Logo Polskiego Radia
POSŁUCHAJ

Podręcznik historii

01.01.1986 00:00
  • "Podręcznik historii najnowszej" - audycja Michała Kołodzieja. Cz. XV podręcznika pt: "Stosunki polsko - radzieckie 1941-43". Podrozdziały: "Przyczyny nawiązania wzajemnych stosunków", "Układ Sikorski - Majski", "Powstanie Armii Polskiej w ZSRR", "Wizyta gen. Sikorskiego w Moskwie", "Ewakuacja polskiej armii z ZSRR", "Zerwanie stosunków dyplomatycz Dodaj do playlisty
"Podręcznik historii najnowszej" - audycja Michała Kołodzieja. Cz. XV podręcznika pt: "Stosunki polsko - radzieckie 1941-43". Podrozdziały: "Przyczyny nawiązania wzajemnych stosunków", "Układ Sikorski - Majski", "Powstanie Armii Polskiej w ZSRR", "Wizyta gen. Sikorskiego w Moskwie", "Ewakuacja polskiej armii z ZSRR", "Zerwanie stosunków dyplomatycznych". Teksty żródłowe do cz. XV: Fragmenty wspomnień prof. Stanisława Kota - ambasadora rzadu polskiego w ZSRR na temat linii politycznej gen. Władysława Sikorskiego oraz o reakcji Józefa Stalina na wiadomość o zaginięciu tysięcy polskich oficerów * Fragmenty protokołu z rozmowy gen. W. Sikorskiego z J. Stalinem z XII 1941 roku na temat polskich oficerów, którzy zaginęli * Fragmenty rozmowy Tadeusza Romera - ambasadora polskiego w ZSRR ze Stalinem na temat problemu narodowościowego