Logo Polskiego Radia
POSŁUCHAJ

Panorama dnia - cz.275

16.06.1989 00:00
  • Audycja pod redakcją Janusza Marchwińskiego: informacje Ireneusza Haczewskiego z Lublina na temat wyborów do parlamentu (fragmenty oświadczenia lubelskiego Niezależnego Zrzeszenia Studentów); korespondencja Piotra Sawickiego z Budapesztu na temat pogrzebu zamordowanego w 1958 r. Imre Nagy'a - byłego premiera Węgier; szkic przedstawiający atmosferę Dodaj do playlisty
Audycja pod redakcją Janusza Marchwińskiego: informacje Ireneusza Haczewskiego z Lublina na temat wyborów do parlamentu (fragmenty oświadczenia lubelskiego Niezależnego Zrzeszenia Studentów); korespondencja Piotra Sawickiego z Budapesztu na temat pogrzebu zamordowanego w 1958 r. Imre Nagy'a - byłego premiera Węgier; szkic przedstawiający atmosferę uroczystości pogrzebowych w Budapeszcie; korespondencja Tadeusza Zachurskiego z Waszyngtonu na temat Imre Nagy'a; korespondencja Bronisława Wildsteina z Paryża - o reakcjach francuskich na wydarzenia w Budapeszcie; korespondencja Jana Minkiewicza z Amsterdamu na temat wizyty Andrieja Sacharowa w Holandii; korespondencja Mariana Bagińskiego z Wiednia o rozmowach austriacko-czechosłowackich; korespondencja Grzegorza Ziętkiewicza z Berlina Zachodniego o wyborach do parlamentu europejskiego; wiadomości sportowe Huberta Grzymały.