Logo Polskiego Radia
POSŁUCHAJ

Fakty, wydarzenia, opinie (cz.0283)

29.08.1988 00:00
  • Audycja pod redakcją Danuty Drzewińskiej: rozmowa Wiesława Wawrzyniaka z Leopoldem Ungerem - publicystą belgijskiego dziennika "Le Soir" i paryskiej "Kultury" - na temat przebiegu VIII Plenum KC PZPR; przegląd prasy zachodniej w opracowaniu Marka Olsienkiewicza - poświęcony rozwojowi wydarzeń w Polsce w świetle VIII Plenum KC PZPR. Dodaj do playlisty
Audycja pod redakcją Danuty Drzewińskiej: rozmowa Wiesława Wawrzyniaka z Leopoldem Ungerem - publicystą belgijskiego dziennika "Le Soir" i paryskiej "Kultury" - na temat przebiegu VIII Plenum KC PZPR; przegląd prasy zachodniej w opracowaniu Marka Olsienkiewicza - poświęcony rozwojowi wydarzeń w Polsce w świetle VIII Plenum KC PZPR.