Logo Polskiego Radia
POSŁUCHAJ

Program świąteczny

24.12.1986 00:00
  • "O pierwszej wigilii w Armii gen. Andersa w Rosji, wigilii w okupowanej Warszawie oraz o Świętach Bożego Narodzenia na Florydzie" - audycja Krystyny Miłotworskiej: zapis wspomnień Mieczysława Serwackiego - żołnierza armii gen. Władysława Andersa na temat pierwszej wigilii na wolności, po wyjściu z łagrów sowieckich w 1941 roku; zapis wspomnień Hank Dodaj do playlisty
"O pierwszej wigilii w Armii gen. Andersa w Rosji, wigilii w okupowanej Warszawie oraz o Świętach Bożego Narodzenia na Florydzie" - audycja Krystyny Miłotworskiej: zapis wspomnień Mieczysława Serwackiego - żołnierza armii gen. Władysława Andersa na temat pierwszej wigilii na wolności, po wyjściu z łagrów sowieckich w 1941 roku; zapis wspomnień Hanki Nowakowskiej - córki gen. Władysława Andersa na temat wigilii 1941 roku, spędzonej w okupowanej Warszawie; rozmowa K. Miłotworskiej z H. Nowakowską nagrana na Florydzie na temat losów wojennych jej rodziny.