Logo Polskiego Radia
POSŁUCHAJ

Podręcznik historii

01.01.1985 00:00
  • "Podręcznik historii najnowszej" - audycja M. Kołodzieja. Cz. III pt: "Powstanie niepodległego państwa polskiego", "Powstania Śląskie" *Wyp. L. Trockiego nt. przyczyn odzyskania przez Polskę niepodległości * Dekret J. Piłsudskiego z 14 XI 1918 r. nt. powstania niepodległego państwa polskiego * Art. nt. zbliżających się wyborów w Polsce ze "Sztandar Dodaj do playlisty
"Podręcznik historii najnowszej" - audycja M. Kołodzieja. Cz. III pt: "Powstanie niepodległego państwa polskiego", "Powstania Śląskie" *Wyp. L. Trockiego nt. przyczyn odzyskania przez Polskę niepodległości * Dekret J. Piłsudskiego z 14 XI 1918 r. nt. powstania niepodległego państwa polskiego * Art. nt. zbliżających się wyborów w Polsce ze "Sztandaru socjalizmu". Cz. IV "Pierwsze starcia. Wojna polsko-bolszewicka. Wyprawa wileńska", Pertraktacje polsko-bolszewickie w Mikaszewiczach", "Przygotowania do wyprawy kijowskiej", "Wyprawa kijowska", "Ofensywa Tuchaczewskiego. Atak Budionnego na Ukrainę", "Rada Obrony Państwa", "Bunt gen. L. Żeligowskiego", "Zakończenie wojny. Pokój w Rydze" *Odezwa J. Piłsudskiego do mieszkańców Wielkiego Księstwa Litewskiego z IV 1919 r. *Odezwa atamana S. Petlury skierowana do mieszkańców Ukrainy z IV 1920 r. *Wykład M. Tuchaczewskiego nt. przeniesienia do Polski rewolucji za pomocą bagnetów Armii Czerwonej *Praca J. Piłsudskiego pt: "Rok 1920". CZ.V "Świat po I wojnie światowej. System wersalski". "Liga Narodów".