Logo Polskiego Radia
POSŁUCHAJ

Panorama dnia - cz.272

03.05.1989 00:00
  • Audycja pod redakcją Janusza Marchwińskiego: relacja Jerzego Nowackiego z paryskiego Kontaktu na temat oświadczenia Gdańskiej Agencji Informacyjnej "Solidarność" wydanego w Gdańsku 2.V.1989 r.; relacja Jacka Kwaśniewskiego - ekonomisty, pracownika Uniwersytetu Łódzkiego - o spotkaniu założycielskim łódzkiego Towarzystwa Inicjatyw Społecznych (wyjąt Dodaj do playlisty
Audycja pod redakcją Janusza Marchwińskiego: relacja Jerzego Nowackiego z paryskiego Kontaktu na temat oświadczenia Gdańskiej Agencji Informacyjnej "Solidarność" wydanego w Gdańsku 2.V.1989 r.; relacja Jacka Kwaśniewskiego - ekonomisty, pracownika Uniwersytetu Łódzkiego - o spotkaniu założycielskim łódzkiego Towarzystwa Inicjatyw Społecznych (wyjątki z deklaracji ideowej która została przyjęta na spotkaniu założycielskim); relacja Barbary Malak z Amsterdamu na temat m.in. kolejnej audycji Dźwiękowej Gazety Wyborczej Komitetu Obywatelskiego "Solidarność" we Wrocławiu; relacja Wojciecha Maziarskiego z Serwisu Informacyjnego "Solidarności" w Warszawie - m.in. treść listu otwartego Michała Klingera - teologa prawosławnego - do braci prawosławnych oraz do społeczności Białorusinów i Ukraińców w Polsce; treść komunikatu Komitetu Obywatelskiego "Solidarność" w Lublinie; relacja Jana Minkiewicza z Amsterdamu m.in. z wydarzeń 3 Maja w Szczecinie; relacja Krzysztofa Śliwińskiego - przedstawiciela "Solidarności" - z obchodów 1 Maja w Budapeszcie.