Logo Polskiego Radia
POSŁUCHAJ
Nagrania na temat: Budapeszt
 • RWEAudycja muzyczna Piosenki z akomp. gitary: m.in. "Ballada o emigracji zarobkowej do Budapesztu" * "Nadzieja w sercach" * "Chcesz być lepszy" *... więcejPiosenki z akomp. gitary: m.in. "Ballada o emigracji zarobkowej do Budapesztu" * "Nadzieja w sercach" * "Chcesz być lepszy" * "Wspinamy się na cokoły" * "Wracam do żony" * "Czyny społeczne". zwiń
 • RWEBudapeszt w ogniu (cz. 1), data emisji: 30-10-1966 Słuchowisko radiowe opracowane przez Tadeusza Nowakowskiego i Jana Jasiewicza z okazji 10 rocznicy powstania węgierskiego 1956... więcejSłuchowisko radiowe opracowane przez Tadeusza Nowakowskiego i Jana Jasiewicza z okazji 10 rocznicy powstania węgierskiego 1956 roku. Udział biorą m.in.: Jerzy Bożekowski; Adolf Bożyński; Jerzy Kawka; Jerzy Kopczewski; Wacław Krajewski; Danuta Karell; Alfred Znamierowski; Jan Władysław Kuchejda; Marian Tyszkiewicz; Władysław Bojarski. zwiń
 • RWEBudapeszt w ogniu (cz. 2), data emisji: 30-10-1966 Słuchowisko radiowe (dokończenie) opracowane przez Tadeusza Nowakowskiego i Jana Jasiewicza z okazji 10 rocznicy powstania... więcejSłuchowisko radiowe (dokończenie) opracowane przez Tadeusza Nowakowskiego i Jana Jasiewicza z okazji 10 rocznicy powstania węgierskiego 1956 roku. Udział biorą m.in.: Jerzy Bożekowski; Adolf Bożyński; Jerzy Kawka; Jerzy Kopczewski; Wacław Krajewski; Danuta Karell; Alfred Znamierowski; Jan Władysław Kuchejda; Marian Tyszkiewicz; Władysław Bojarski. zwiń
 • RWEFakty, wydarzenia, opinie (cz.0337), data emisji: 13-09-1988 Audycja pod redakcją Stanisława Jałowieckiego: rozmowa Jacka Kalabińskiego z Rafałem Krawczykiem - pracownikiem naukowym... więcejAudycja pod redakcją Stanisława Jałowieckiego: rozmowa Jacka Kalabińskiego z Rafałem Krawczykiem - pracownikiem naukowym Katolickiego Uniwersytetu w Lublinie i Ernestem Skalskim - publicystą Tygodnika Powszechnego - na temat sytuacji ekonomicznej w Polsce; komentarz na temat demonstracji w Budapeszcie przeciwko budowie elektrowni wodnych na Dunaju; komentarz na temat nawiązaniu stosunków dyplomatycznych między Węgrami a Koreą Południową. Sygnał RWE. zwiń
 • RWEFakty, wydarzenia, opinie (cz.0724), data emisji: 16-06-1989 Audycja pod redakcją Józefa Ptaczka: relacja telefoniczna Macieja Morawskiego o przebiegu wizyty którą zakończył w Polsce Francois... więcejAudycja pod redakcją Józefa Ptaczka: relacja telefoniczna Macieja Morawskiego o przebiegu wizyty którą zakończył w Polsce Francois Mitterrand - prezydent Francji; rozmowa telefoniczna Andrzeja Borowicza z Piotrem Sawickim - specjalnym wysłannikiem RWE w Budapeszcie - na temat symbolicznego uroczystego pogrzebu Imre Nagya i innych przywódców węgierskiego powstania z 1956 r., skazanych na śmierć i straconych w 1958 r.; "Dzień żałoby dzień wolności" - artykuł Adama Michnika w "Gazecie Wyborczej" -  zwiń
 • RWEFakty, wydarzenia, opinie (cz.0726), data emisji: 17-06-1989 Audycja pod redakcją Piotra Załuskiego: rozmowa P. Załuskiego z Piotrem Sawickim na temat symbolicznej uroczystości pogrzebowej... więcejAudycja pod redakcją Piotra Załuskiego: rozmowa P. Załuskiego z Piotrem Sawickim na temat symbolicznej uroczystości pogrzebowej Imre Nagy'a w Budapeszcie; komentarz Andrzeja Świdlickiego związany z wydarzeniami w Budapeszcie (symboliczny pogrzeb Imre Nagy'a); felieton Stefana Kisielewskiego na temat sytuacji w Polsce pomiędzy dwiema turami głosowania. zwiń
 • RWEFragmenty różnych programów Dziennik m.in.: w Warszawie obradował komitet zakładowy Instytutu Badań Jądrowych; w Centralnej Szkole Partyjnej przy KC PZPR... więcejDziennik m.in.: w Warszawie obradował komitet zakładowy Instytutu Badań Jądrowych; w Centralnej Szkole Partyjnej przy KC PZPR odbyła się sesja z okazji 150. rocznicy urodzin F.Engelsa. Kronika z notatnikiem po kraju: Bydgoszcz: J.Kaczmarek, przewodniczący Komitetu Nauki i Techniki uczestniczył w wojewódzkiej konferencji NOT; Łódź: spotkanie 70 weteranów ruchu robotniczego z przedstawicielami egzekutywy partii; Opole: ponad 81 mln zł zebrali w 11 m-cy mieszkańcy województwa na społeczny fundusz budowy szkół; rozmowa z H.Kalinowskim o działalności Towarzystwa Przyjaźni Polsko-Radzieckiej. Dziennik wieczorny opracowali: A. [Nojtel], J.Skalabiński, R.Kudelski, H.Pytlakowska, czytał Z.Gasparski. "Z kraju i ze świata": podpisanie układu o podstawach normalizacji stosunków między Polską a Niemiecką Republiką Federalną; rozmowa z K.Rusinkiem z Zarządu Głównego ZBOWiDu. Kronika z notatnikiem po kraju: Gdańsk - w Dniu Nauczyciela Naczelny Dyrektor Polskich Linii Oceanicznych udekorował naukowców z Gdańskiego Uniwersytetu złotą odznaką "Zasłużony Pracownik Morza". zwiń
 • RWEFragmenty różnych programów, data emisji: 01-01-1975 Przemówienie E.Gierka podczas VII Zjazdu KC PZPR (III/IV). 8.12.1975. Relacja J.Zakrzewskiego z Nowego Jorku o reakcjach prasy... więcejPrzemówienie E.Gierka podczas VII Zjazdu KC PZPR (III/IV). 8.12.1975. Relacja J.Zakrzewskiego z Nowego Jorku o reakcjach prasy polonijnej na VII Zjazd. Depesze z zagranicy, m.in. Rada Bezpieczeństwa przystąpi do rozpatrywania projektu rezolucji zgłoszonego przez Gujanę, Irak, Mauretanię, Kamerun, Tanzanię; w Brukseli zebrali się ministrowie obrony krajów wchodzących w skład tzw. Eurogrupy Paktu Północno-Atlantyckiego; prezydent G.Ford zakończył podróż azjatycką; relacja W.Wieromieja z Budapesztu. Warszawa, Program II (Godz. 13.30). Wiadomości m.in. 1811 delegatów, robotników, rolników, przedstawicieli inteligencji pracującej kobiet i mężczyzn weźmie udział w rozpoczynającym się VII Zjeździe PZPR. Godz. 15.00: wiadomości: rozpoczyna się VII Zjazd PZPR. Wiadomości sportowe m.in. mecz hokeja na lodzie pierwszych reprezentacji Związku Radzieckiego i Czechosłowacji zakończył się zwycięstwem ZSRR 5:3; Hawana - w międzynarodowym turnieju piłki ręcznej juniorów 1. miejsce zajęła NRD, przed Polską, ZSRR, Czechosłowacją i Kubą. zwiń
 • RWEFragmenty różnych programów, data emisji: 01-01-1979 Msza św. z udziałem Jana Pawła II dla pielgrzymów z Dolnego Śląska (cz.3). Wiadomości: w Budapeszcie ogłoszono komunikat z... więcejMsza św. z udziałem Jana Pawła II dla pielgrzymów z Dolnego Śląska (cz.3). Wiadomości: w Budapeszcie ogłoszono komunikat z posiedzenia ministrów spraw zagranicznych państw Układu Warszawskiego w sprawie porozumienia o ograniczeniu zbrojeń wojskowych. Relacja z Moskwy nt. pobytu delegacji Sejmu PRL na czele z W.Kruczkiem w Mińsku. Relacje: o ogólnopolskiej konferencji naukowo-technicznej poświęconej perspektywom rozwoju przemysłu lotniczego, wypowiedź A.Bylicy, prorektora Politechniki Rzeszowskiej; T.Cupryn z Warszawy nt. wystawy wzornictwa przemysłowego; nt. powrotu polskiej ekspedycji z wyprawy polarnej. "Wita was Polska" - audycja E.Raczyńskiej. Wiadomości: H.Jabłoński, przewodniczący Rady Państwa, otworzył obrady Społecznego Komitetu Odnowy Zabytków Krakowa. Wiadomości: E.Babiuch, członek Biura Politycznego, spotkał się z delegacją Komunistycznej Partii Austrii; w Moskwie rozpoczęło się posiedzenie Komitetu Wykonawczego RWPG. Komentarz o relacji na linii ZSRR-USA w sprawie ograniczenia zbrojeń. zwiń
 • RWEFragmenty różnych programów, data emisji: 01-01-1978 Spotkanie Jana Pawła II z kapłanami w Kościele św. Trójcy w Częstochowie (cz.2, 06.06.1979). Wiadomości: fragment spotkania Jana... więcejSpotkanie Jana Pawła II z kapłanami w Kościele św. Trójcy w Częstochowie (cz.2, 06.06.1979). Wiadomości: fragment spotkania Jana Pawła II z pielgrzymami ze Śląska Opolskiego i Dolnego Śląska na placu przed Bazyliką Matki Boskiej Częstochowskiej. "Sygnały dnia" - audycja. Przegląd dzienników centralnych: w gmachu Sejmu doszło do spotkania E.Gierka ze S.Wyszyńskim, Prymasem Polski, nt. zbliżającej się wizyty papieża (odczytanie tekstu komunikatu wydanego w związku z wizytą). Komentarze odczytane z "Życia Warszawy" nt. przyspieszenia prac inwestycyjnych i budowlanych. Wiadomości w skrócie: do Budapesztu przybywa oficjalna delegacja ZSRR, pod przewodnictwem L.Breżniewa; w Berlinie zakończyły się oficjalne rozmowy ministrów spraw zagranicznych NRD i Bułgarii poświęcone rozbrojeniu i pogłębianiu procesu odprężenia. Fragment rozmowy z J.Bolechowskim, głównym architektem Centrum Zdrowia Dziecka, nt. realizacji projektu budowy szpitala. Wiadomości: w Genewie spotkały się delegacje amerykańskie i radzieckie, w sprawie ograniczenia ofensywnych zbrojeń strategicznych. zwiń
 • RWEFragmenty różnych programów, data emisji: 02-06-1979 Fragment wiadomości Radia Budapeszt. Rozgłośnia Radia Watykańskiego. Sprawozdanie dźwiękowe z przylotu Jana Pawła II do Polski.... więcejFragment wiadomości Radia Budapeszt. Rozgłośnia Radia Watykańskiego. Sprawozdanie dźwiękowe z przylotu Jana Pawła II do Polski. Lotnisko Okęcie: przemówienia powitalne Henryka Jabłońskiego - przewodniczącego Rady Państwa oraz Jana Pawła II. Komentarze w j. polskim, włoskim i angielskim. zwiń
 • RWEFragmenty różnych programów Relacja z procesu w sprawie o uprowadzenie i zabójstwo ks. J.Popiełuszki, audycję przygotowali M.Kassa i Z.Krajewski,... więcejRelacja z procesu w sprawie o uprowadzenie i zabójstwo ks. J.Popiełuszki, audycję przygotowali M.Kassa i Z.Krajewski, 28.01.1985."Wektory - gospodarka i polityka" - przed mikrofonem Z.Stankiewicz. Wiadomości: na posiedzeniu Prezydium rządu rozpatrywało główne problemy społecznego, gospodarczego i przestrzennego rozwoju kraju w latach 1986-1995; na spotkaniu Prezydium Komitetu Wykonawczego Rady Krajowej PRON z kierownictwem OPZZ, przewodniczący A.Miodowicz przekazał deklarację przystąpienia do Ruchu; kanclerz H.Kohl w wywiadzie dla zachodnioniemieckiej telewizji osobiście potwierdził udział w wyznaczonym na połowę czerwca zlocie rewizjonistycznego ziomkostwa Ślązaków w Hanowerze; Jan Paweł II zawitał do Wenezueli; Irak ogłosił rozpoczęcie nowej ofensywy lądowej przeciwko wojskom irańskim; przed Sądem Wojewódzkim we Wrocławiu wznowiony został proces o rewindykację 80 milionów złotych pobranych w 1981 z wrocławskiego oddziału NBP przez J.Piniora, ówczesnego skarbnika w zarządzie regionu Dolny Śląsk NSZZ "Solidarność". zwiń
 • RWEKawalkada czasu (cz.10) Fragment dokumentalnej audycji dotyczącej wydarzeń w kraju i na świecie: 1955 r. - fragment wypowiedzi Jana Nowaka - na temat... więcejFragment dokumentalnej audycji dotyczącej wydarzeń w kraju i na świecie: 1955 r. - fragment wypowiedzi Jana Nowaka - na temat losów Polaków przebywających w głębi Rosji; odczytanie przez redaktorów RWE nazwisk osób więzionych w łagrach: m.in. Walenty Kucharski, Stefan Szymański * XI.1955 r. - Fragment przemówienia Zygmunta Nowakowskiego - podczas manifestacji uchodźstwa polskiego w Manczesterze przeciwko więzieniu rodaków w Rosji. Fragment poematu Adama Ważyka pt. "Dla dprosłych". Fragment pieśni w wykonaniu zespołu pieśni i tańca Mazowsze - pt. Piosenka furmana" * 1956 r. - XX Zjazd Partii w Moskwie: odczytanie fragmentu przemówienia N. Chruszczowa - o wymuszaniu zeznań przez NKWD. Manifestacje na ulicach Poznania - fragment wypowiedzi Jana Kaczmarka - świadka zajść robotniczych. Fragment wypowiedzi Józefa Cyrankiewicza. VIII manifestacja na Jasnej Górze - fragment z uroczystości; pieśń - "Po górach dolinach...". Fragment wypowiedzi Jana Nowaka cytującego słowa prymasa, nawołującego do spokoju, wiary, wytrwałości i rozwagi * X.1956 r. - fragment wypowiedzi Stefana… zwiń
 • RWEPanorama dnia - cz.187, data emisji: 30-10-1984 Audycja pod redakcją Wacława Pomorskiego - poświęcona wydarzeniom na świecie. Korespondencja Jerzego Rawicza z Paryża - o... więcejAudycja pod redakcją Wacława Pomorskiego - poświęcona wydarzeniom na świecie. Korespondencja Jerzego Rawicza z Paryża - o niepokojach francuskich komentatorów politycznych rozwojem sytuacji w Niemczech; korespondencja Jerzego Głębockiego z Londynu; komentarz o artykule w budapesztańskim dzienniku - na temat prywatnego obrotu obligacjami mającymi pokrycie w dewizach; komentarz na temat ogłoszenia moratorium - na połowy wielorybów - ze względu na niebezpieczeństwo wyginięcia tych ssaków; omówienie wyników zachodnioniemieckiej partii "zielonych" - występującej w obronie środowiska naturalnego oraz na rzecz rozbrojenia (fragmenty wypowiedzi w j. niemieckim); omówienie przyznania nagrody im. Mieczysława Grydzewskiego - Markowi Nowakowskiemu za książkę pt. "Raport o stanie wojennym"; komentarz Edwarda Jurewicza - o polskich wydarzeniach kulturalnych w Berlinie Zachodnim. zwiń
 • RWEPanorama dnia - cz.239, data emisji: 03-10-1988 Audycja pod redakcją Adama Barskiego: komentarze na temat: śmierci Franza Josepha Straussa - premiera rządu Bawarii i... więcejAudycja pod redakcją Adama Barskiego: komentarze na temat: śmierci Franza Josepha Straussa - premiera rządu Bawarii i przewodniczącego Unii Socjalno-Chrześcijańskiej; stosunków RFN-ZSRR; oficjalnej wizyty szefa węgierskiej partii w Rumunii (spór na tle traktowania mniejszości węgierskiej); Kongresu Niezależnego Związku Młodzieży w Budapeszcie; tłumu katolików zebranych przed praską rezydencją kardynała Franciszka Tomaska - Prymasa Czechosłowacji; podwyżek w Bułgarii; protestów w Jugosławii; kore zwiń
 • RWEPanorama dnia - cz.272, data emisji: 03-05-1989 Audycja pod redakcją Janusza Marchwińskiego: relacja Jerzego Nowackiego z paryskiego Kontaktu na temat oświadczenia Gdańskiej... więcejAudycja pod redakcją Janusza Marchwińskiego: relacja Jerzego Nowackiego z paryskiego Kontaktu na temat oświadczenia Gdańskiej Agencji Informacyjnej "Solidarność" wydanego w Gdańsku 2.V.1989 r.; relacja Jacka Kwaśniewskiego - ekonomisty, pracownika Uniwersytetu Łódzkiego - o spotkaniu założycielskim łódzkiego Towarzystwa Inicjatyw Społecznych (wyjątki z deklaracji ideowej która została przyjęta na spotkaniu założycielskim); relacja Barbary Malak z Amsterdamu na temat m.in. kolejnej audycji Dźwiękowej Gazety Wyborczej Komitetu Obywatelskiego "Solidarność" we Wrocławiu; relacja Wojciecha Maziarskiego z Serwisu Informacyjnego "Solidarności" w Warszawie - m.in. treść listu otwartego Michała Klingera - teologa prawosławnego - do braci prawosławnych oraz do społeczności Białorusinów i Ukraińców w Polsce; treść komunikatu Komitetu Obywatelskiego "Solidarność" w Lublinie; relacja Jana Minkiewicza z Amsterdamu m.in. z wydarzeń 3 Maja w Szczecinie; relacja Krzysztofa Śliwińskiego - przedstawiciela "Solidarności" - z obchodów 1 Maja w Budapeszcie. zwiń
 • RWEPanorama dnia - cz.275, data emisji: 16-06-1989 Audycja pod redakcją Janusza Marchwińskiego: informacje Ireneusza Haczewskiego z Lublina na temat wyborów do parlamentu (fragmenty... więcejAudycja pod redakcją Janusza Marchwińskiego: informacje Ireneusza Haczewskiego z Lublina na temat wyborów do parlamentu (fragmenty oświadczenia lubelskiego Niezależnego Zrzeszenia Studentów); korespondencja Piotra Sawickiego z Budapesztu na temat pogrzebu zamordowanego w 1958 r. Imre Nagy'a - byłego premiera Węgier; szkic przedstawiający atmosferę uroczystości pogrzebowych w Budapeszcie; korespondencja Tadeusza Zachurskiego z Waszyngtonu na temat Imre Nagy'a; korespondencja Bronisława Wildsteina z Paryża - o reakcjach francuskich na wydarzenia w Budapeszcie; korespondencja Jana Minkiewicza z Amsterdamu na temat wizyty Andrieja Sacharowa w Holandii; korespondencja Mariana Bagińskiego z Wiednia o rozmowach austriacko-czechosłowackich; korespondencja Grzegorza Ziętkiewicza z Berlina Zachodniego o wyborach do parlamentu europejskiego; wiadomości sportowe Huberta Grzymały. zwiń
 • RWEPanorama dnia - cz.287, data emisji: 24-05-1990 Audycja pod redakcją Adama Barskiego: korespondencja Wacława Białego z Lublina - gdzie odbyła się uroczystość z udziałem i ku czci... więcejAudycja pod redakcją Adama Barskiego: korespondencja Wacława Białego z Lublina - gdzie odbyła się uroczystość z udziałem i ku czci prof. Zbigniewa Brzezińskiego; słowo pasterskie biskupa Damiana Zimonia - w związku ze zbliżającą się tradycyjną pielgrzymką mężczyzn do Piekar Śląskich oraz wyborami do samorządów terytorialnych; korespondencja Marka Lehnerta na temat podróży Jana Pawła II na Maltę; korespondencja Grzegorza Ziętkiewicza z Berlina Zachodniego - o święcie katolików zachodnioniemieckic zwiń
 • RWEPanorama dnia - cz.300, data emisji: 19-08-1991 Audycja pod redakcją Janusza Marchwińskiego poświęcona sytuacji w Związku Radzieckim po dokonanym tam zamachu stanu: podsumowanie... więcejAudycja pod redakcją Janusza Marchwińskiego poświęcona sytuacji w Związku Radzieckim po dokonanym tam zamachu stanu: podsumowanie wydarzeń w ZSRR; informacje Andrzeja Świdlickiego; reakcje międzynarodowe - korespondencje: Marii de Hernandez-Paluch z Paryża; Marka Lehnerta z Budapesztu (wizyta Jana Pawła II na Węgrzech); Katii Mitowej z Bułgarii; Bogdana Kleczyńskiego ze Szwecji; Krzysztofa Rogali ze Szwajcarii; informacje Antoniego Styrczuli; reportaż Tadeusza Zachurskiego z Warszawy Centralnej (fragmenty wypowiedzi); rozmowa telefoniczna Macieja Wierzyńskiego z Darią Silwańską-Pawłową i Andrzejem Mietkowskim w Moskwie. zwiń
 • RWEProgram specjalny, data emisji: 27-02-1991 Audycja Andrzeja Mietkowskiego na temat podpisania w Budapeszcie deklaracji o rozwiązaniu struktur wojskowych Układu... więcejAudycja Andrzeja Mietkowskiego na temat podpisania w Budapeszcie deklaracji o rozwiązaniu struktur wojskowych Układu Warszawskiego. Wypowiedzi: Janusza Onyszkiewicza - wiceministra Obrony Narodowej; marszałka Dmitrija Jazowa - ministra Obrony Narodowej Związku Radzieckiego (j. rosyjski + tłumaczenie na j. polski); Krzysztofa Skubiszewskiego - ministra spraw zagranicznych; ministra spraw zagranicznych Związku Radzieckiego (j. rosyjski + tłumaczenie na j. polski); Andrzeja Towpika - dyrektora Departamentu Instytucji Europejskich MSZ; Grzegorza Kostrzewy-Zorbasa - wicedyrektora Departamentu Europy MSZ - prowadzącego ze strony polskiej negocjacje w sprawie ewakuacji wojsk radzieckich z Polski i tranzytu z RFN; wiceadmirała Piotra Kołodziejczyka - ministra Obrony Narodowej. Muzyka. zwiń