archiwum PRL" - audycja Grzegorza Sołtysiaka omawiająca pierwszy okres działalności PKWN-u na ziemiach polskich: fragmenty... więcej"Archiwum PRL" - audycja Grzegorza Sołtysiaka omawiająca pierwszy okres działalności PKWN-u na ziemiach polskich: fragmenty wspomnień na temat działalności wojsk radzieckich na terenie Polski: rewizje, aresztowania. zwiń
 • RWEFelieton Andrzeja Pomiana, data emisji: 11-09-1983 "Podstępny rozbój - rocznica 17 IX 1939 roku" - felieton A. Pomiana na temat najazdu sowieckiego na Polskę. Czyta autor. (15... więcej"Podstępny rozbój - rocznica 17 IX 1939 roku" - felieton A. Pomiana na temat najazdu sowieckiego na Polskę. Czyta autor. (15 minut) * Wiersze Zbigniewa Herberta w interpretacji Zbigniewa Bańkowskiego i Stanisława Załuskiego: " Pana Cogito niepokoi problem…", "Raport z oblężonego miasta" (11 minut) zwiń
 • RWEFelieton historyczny Andrzeja Pomiana z Waszyngtonu "Atak Armii Czerwonej na Polskę - 17 IX 1939" - felieton historyczny Andrzeja Pomiana.
 • RWEMazowiecki w Paryżu, data emisji: 29-05-1990 Fragmenty relacji ze spotkania premiera Tadeusza Mazowieckiego z Polakami i Polonią w Paryżu. Słowo wstępne ks. [Zenon... więcejFragmenty relacji ze spotkania premiera Tadeusza Mazowieckiego z Polakami i Polonią w Paryżu. Słowo wstępne ks. [Zenon Modzelewski]. Wystąpienie premiera na temat trudności Polski związanych z przechodzeniem do demokracji i gospodarki wolnorynkowej. Po prelekcji odpowiedzi na pytania, które dotyczą, m.in.: problemu ostatecznego wycofania wojsk radzieckich z Polski, przemian będących wynikiem "okrągłego stołu", roli Kościoła w Polsce. Podczas spotkania głos zabiera m.in.:Izabela Cywińska - minister kultury. zwiń
 • RWEOtto Schimek - bohater czy symbol?, data emisji: 30-11-1986 Audycja dokumentalna Aliny Grabowskiej i Janusza Marchwińskiego - na temat śmierci Otto Schimka - austriackiego żołnierza -... więcejAudycja dokumentalna Aliny Grabowskiej i Janusza Marchwińskiego - na temat śmierci Otto Schimka - austriackiego żołnierza - straconego przez Wehrmacht, za odmowę strzelania do ludności polskiej (dokończenie). W audycji m.in.: fragment wywiadu z Piotrem Niemczykiem - działaczem ruchu "Wolność i Pokój" (czyta lektor); fragment rozmowy z Wacławem Giermkiem - aresztowanym za odmowę złożenia przysięgo wojskowej - która zawierała m.in. ślubowanie na wierność Armii Radzieckiej (czyta lektor); wywiad z Jeremą Dubielem, Markiem Krukowskim i Jackiem Czaputowiczem - uczestnikami ruchu "Wolność i Pokój" (czyta lektor). "Panie, chroń mnie od nienawiści..." (piosenka Jacka Kaczmarskiego). zwiń
 • RWEPanorama dnia, data emisji: 10-06-1959 Program pod redakcją Tadeusza Nowakowskiego (Tadeusz Olsztyński). Ostatnie posiedzenie Kongresu Atlantyckiego - relacja Wacław... więcejProgram pod redakcją Tadeusza Nowakowskiego (Tadeusz Olsztyński). Ostatnie posiedzenie Kongresu Atlantyckiego - relacja Wacław Alfred Zbyszewski; podróż 27 więźniarek z Ravensbrück po Ameryce - sprawozdanie Aleksandra Janty; wywiad marszałka Malinowskiego na temat marszałka Żukowa; zapiski reporterskie z Szanghaju; afera ze zdjętym w ostatniej chwili tytułem w "Trybunie Ludu": premier Chruszczow pojechał do Rygi; Teatr Marionetek LALKA przerwał swoje występy w Paryżu pośpiesznie wyjeżdżając do Warszawy - korespondencja z Paryża. zwiń
 • RWEPanorama dnia - (cz.153), data emisji: 03-03-1983 Audycja pod redakcją Zygmunta Jabłońskiego. Korespondencja Teresy Michałowicz z Nowego Jorku - na temat przyznania nagrody dla... więcejAudycja pod redakcją Zygmunta Jabłońskiego. Korespondencja Teresy Michałowicz z Nowego Jorku - na temat przyznania nagrody dla Aleksandra Sołżenicyna; uwagi pióra Włodzimierza Sznarbachowskiego - na temat przemówienia Enrico Berlinguera - szefa Włoskiej Partii Komunistycznej - na inauguracji XVI ogólnokrajowego zjazdu włoskiej partii komunistycznej w Mediolanie; korespondencja Jerzego Rawicza z Paryża - na temat francuskiego lekarza znajdującego się w rękach Armii Czerwonej w Afganistanie; kome zwiń
 • RWEPanorama dnia - cz.070, data emisji: 16-02-1981 Przegląd najważniejszych wydarzeń. Omówienie sytuacji w Polsce (strajk studentów Uniwersytetu Łódzkiego); fragmenty z "Nowego... więcejPrzegląd najważniejszych wydarzeń. Omówienie sytuacji w Polsce (strajk studentów Uniwersytetu Łódzkiego); fragmenty z "Nowego Dziennika" - o histerii środków masowego przekazu w USA - na temat inwazji Armii Czerwonej na Polskę; korespondencja Kazimierza Komły z Rzymu - na temat podróży Jana Pawła II m.in. do Pakistanu, na Filipiny i Japonii; relacja Tadeusza Nowakowskiego - z podróży Ojca św. Lektor: Wacław Pomorski. zwiń
 • RWEPodręcznik historii, data emisji: 01-01-1985 "Podręcznik historii najnowszej" - audycja M. Kołodzieja. Cz. III pt: "Powstanie niepodległego państwa polskiego", "Powstania... więcej"Podręcznik historii najnowszej" - audycja M. Kołodzieja. Cz. III pt: "Powstanie niepodległego państwa polskiego", "Powstania Śląskie" *Wyp. L. Trockiego nt. przyczyn odzyskania przez Polskę niepodległości * Dekret J. Piłsudskiego z 14 XI 1918 r. nt. powstania niepodległego państwa polskiego * Art. nt. zbliżających się wyborów w Polsce ze "Sztandaru socjalizmu". Cz. IV "Pierwsze starcia. Wojna polsko-bolszewicka. Wyprawa wileńska", Pertraktacje polsko-bolszewickie w Mikaszewiczach", "Przygotowania do wyprawy kijowskiej", "Wyprawa kijowska", "Ofensywa Tuchaczewskiego. Atak Budionnego na Ukrainę", "Rada Obrony Państwa", "Bunt gen. L. Żeligowskiego", "Zakończenie wojny. Pokój w Rydze" *Odezwa J. Piłsudskiego do mieszkańców Wielkiego Księstwa Litewskiego z IV 1919 r. *Odezwa atamana S. Petlury skierowana do mieszkańców Ukrainy z IV 1920 r. *Wykład M. Tuchaczewskiego nt. przeniesienia do Polski rewolucji za pomocą bagnetów Armii Czerwonej *Praca J. Piłsudskiego pt: "Rok 1920". CZ.V "Świat po I wojnie światowej. System wersalski". "Liga Narodów". zwiń
 • RWEPodręcznik historii, data emisji: 01-01-1985 "Podręcznik historii najnowszej" - audycja Michała Kołodzieja. Cz XII podręcznika pt: "Dalsze agresje ZSRR i Niemiec 1939-40".... więcej"Podręcznik historii najnowszej" - audycja Michała Kołodzieja. Cz XII podręcznika pt: "Dalsze agresje ZSRR i Niemiec 1939-40". Podrozdziały: "Wojna radziecko-fińska", "Radziecka aneksja niepodległych Państw Bałtyckich", "Bitwa o Anglię", "Agresja Włoch na Grecję", "Wojna na Bałkanach i w Afryce" * Teksty źródłowe do cz. XII: Fragmenty z radzieckiego dziennika "Prawda" na temat starań rządu sowieckiego dla zapewnienia pokoju na świecie * Fragmenty wypowiedzi Iwana Majskiego - radzieckiego dyplomaty usprawiedliwiające radziecką agresję na Finlandię * Fragmenty książki Arkadego Fiedlera pt: "Dywizjon 303" na temat powietrznych walk polskich lotników w Anglii * Fragmenty rozkazu gen. Władysława Sikorskiego skierowane do żołnierzy walczących w Afryce zwiń
 • RWEPolacy w Rosji (cz.21) Audycja Krystyny Miłotworskiej: komentarz autorki o prof. Władysławie Gębarowiczu; rozmowa z Olegiem Martynowiczem - redaktorem... więcejAudycja Krystyny Miłotworskiej: komentarz autorki o prof. Władysławie Gębarowiczu; rozmowa z Olegiem Martynowiczem - redaktorem "Radia Swoboda" na temat sytuacji Polaków we Lwowie; fragmenty apelu skierowanego do społeczeństwa polskiego na obczyźnie ku czci Polaków pomordowanych na Wschodzie, w związku z 45. rocznicą pierwszych, masowych deportacji Polaków z terenów zajętych przez Armię Czerwoną w 1939 roku (czyta autorka); komentarz autorki o działalności Komitetu Uczczenia Pamięci Zesłanych i Zamęczonych Polaków w ZSRR na czele z przewodniczącą Marią Leśniakową; fragmenty wspomnień Janiny Kwiatkowskiej podczas wieczoru pamięci zorganizowanego przez Komitet w Londynie - przebywającej jako dziecko na zesłaniu wraz z siostrą na temat swoich przeżyć. zwiń
 • RWEPolacy w Rosji (cz.33), data emisji: 28-10-1985 Audycja Krystyny Miłotworskiej na temat polskich jeńców wojennych oraz Polaków wcielonych do Armii Czerwonej.
 • RWEPolacy w ZSRR (cz.28), data emisji: 23-01-1989 Część IV wspomnień Grażyny Lipińskiej z książki pt. "Jeśli zapomnę o nich" (książka obejmuje okres od obrony Grodna przed Armią... więcejCzęść IV wspomnień Grażyny Lipińskiej z książki pt. "Jeśli zapomnę o nich" (książka obejmuje okres od obrony Grodna przed Armią Czerwoną aż po przyjazd do Polski w 1956 r.). Wspomnienia G. Lipińskiej czyta Antonina Mikołajczyk. zwiń
 • RWEPowołanie Diecezji Legnickiej Wystąpienie niezidentyfikowanej osoby na temat powołania Diecezji Legnickiej i jej planów (tłumaczenie na j. rosyjski);... więcejWystąpienie niezidentyfikowanej osoby na temat powołania Diecezji Legnickiej i jej planów (tłumaczenie na j. rosyjski); wystąpienie ordynariusza diecezji wrocławskiej o powstaniu oddzielnej Diecezji Legnickiej; przemówienie przedstawiciela strony radzieckiej o m.in. przekazaniu byłego budynku po Armii Radzieckiej na siedzibę diecezji (tłumaczenie na j. polski) oraz o wycofaniu wojsk radzieckich z Polski. Brak zakończenia. zwiń
 • RWEProgram specjalny, data emisji: 17-09-1983 "Nożem w plecy" - audycja dokumentalna Witolda Zadrowskiego poświęcona agresji Armii Czerwonej na Polskę - 17.09.1939 roku. W... więcej"Nożem w plecy" - audycja dokumentalna Witolda Zadrowskiego poświęcona agresji Armii Czerwonej na Polskę - 17.09.1939 roku. W audycji wypowiedzi świadków oraz omówienie dokumentów archiwalnych dotyczących tego wydarzenia i jego konsekwencji dla Polski. Głos zabierają: Mieczysław Joszt - oficer WP. Jerzy Giedroyć - redaktor naczelny "Kultury", wspomnienia Wacława Grzybowskiego - ambasadora polskiego w Moskwie (czyta lektor), fragmenty rozkazu gen. Edwarda Rydza-Śmigłego - Naczelnego Wodza do żołnierzy po najeździe Armii Czerwonej (czyta lektor). zwiń
 • RWERadio University Wykład Stefana Korbońskiego (cz.1) - polityka - na temat powstania i organizacji Rady Jedności Narodowej oraz jej stanowiska wobec... więcejWykład Stefana Korbońskiego (cz.1) - polityka - na temat powstania i organizacji Rady Jedności Narodowej oraz jej stanowiska wobec wojsk radzieckich wkraczających do Polski. zwiń
 • RWERadio University Wykład Stefana Korbońskiego (cz.4) - polityka - na temat stanowiska władz podziemnych i dowództwa Armii Krajowej do wkraczających... więcejWykład Stefana Korbońskiego (cz.4) - polityka - na temat stanowiska władz podziemnych i dowództwa Armii Krajowej do wkraczających oddziałów Armii Czerwonej; bilans "Planu Burza". zwiń
 • RWERadio University Wykład Stefana Korbońskiego (cz.5) - na temat znaczenia Powstania Warszawskiego 1944 (bilans zysków i strat). Próba odpowiedzi na... więcejWykład Stefana Korbońskiego (cz.5) - na temat znaczenia Powstania Warszawskiego 1944 (bilans zysków i strat). Próba odpowiedzi na pytanie: "Jakie byłyby losy Warszawy, władz podziemnych, Armii Krajowej i Polski, gdyby Armia Czerwona, zgodnie z polskimi oczekiwaniami uderzyła 1 sierpnia na stolicę i ją zdobyła wspólnie z oddziałami AK?". zwiń
 • RWERadio University Wykład Stefana Korbońskiego (cz.6) - na temat okoliczności aresztowania 16. czołowych działaczy polskiego państwa podziemnego,... więcejWykład Stefana Korbońskiego (cz.6) - na temat okoliczności aresztowania 16. czołowych działaczy polskiego państwa podziemnego, które udały się do Pruszkowa, na zaproszenie strony radzieckiej, w celu rozmów politycznych. zwiń