Logo Polskiego Radia
POSŁUCHAJ

Podręcznik historii

01.01.1985 00:00
  • "Podręcznik historii najnowszej" - audycja Michała Kołodzieja. Cz XII podręcznika pt: "Dalsze agresje ZSRR i Niemiec 1939-40". Podrozdziały: "Wojna radziecko-fińska", "Radziecka aneksja niepodległych Państw Bałtyckich", "Bitwa o Anglię", "Agresja Włoch na Grecję", "Wojna na Bałkanach i w Afryce" * Teksty źródłowe do cz. XII: Fragmenty z radzieckieg Dodaj do playlisty
"Podręcznik historii najnowszej" - audycja Michała Kołodzieja. Cz XII podręcznika pt: "Dalsze agresje ZSRR i Niemiec 1939-40". Podrozdziały: "Wojna radziecko-fińska", "Radziecka aneksja niepodległych Państw Bałtyckich", "Bitwa o Anglię", "Agresja Włoch na Grecję", "Wojna na Bałkanach i w Afryce" * Teksty źródłowe do cz. XII: Fragmenty z radzieckiego dziennika "Prawda" na temat starań rządu sowieckiego dla zapewnienia pokoju na świecie * Fragmenty wypowiedzi Iwana Majskiego - radzieckiego dyplomaty usprawiedliwiające radziecką agresję na Finlandię * Fragmenty książki Arkadego Fiedlera pt: "Dywizjon 303" na temat powietrznych walk polskich lotników w Anglii * Fragmenty rozkazu gen. Władysława Sikorskiego skierowane do żołnierzy walczących w Afryce