Logo Polskiego Radia
POSŁUCHAJ

Dziennik wieczorny oraz odtworzenie przemówienia premiera Piotra Jaroszewicza w Sejmie

22.09.1976 00:00
  • Dziennik: pod przewodnictwem E.Gierka, z udziałem sekretarzy KC, odbyła się narada I sekretarzy Komitetów Wojewódzkich Partii i kierowników Wydziałów KC; o godz. 16:00 rozpoczęło się plenarne posiedzenie Sejmu poświęcone rządowemu programowi realizacji postanowień IV plenum KC PZPR; premier P.Jaroszewicz przyjął duńskiego ministra rolnictwa i ryboł Dodaj do playlisty
Dziennik: pod przewodnictwem E.Gierka, z udziałem sekretarzy KC, odbyła się narada I sekretarzy Komitetów Wojewódzkich Partii i kierowników Wydziałów KC; o godz. 16:00 rozpoczęło się plenarne posiedzenie Sejmu poświęcone rządowemu programowi realizacji postanowień IV plenum KC PZPR; premier P. Jaroszewicz przyjął duńskiego ministra rolnictwa i rybołówstwa; oficjalna wizyta w Polsce gen. dywizji Raula Castro Ruz, II sekretarza KC Komunistycznej Partii Kuby, I wicepremiera i ministra rewolucyjnych sił zbrojnych; w Nowym Jorku trwają obrady 31. Sesji Zgromadzenia Ogólnego Narodów Zjednoczonych; w Genewie odbyło się posiedzenie plenarne delegacji Związku Radzieckiego i Stanów Zjednoczonych; S.Olszowski, minister spraw zagranicznych Polski, zakończył 3-dniową wizytę w Islandii; dobiega końca kosmiczna wyprawa radzieckiego statku "Sojuz 22"; odtworzenie przemówienia premiera P.Jaroszewicza - wygłoszonego na posiedzeniu Sejmu nt. rządowego programu realizacji postanowień IV plenum KC PZPR w dziedzinie rozwoju rolnictwa i gospodarki żywnościowej.