Logo Polskiego Radia
POSŁUCHAJ
Nagrania na temat: Armia Polska w ZSRR
 • RWE85-lecie urodzin gen. Zygmunta Szyszko-Bohusza, data emisji: 03-02-1978 Relacja z uroczystości obchodów 85-lecia urodzin gen. Zygmunta Szyszko-Bohusza - b. dowódcy dowódcy dywizji piechoty armii... więcejRelacja z uroczystości obchodów 85-lecia urodzin gen. Zygmunta Szyszko-Bohusza - b. dowódcy dowódcy dywizji piechoty armii "Pomorze" podczas kampanii wrześniowej i Samodzielnej Brygady Strzelców Podhalańskich w kampanii norweskiej, szefa sztabu Armii Polskiej w ZSRR, zastępcy dowódcy II Korpusu PSZ na Zachodzie. zwiń
 • RWEAudycja dokumentalna wokół II wojny Transmisja audycji pol. stacji radiowej A.K. "Błyskawica", nagranej w Londynie 24.08.44 r. w czasie Powstania Warszawskiego. W... więcejTransmisja audycji pol. stacji radiowej A.K. "Błyskawica", nagranej w Londynie 24.08.44 r. w czasie Powstania Warszawskiego. W audycji m.in.: muzyka Chopina; "Warszawianka"; wiadomości o sytuacji w Warszawie * Przemówienie Aleksandra - Wodza Naczelnego na Środkowym Wschodzie, który chwali siły południowo-afrykańskie * Audycja na temat poszukiwań zaginionych oficerów i prób wyjaśnień ich losów: przemówienie gen. W. Andersa o swoich próbach osiągnięcia info. od Rosjan w 1944 r.; przemówienie mjr. J. Czapskiego - byłego jeńca z obozu w Starobielsku - o próbach dowiadywania się na miejscu u Komendanta Naczelnego obozów koncentracyjnych; wyp. gen. W. Andersa - o "teoriach" Stalina; polskie tłumaczenie części wypowiedzi rosyjskiej przez radio 15.04.1943 r.; komentarz W. Andersa - o wypowiedzi rosyjskiej i o uczuciach rodaków; wyp. gen. T. Bora-Komorowskiego - byłego Komendanta Głównego AK - o listach zwróconych z danych obozów po kwietniu 1940 r., poszukiwaniach A.K. na terenach rosyjskich, znalezieniu przez delegata A.K. w Katyniu m.in.: dokumentów i zapisków. zwiń
 • RWECzterdzieści lat temu, data emisji: 09-04-1984 Audycja Tadeusza Kryski-Karskiego - na temat historii Drugiego Korpusu gen. Władysława Andersa. Wspomnienia Józefa Czapskiego -... więcejAudycja Tadeusza Kryski-Karskiego - na temat historii Drugiego Korpusu gen. Władysława Andersa. Wspomnienia Józefa Czapskiego - który z rozkazu gen. W. Andersa usiłował znaleźć Polaków w tych miejscach Rosji Sowieckiej - do których nie dotarła wiadomość o sowiecko-polskiej umowie o tworzeniu Wojska Polskiego w 1941 r. zwiń
 • RWEKomentarz codzienny (nr 147), data emisji: 13-08-1966 Rozmowa Andrzeja Pomiana z Władysławem Tykocińskim - ówczesnym podporucznikiem i oficerem politycznym Wojska Polskiego pod... więcejRozmowa Andrzeja Pomiana z Władysławem Tykocińskim - ówczesnym podporucznikiem i oficerem politycznym Wojska Polskiego pod dowództwem gen. Zygmunta Berlinga, b. szefem Polskiej Misji Wojskowej w Berlinie Zachodnim - na temat atmosfery panującej w Armii Berlinga podczas Powstania Warszawskiego. zwiń
 • RWEKulisy powstania Wojska Polskiego na terenie Rosji sowieckiej Audycja dokumentarna w opracowaniu Pawła Zaremby. Rozmowa z gen. Władysławem Andersem - o okolicznościach objęcia dowództwa nad... więcejAudycja dokumentarna w opracowaniu Pawła Zaremby. Rozmowa z gen. Władysławem Andersem - o okolicznościach objęcia dowództwa nad Armią Polską w ZSRR. Brak zakończenia. zwiń
 • RWELektura wspomnień Czesława Dobka, data emisji: 24-12-1972 Lektura wspomnień Czesława Dobka poświęconych Świętom Bożego Narodzenia obchodzonym w obozie formującej się w ZSRR armii polskiej... więcejLektura wspomnień Czesława Dobka poświęconych Świętom Bożego Narodzenia obchodzonym w obozie formującej się w ZSRR armii polskiej (1941 rok) - czyta autor. Zapowiedź - Marek Olsienkiewicz. zwiń
 • RWEMocarstwa i sprawa polska w czasie II wojny światowej (odc. 5), data emisji: 03-10-1969 "Uderzenie Hitlera na Rosję - układ polsko-sowiecki i wojsko polskie na Wschodzie" - cykl pogadanek gen prof Mariana Kukiela.
 • RWEMocarstwa i sprawa polska w czasie II wojny światowej (odc. 6), data emisji: 10-10-1969 "Losy przymierza z Sowietami" - cykl pogadanek gen. Prof.. Mariana Kukiela.
 • RWEOpen Slot, data emisji: 10-12-1991 "Życiorys Niezwyczajny" (cz. II) - rozmowa Piotra Załuskiego z Kazimierzem Zamorskim - wieloletnim kierownikiem Działu Badań i... więcej"Życiorys Niezwyczajny" (cz. II) - rozmowa Piotra Załuskiego z Kazimierzem Zamorskim - wieloletnim kierownikiem Działu Badań i Analiz Radia Wolna Europa, żołnierzem II Korpusu, autorem książek historycznych - na temat przesłuchań więziennych oraz drodze spod Archangielska do miejsca organizowania polskich oddziałów na terenie Rosji Sowieckiej. zwiń
 • RWEOpen Slot, data emisji: 19-10-1991 "Życiorys Niezwyczajny" (cz. III) - rozmowa Piotra Załuskiego z Kazimierzem Zamorskim - wieloletnim kierownikiem Działu Badań i... więcej"Życiorys Niezwyczajny" (cz. III) - rozmowa Piotra Załuskiego z Kazimierzem Zamorskim - wieloletnim kierownikiem Działu Badań i Analiz Radia Wolna Europa, żołnierzem II Korpusu, autorem historycznych książek i opracowań - nt. spotkań z gen. Zygmuntem Berlingiem jeszcze w okresie formowania się w ZSRR polskiej armii oraz o wielkim przedsięwzięciu jakim była decyzja o wyjeździe ze Związku Sowieckiego polskich żołnierzy i ich rodzin. zwiń
 • RWEPodręcznik historii, data emisji: 01-01-1986 "Podręcznik historii najnowszej" - audycja Michała Kołodzieja. Cz. XV podręcznika pt: "Stosunki polsko - radzieckie 1941-43".... więcej"Podręcznik historii najnowszej" - audycja Michała Kołodzieja. Cz. XV podręcznika pt: "Stosunki polsko - radzieckie 1941-43". Podrozdziały: "Przyczyny nawiązania wzajemnych stosunków", "Układ Sikorski - Majski", "Powstanie Armii Polskiej w ZSRR", "Wizyta gen. Sikorskiego w Moskwie", "Ewakuacja polskiej armii z ZSRR", "Zerwanie stosunków dyplomatycznych". Teksty żródłowe do cz. XV: Fragmenty wspomnień prof. Stanisława Kota - ambasadora rzadu polskiego w ZSRR na temat linii politycznej gen. Władysława Sikorskiego oraz o reakcji Józefa Stalina na wiadomość o zaginięciu tysięcy polskich oficerów * Fragmenty protokołu z rozmowy gen. W. Sikorskiego z J. Stalinem z XII 1941 roku na temat polskich oficerów, którzy zaginęli * Fragmenty rozmowy Tadeusza Romera - ambasadora polskiego w ZSRR ze Stalinem na temat problemu narodowościowego zwiń
 • RWEPolacy w Rosji (cz.03), data emisji: 12-11-1984 Wywiad Krystyny Miłotworskiej z Ignacym Szenfeldem - jednym z pierwszych repatriantów ze Związku Sowieckiego w końcu 1955 r. - o... więcejWywiad Krystyny Miłotworskiej z Ignacym Szenfeldem - jednym z pierwszych repatriantów ze Związku Sowieckiego w końcu 1955 r. - o losach Polaków po ewakuacji Armii Polskiej gen. Władysława Andersa. zwiń
 • RWEPolacy w Rosji (cz.06), data emisji: 29-10-1984 Audycja Krystyny Miłotworskiej - na temat powstania na terenie Związku Sowieckiego armii polskiej pod dowództwem gen. Władysława... więcejAudycja Krystyny Miłotworskiej - na temat powstania na terenie Związku Sowieckiego armii polskiej pod dowództwem gen. Władysława Andersa: wspomnienia Władysława Andersa oraz rozmowa Pawła Zaremby z Józefem Czapskim - ówczesnym rotmistrzem (nagrania archiwalne). Audycja poprzedzona słowami Zygmunta Nowakowskiego - pisarza - wygłoszonymi na wiecu w Manchesterze w 1955 r. zwiń
 • RWEPolacy w Rosji (cz.14), data emisji: 29-10-1984 "Polacy w Rosji" - audycja Krystyny Miłotworskiej - na temat powstania na terenie Związku Sowieckiego Armii Polskiej pod... więcej"Polacy w Rosji" - audycja Krystyny Miłotworskiej - na temat powstania na terenie Związku Sowieckiego Armii Polskiej pod dowództwem gen. Władysława Andersa oraz o poszukiwaniach oficerów i żołnierzy polskich: archiwalne nagranie gen. Władysława Andersa; fragmenty wywiadu Pawła Zaremby z Józefem Czapskim. zwiń
 • RWEPolacy w Rosji (cz.29) Audycja Krystyny Miłotworskiej poświęcona życiu ludności cywilnej i dzieci przybyłych z II Korpusem gen. Władysława Andersa do... więcejAudycja Krystyny Miłotworskiej poświęcona życiu ludności cywilnej i dzieci przybyłych z II Korpusem gen. Władysława Andersa do Iranu; fragmenty książki generała pt: "Bez ostatniego rozdziału" o Armii Polskiej w ZSRR; fragmenty wspomnień Krystyny Orłowskiej - junaczki z Armii Andersa - na temat życia w polskim ośrodku w Nazarecie (czyta lektor). zwiń
 • RWEPolacy w ZSRR (cz.20), data emisji: 13-06-1988 Audycja w opracowaniu Krystyny Miłotworskiej. Pierwszy odcinek fragmenów wspomnień Romualda Wernika pt. "Białe noce i czarne dnie"... więcejAudycja w opracowaniu Krystyny Miłotworskiej. Pierwszy odcinek fragmenów wspomnień Romualda Wernika pt. "Białe noce i czarne dnie" - ukazujących piekło podróżowania w Sowietach przed 45 laty, kiedy po tzw. "stalinowskiej amnestii" Polacy starali się dotrzeć do formującej się Armii Polskiej pod wodzą gen. Władysława Andersa. zwiń
 • RWEPolacy w ZSRR (cz.22), data emisji: 04-07-1988 Audycja w opracowaniu Krystyny Miłotworskiej. Fragment wspomnień Romualda Wernika pt. "Białe noce i czarne dnie" - ukazujących... więcejAudycja w opracowaniu Krystyny Miłotworskiej. Fragment wspomnień Romualda Wernika pt. "Białe noce i czarne dnie" - ukazujących piekło podróżowania w Sowietach przed 45-laty, kiedy po tzw. "stalinowskiej amnestii" Polacy usiłowali dotrzeć do formującej się Armii Polskiej pod dowództwem gen. Władysława Andersa. zwiń
 • RWEProgram świąteczny, data emisji: 24-12-1986 "O pierwszej wigilii w Armii gen. Andersa w Rosji, wigilii w okupowanej Warszawie oraz o Świętach Bożego Narodzenia na Florydzie"... więcej"O pierwszej wigilii w Armii gen. Andersa w Rosji, wigilii w okupowanej Warszawie oraz o Świętach Bożego Narodzenia na Florydzie" - audycja Krystyny Miłotworskiej: zapis wspomnień Mieczysława Serwackiego - żołnierza armii gen. Władysława Andersa na temat pierwszej wigilii na wolności, po wyjściu z łagrów sowieckich w 1941 roku; zapis wspomnień Hanki Nowakowskiej - córki gen. Władysława Andersa na temat wigilii 1941 roku, spędzonej w okupowanej Warszawie; rozmowa K. Miłotworskiej z H. Nowakowską nagrana na Florydzie na temat losów wojennych jej rodziny. zwiń
 • RWEPrzemówienia gen. Władysława Sikorskiego Fragmenty przemówień gen. Władysława Sikorskiego - na temat: odbudowy polskiej armii; kontynuacji dalszej walki u boku Wielkiej... więcejFragmenty przemówień gen. Władysława Sikorskiego - na temat: odbudowy polskiej armii; kontynuacji dalszej walki u boku Wielkiej Brytanii; walki polskich żołnierzy z Niemcami, oraz organizowania polskiego wojska na terenie ZSRR. zwiń
 • RWEPrzyczyny i tło ewakuacji Wojska Polskiego z ZSRR, data emisji: 15-05-1973 Materiały dźwiękowe do felietonu komandora Bohdana Wrońskiego (z udziałem Edwarda Raczyńskiego - b. ambasadora rządu emigracyjnego... więcejMateriały dźwiękowe do felietonu komandora Bohdana Wrońskiego (z udziałem Edwarda Raczyńskiego - b. ambasadora rządu emigracyjnego w Londynie). zwiń