Logo Polskiego Radia
POSŁUCHAJ
Nagrania na temat: Biuro Polityczne KC PZPR
 • RWE25-lecie Polski Ludowej (cz.1), data emisji: 22-07-1969 Relacja z uroczystej defilady wojskowej i parady sportowej na Placu Defilad w Warszawie: opis wojsk; przemówienie gen. Wojciecha... więcejRelacja z uroczystej defilady wojskowej i parady sportowej na Placu Defilad w Warszawie: opis wojsk; przemówienie gen. Wojciecha Jaruzelskiego, ministra obrony narodowej nt. trwałości polskich granic, Hymn Polski, salwy artyleryjskie, melodie wojskowe w wykonaniu orkiestry, komentarz sprawozdawcy na temat oddziałów wojskowych biorących udział w defiladzie. Sprawozdawcy Lechosław Janowicz i Stanisław Włodarski. Brak zakończenia. zwiń
 • RWE25-lecie PRL, data emisji: 21-07-1969 Transmisja obrad Sejmu, w związku z 25-leciem PRL: wystąpienie Władysława Gomułki, I sekretarza KC PZPR. m.in. na temat zadań... więcejTransmisja obrad Sejmu, w związku z 25-leciem PRL: wystąpienie Władysława Gomułki, I sekretarza KC PZPR. m.in. na temat zadań partii mających doprowadzić do szybkiego unowocześnienia gospodarki narodowej oraz o dalszym pogłębianiu współdziałania Polski z krajami Rady Wzajemnej Pomocy Gospodarczej; wystąpienie Leonida Breżniewa, I sekretarza KC KPZR nt. przyjaźni i współpracy radziecko-polskiej. Wypowiedź w j.radzieckim, tłumaczona), podziękowania za zaproszenie na uroczyste obrady; wystąpienie Gustava Husaka, I sekretarza Komunistycznej Partii Czechosłowacji - m.in.: na temat zniszczeń dokonanych podczas II wojny światowej w Polsce i Czechosłowacji oraz o działalności sił antysocjalistycznych, które doprowadziły do głębokiej sytuacji kryzysowej wewnątrz partii czechosłowckiej. Wypowiedź w j. czeskim, tłumaczona. zwiń
 • RWEAudycja historyczna, data emisji: 08-05-1984 Fragmenty sprawozdania z manifestacji ludności na Placu Defilad w Warszawie, zorganizowanej dla poparcia nowego kierownictwa PZPR.... więcejFragmenty sprawozdania z manifestacji ludności na Placu Defilad w Warszawie, zorganizowanej dla poparcia nowego kierownictwa PZPR. Otwarcie wiecu przez Stefana Staszewskiego - I sekretarza Komitetu Warszawskiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej. Przemawiają: Władysław Gomułka - I sekretarz KC PZPR; Józef Cyrankiewicz - prezes Rady Ministrów (24.10.1956). zwiń
 • RWEBezpośrednia transmisja ze spotkania Jana Pawła II z przedstawicielami władz państwowych w Belwederze, data emisji: 02-06-1979 Godz. 13:25. Bezpośrednia transmisja ze spotkania Jana Pawła II z przedstawicielami władz państwowych w Belwederze: oczekiwanie na... więcejGodz. 13:25. Bezpośrednia transmisja ze spotkania Jana Pawła II z przedstawicielami władz państwowych w Belwederze: oczekiwanie na przyjazd Ojca św. (historia budynku Belwederu; sylwetka Jana Pawła II); przemówienie powitalne Edwarda Gierka, I sekretarza KC PZPR, skierowane do Ojca św.; przemówienie Jana Pawła II (brak zakończenia). zwiń
 • RWEDelegatom na IX Kongres ZSL pod rozwagę, data emisji: 21-03-1984 Audycja Aleksandra Świejkowskiego i Marcina Idzińskiego - na temat pozycji polskiego rolnictwa na gospodarczej mapie kraju. W... więcejAudycja Aleksandra Świejkowskiego i Marcina Idzińskiego - na temat pozycji polskiego rolnictwa na gospodarczej mapie kraju. W audycji m.in.: słowa Stanisława Mikołajczyka; rozmowa z prof. Janem Marczewskim - ekonomistą; fragment listu Prymasa Polski Józefa Glempa - skierowanego do gen. Wojciecha Jaruzelskiego (14.IX.1982 r.); fragment listu gen. W. Jaruzelskiego; komentarz "Trybuny Ludu" - na temat konferencji Jerzego Urbana; słowa Stanisława Mikołajczyka. zwiń
 • RWEDziennik radiowy Przegląd wiadomości w skrócie. W dzienniku m.in. na temat: wznowienia po miesięcznej przerwie obrad Komitetu Centralnego PZPR, na... więcejPrzegląd wiadomości w skrócie. W dzienniku m.in. na temat: wznowienia po miesięcznej przerwie obrad Komitetu Centralnego PZPR, na których przemawiał Wojciech Jaruzelski - szef państwa i partii - oraz Marian Orzechowski * Interwencji Sekretarza Stanu George'a Shultza - który wezwał ZSRR do zniszczenia wszystkich urządzeń do zagłuszania zachodnich rozgłośni radiowych * Niezależnej demonstracji w Pradze - którą rozpędziła policja * Spotkania [Francisco Ordonesa] - hiszpańskiego Ministra Spraw Zagranicznych, przebywającego w Jerozolimie - z przywódcami izraelskimi * Rządu Węgier, który wystąpił w obronie swej decyzji - podwyższenia cen - i zaapelował do robotników o poparcie reformy gospodarczej * Audycję przygotował: Jan Śniegocki. Lektor: Aleksander Białostocki. zwiń
 • RWEDziennik wieczorny oraz odtworzenie przemówienia premiera Piotra Jaroszewicza w Sejmie, data emisji: 22-09-1976 Dziennik: pod przewodnictwem E.Gierka, z udziałem sekretarzy KC, odbyła się narada I sekretarzy Komitetów Wojewódzkich Partii i... więcejDziennik: pod przewodnictwem E.Gierka, z udziałem sekretarzy KC, odbyła się narada I sekretarzy Komitetów Wojewódzkich Partii i kierowników Wydziałów KC; o godz. 16:00 rozpoczęło się plenarne posiedzenie Sejmu poświęcone rządowemu programowi realizacji postanowień IV plenum KC PZPR; premier P. Jaroszewicz przyjął duńskiego ministra rolnictwa i rybołówstwa; oficjalna wizyta w Polsce gen. dywizji Raula Castro Ruz, II sekretarza KC Komunistycznej Partii Kuby, I wicepremiera i ministra rewolucyjnych sił zbrojnych; w Nowym Jorku trwają obrady 31. Sesji Zgromadzenia Ogólnego Narodów Zjednoczonych; w Genewie odbyło się posiedzenie plenarne delegacji Związku Radzieckiego i Stanów Zjednoczonych; S.Olszowski, minister spraw zagranicznych Polski, zakończył 3-dniową wizytę w Islandii; dobiega końca kosmiczna wyprawa radzieckiego statku "Sojuz 22"; odtworzenie przemówienia premiera P.Jaroszewicza - wygłoszonego na posiedzeniu Sejmu nt. rządowego programu realizacji postanowień IV plenum KC PZPR w dziedzinie rozwoju rolnictwa i gospodarki żywnościowej. zwiń
 • BBCEdward Gierek, data emisji: 23-09-1989
 • RWEFakty, wydarzenia, opinie (cz.0268), data emisji: 09-08-1988 Audycja pod redakcją Aleksandra Świejkowskiego: komentarz na temat sytuacji w kopalni Rudna; pełny tekst poufnego dokumentu... więcejAudycja pod redakcją Aleksandra Świejkowskiego: komentarz na temat sytuacji w kopalni Rudna; pełny tekst poufnego dokumentu wydanego w formie polecenia służbowego przez ministra przemysłu Jerzego Bilipa (instrukcja dla dyrekcji zakładów przemysłowych, w których dochodzi do protestów i żądań robotniczych); rozmowa telefoniczna Macieja Morawskiego z Janem Rokitą z Krakowa - na temat przygotowań do międzynarodowej konferencji dotyczącej praw człowieka; rozmowa telefoniczna M. Morawskiego z prof. Je zwiń
 • RWEFakty, wydarzenia, opinie (cz.0271), data emisji: 12-08-1988 Audycja pod redakcją Jacka Kaczmarskiego: korespondencja Jerzego Bajera z Nowego Jorku - na temat sytuacji w Afganistanie; tekst... więcejAudycja pod redakcją Jacka Kaczmarskiego: korespondencja Jerzego Bajera z Nowego Jorku - na temat sytuacji w Afganistanie; tekst listu Gene Pell'a - prezesa Radia Wolna Europa i Radia Swoboba - wysłanego do rzecznika rządu PRL Jerzego Urbana; przegląd prasy zachodniej w opracowaniu Włodzimierza Sznarbachowskiego - poświęcony sytuacji w Związku Radzieckim. zwiń
 • RWEFakty, wydarzenia, opinie (cz.0272), data emisji: 14-08-1988 Audycja pod redakcją Andrzeja Świdlickiego: rozmowa telefoniczna A. Świdlickiego z ks. prałatem Henrykiem Jankowskim - proboszczem... więcejAudycja pod redakcją Andrzeja Świdlickiego: rozmowa telefoniczna A. Świdlickiego z ks. prałatem Henrykiem Jankowskim - proboszczem parafii św. Brygidy w Gdańsku i Janem Minkiewiczem z Amsterdamu - o obchodach w Gdańsku - w związku z 8. rocznicę wybuchu strajku w Stoczni Gdańskiej; komentarz Aliny Grabowskiej - nawiązujący do spotkania Prymasa Polski Józefa Glempa z gen. Wojciechem Jaruzelskim; rozmowa telefoniczna Macieja Morawskiego z doc. Jerzym Holzerem - historykiem - o warunkach ogólno-narodowego porozumienia w Polsce. zwiń
 • RWEFakty, wydarzenia, opinie (cz.0278), data emisji: 27-08-1988 Audycja pod redakcją Piotra Załuskiego: komentarz Andrzeja Borowicza - na temat sytuacji strajkowej w Polsce; dyskusja z udziałem... więcejAudycja pod redakcją Piotra Załuskiego: komentarz Andrzeja Borowicza - na temat sytuacji strajkowej w Polsce; dyskusja z udziałem Ireny Lasoty, Jacka Kalabińskiego, Bronisława Wildsteina, Rafała Krawczyka - ekonomisty, Marka Łatyńskiego - dyrektora RWE (zagajenie dyskusji) - na temat zakończonego pierwszego dnia VIII Plenum KC PZPR. zwiń
 • RWEFakty, wydarzenia, opinie (cz.0279), data emisji: 27-08-1988 Audycja pod redakcją Piotra Załuskiego: dyskusja z udziałem Ireny Lasoty, Jacka Kalabińskiego, Bronisława Wildsteina, Rafała... więcejAudycja pod redakcją Piotra Załuskiego: dyskusja z udziałem Ireny Lasoty, Jacka Kalabińskiego, Bronisława Wildsteina, Rafała Krawczyka i Marka Łatyńskiego (dokończenie); rozmowa telefoniczna z Jackiem Kuroniem - na temat sytuacji w Polsce; przegląd prasy zachodniej - poświęcony sytuacji w Polsce. zwiń
 • RWEFakty, wydarzenia, opinie (cz.0283), data emisji: 29-08-1988 Audycja pod redakcją Danuty Drzewińskiej: rozmowa Wiesława Wawrzyniaka z Leopoldem Ungerem - publicystą belgijskiego dziennika "Le... więcejAudycja pod redakcją Danuty Drzewińskiej: rozmowa Wiesława Wawrzyniaka z Leopoldem Ungerem - publicystą belgijskiego dziennika "Le Soir" i paryskiej "Kultury" - na temat przebiegu VIII Plenum KC PZPR; przegląd prasy zachodniej w opracowaniu Marka Olsienkiewicza - poświęcony rozwojowi wydarzeń w Polsce w świetle VIII Plenum KC PZPR. zwiń
 • RWEFakty, wydarzenia, opinie (cz.0288), data emisji: 10-09-1988 Audycja pod redakcją Stanisława Jałowieckiego: treść oświadczenia Krajowej Komisji Wykonawczej "Solidarności" w sprawie przyszłych... więcejAudycja pod redakcją Stanisława Jałowieckiego: treść oświadczenia Krajowej Komisji Wykonawczej "Solidarności" w sprawie przyszłych rozmów z rządem (czyta Joanna Wojciechowicz - rzeczniczka Agencji Informacyjnej "Solidarności"); komunikat z posiedzenia Krajowej Komisji Wykonawczej "Solidarności (czyta J. Wojciechowicz); rozmowa Macieja Morawskiego z J. Wojciechowicz - o wrażeniach z konferencji prasowej zorganizowanej po spotkaniu Krajowej Komisji Wykonawczej "Solidarności" w Gdańsku; rozmowa tel zwiń
 • RWEFakty, wydarzenia, opinie (cz.0298), data emisji: 14-09-1988 Audycja pod redakcją Krystyny Miłotworskiej: komentarz na temat spotkania Lecha Wałęsy - przewodniczącego NSZZ "Solidarność" z... więcejAudycja pod redakcją Krystyny Miłotworskiej: komentarz na temat spotkania Lecha Wałęsy - przewodniczącego NSZZ "Solidarność" z gen. Czesławem Kiszczakiem - ministrem spraw wewnętrznych; rozmowa telefoniczna Macieja Morawskiego z Jackiem Kuroniem - o spotkaniu L. Wałęsy z Cz. Kiszczakiem; informacje przedstawiciela Serwisu Informacyjnego "Solidarności" na temat sytuacji w Polsce; rozmowa telefoniczna M. Morawskiego z Wojciechem Maziarskim na temat podejmowanych przez OPZZ prób organizowania straj zwiń
 • RWEFakty, wydarzenia, opinie (cz.0351), data emisji: 20-09-1988 Audycja pod redakcją Adama Barskiego: rozmowa tel. Macieja Morawskiego z Arturem Międzyrzeckim - wiceprezesem PenClubu na temat... więcejAudycja pod redakcją Adama Barskiego: rozmowa tel. Macieja Morawskiego z Arturem Międzyrzeckim - wiceprezesem PenClubu na temat wznowienia działalności polskiego oddziału PenClubu; informacje na temat demonstracji na Zakaukaziu; omówienie wywiadu Borysa Jelcyna dla prasy austriackiej; przegląd prasy zachodniej w opracowaniu Marka Olsienkiewicza poświęcony rezygnacji Zbigniewa Messnera - premiera PRL i jego gabinetu. zwiń
 • RWEFakty, wydarzenia, opinie (cz.0354), data emisji: 22-09-1988 Audycja po redakcją Józefa Ptaczka: informacje na temat wywiadu Lecha Wałęsy - przewodniczącego NSZZ "Solidarność"; informacje... więcejAudycja po redakcją Józefa Ptaczka: informacje na temat wywiadu Lecha Wałęsy - przewodniczącego NSZZ "Solidarność"; informacje telefoniczne Jana Marii Rokity - działacza opozycji demokratycznej z Krakowa, członka Komisji Interwencji i Praworządności NSZZ "Solidarność" - na temat sytuacji i nastrojów w Polsce; tekst rozmowy Marka Łatyńskiego - dyrektora RWE z Maciejem Szumowskim - byłym redaktorem naczelnym "Gazety Krakowskiej" (usuniętym z tego stanowiska po wprowadzeniu stanu wojennego) - na te zwiń
 • RWEFakty, wydarzenia, opinie (cz.0356), data emisji: 27-09-1988 Audycja pod redakcją Aleksandra Świejkowskiego: korespondencja Piotra Mroczyka z Waszyngtonu na temat rezolucji Senatu Stanów... więcejAudycja pod redakcją Aleksandra Świejkowskiego: korespondencja Piotra Mroczyka z Waszyngtonu na temat rezolucji Senatu Stanów Zjednoczonych w sprawie uznania NSZZ "Solidarność"; rozmowa redakcyjna z udziałem Lechosława Gawlikowskiego, Stanisława Jałowieckiego i Piotra Sawickiego na temat posiedzenia Sejmu PRL; wypowiedź telefoniczna Jacka Maziarskiego - publicysty - na temat Mieczysława Rakowskiego - nowego premiera PRL; rozmowa telefoniczna Macieja Morawskiego z prof. Bronisławem Geremkiem na temat sytuacji w Polsce (czyta lektor). zwiń
 • RWEFakty, wydarzenia, opinie (cz.0357), data emisji: 27-09-1988 "Fakty, wydarzenia, opinie" - audycja pod redakcją Aleksandra Świejkowskiego: rozmowa telefoniczna Macieja Morawskiego z Andrzejem... więcej"Fakty, wydarzenia, opinie" - audycja pod redakcją Aleksandra Świejkowskiego: rozmowa telefoniczna Macieja Morawskiego z Andrzejem Krzysztofem Wróblewskim na temat Mieczysława Rakowskiego - nowego premiera PRL; korespondencja Piotra Mroczyka z Waszyngtonu na temat przemówienia Ronalda Reagana - prezydenta USA - wygłoszonego w gmachu ONZ; uwagi na temat odbywającej się w Berlinie Zachodnim konferencji Międzynarodowego Funduszu Monetarnego, przegląd prasy zachodniej w opracowaniu Marka Olsienkiewicza poświęcony nominacji Mieczysława Rakowskiego jako nowego szefa rządu PRL. zwiń