Logo Polskiego Radia
POSŁUCHAJ
Nagrania na temat: Boskie i ludzkie - wypisy z literatury (cykl RWE 1991)
 • RWEBoskie i ludzkie - wypisy z lektury, data emisji: 18-08-1991 Wiersze Jana Kochanowskiego i Mikołaja Sępa-Szarzyńskiego w interpretacji Zbigniewa Bańkowskiego i Stanisława Załuskiego: "O... więcejWiersze Jana Kochanowskiego i Mikołaja Sępa-Szarzyńskiego w interpretacji Zbigniewa Bańkowskiego i Stanisława Załuskiego: "O żywocie ludzkim" * "Pieśń XVI" * "Pieśń XXV" * "Śmieci się nie bać, cnoty naszladować" * "Pieśń żałobna" * "Sonet I - O krótkości i niepewności na świecie żywota człowieczego" * "Sonet II - Na one słowa Jopowe: Homo natus de muliere, brevi vivens tempore" * "Sonet III - O wojnie naszej, którą wiedziemy z szatanem, światem i ciałem" * "Sonet V - O nietrwałej miłości rzeczy świata tego" * "Pieśń I - O bożej opatrzności na świecie" * "Pieśń II - O rządzie bożym na świecie" * "Pieśń III - O wielmożności bożej". Przerywniki muzyczne. zwiń
 • RWEBoskie i ludzkie - wypisy z literatury, data emisji: 01-09-1991 Poemat Witolda Dąbrowskiego pt. "Portret trumienny". Recytują: Marcin Idziński i Stanisław Załuski. Poemat poprzedzony prezentacją... więcejPoemat Witolda Dąbrowskiego pt. "Portret trumienny". Recytują: Marcin Idziński i Stanisław Załuski. Poemat poprzedzony prezentacją sylwetki W. Dąbrowskiego. zwiń
 • RWEBoskie i ludzkie - wypisy z literatury, data emisji: 25-08-1991 Wiersze ks. Jana Twardowskiego ze zbioru pt. "Sumienie ruszyło" w interpretacji Marcina Idzińskiego i Santosa Liszko: "Tylko dla... więcejWiersze ks. Jana Twardowskiego ze zbioru pt. "Sumienie ruszyło" w interpretacji Marcina Idzińskiego i Santosa Liszko: "Tylko dla dorosłych" * "Zaczekaj" * "Anioł" * "Boże" * "Jesteś" * "Nic nie wiedzieć" * "Wygnani" * "Uczy" * "Więcej" * "Zmieniły się czasy" * "Mój Boże" * "Nie do wiary" * "Krzyż" * Wiersze Doroty Sosnowskiej ze zbioru pt. "Szept z doliny" w interpretacji Barbary Klimkiewicz: "Zdarzają się godziny gęste..." * "W muzyce deszczu..." * "Przekomarzam się z Tobą..." * "Pozwól mi wychodować miłość..." * "Cierpliwie i zgrabnie czytamy z kamieni..." * "Światła niezaziemnie..." * "Słowa brzęczą bezradnie...". zwiń
 • RWEBoskie i ludzkie - wypisy z literatury, data emisji: 08-09-1991 Utwory Kazimierza Przerwy-Tetmajera: wiersz "Na Anioł Pański" oraz opowiadanie "Ku Niebu" z tomu "Na skalnym Podhalu" w... więcejUtwory Kazimierza Przerwy-Tetmajera: wiersz "Na Anioł Pański" oraz opowiadanie "Ku Niebu" z tomu "Na skalnym Podhalu" w interpretacji Stanisława Załuskiego i Barbary Klimkiewicz. Muzyka. zwiń
 • RWEBoskie i ludzkie - wypisy z literatury, data emisji: 15-09-1991 Poezja polskiego Podhala związana z kultem maryjnym: "Cyganie" (Jan Kasprowicz) * "Chata góralska" (Zygmunt Lubertowicz) *... więcejPoezja polskiego Podhala związana z kultem maryjnym: "Cyganie" (Jan Kasprowicz) * "Chata góralska" (Zygmunt Lubertowicz) * "Madonnie Podhala" (Mieczysław Kossek) * "Hołd" (Stanisław Gąsienica-Byrcyn) * "Modlitwa juhasa" * "Do Panny Ludźmierskiej" (Tadeusz Staich) * "Dwie Zdrowaśki" * "Gaździnie Podhala" (Franciszek Bachleda-Księdzulorz) "Ach, czemu to..." (Antonina Krzysztoń) * "Pieśń góralska do Matki Bożej". Poezję recytują: Barbara Klimkiewicz; Zbigniew Cieślar; Santos Liszko; Wojciech Stockinger i Stanisław Załuski. Przerywniki muzyczne. zwiń
 • RWEBoskie i ludzkie - wypisy z literatury , data emisji: 22-09-1991 Fragmenty Starego Testamentu zaczerpnięte z polskiego wydania Biblii Tysiąclecia oraz utwory Jacka Kaczmarskiego i Przemysława... więcejFragmenty Starego Testamentu zaczerpnięte z polskiego wydania Biblii Tysiąclecia oraz utwory Jacka Kaczmarskiego i Przemysława Gintowskiego: "Stworzenie świata", "Wygnanie z Raju", "Walka Jakuba z aniołem" (utwory z kasety RAJ wydanej przez firmę "Pomaton"). Wyjątki z Księgi Rodzaju czyta Marcin Idziński. zwiń
 • RWEBoskie i Ludzkie - wypisy z literatury, data emisji: 21-04-1991 "Żywot Fra Angelica z Fiesoli, malarza..." - fragmenty książki Giorgio Vasarego w tłumaczeniu Karola Estreichera. Czytają: Anna... więcej"Żywot Fra Angelica z Fiesoli, malarza..." - fragmenty książki Giorgio Vasarego w tłumaczeniu Karola Estreichera. Czytają: Anna Karska, Zbigniew Bańkowski i Wojciech Stockinger. zwiń
 • RWEBoskie i ludzkie - wypisy z literatury, data emisji: 19-04-1991 Wiersze Jana Lechonia i Bolesława Leśmiana - poetów okresu "dwudziestolecia międzywojennego" w interpretacji Marcina Idzińskiego i... więcejWiersze Jana Lechonia i Bolesława Leśmiana - poetów okresu "dwudziestolecia międzywojennego" w interpretacji Marcina Idzińskiego i Wojciecha Stockingera. Jan Lechoń: "Siedem grzechów głównych" * "Pycha" * "Łakomstwo" * "Nieczystość" * "Zazdrość" * "Obżarstwo i pijaństwo" * "Gniew" * "Lenistwo" * Bolesław Leśmian: "Dziewczyna" * "Niegdyś dom mój ochoczy i świat za dąbrową..." * "Tu jestem - w mrokach ziemi i jestem - tam jeszcze" * "Krajobraz utracony" * "Krzywda" * "Boże, pełen w niebie chwały" * "Skończoność" * "Szczęście" * "Spotykam go codziennie. Twarz wklęta w ramiona". Przerywniki muzyczne. Rozkład pracy nadajników RWE. Sygnał RWE. zwiń
 • RWEBoskie i ludzkie - wypisy z literatury, data emisji: 16-06-1991 Wiersze Czesława Miłosza w interpretacji Zbigniewa Bańkowskiego i Marcina Idzińskiego: "Przedmowa" * "Piosenka o końcu świata" *... więcejWiersze Czesława Miłosza w interpretacji Zbigniewa Bańkowskiego i Marcina Idzińskiego: "Przedmowa" * "Piosenka o końcu świata" * "O Aniołach" * "Dar" * "Campo dri Fiori" * Fragmenty wykładu Czesława Miłosza pt. "O nadziei" - wygłoszonego na Uniwersytecie Harwarda i opublikowanego w książce "Świadectwo poezji" w 1983 r. (czyta Santos Liszko). Przerywniki muzyczne. zwiń
 • RWEBoskie i ludzkie - wypisy z literatury, data emisji: 23-06-1991 Fragment opowiadania Włodzimierza Odojewskiego pt. "Bóg z Tobą, synu". Czyta Marcin Idziński.
 • RWEBoskie i ludzkie - wypisy z literatury, data emisji: 30-06-1991 "Danka" - reportaż Ryszarda Kapuścińskiego z tomu "Busz po polsku". Fragment książki Tadeusza Konwickiego pt. "Nowy Świat i... więcej"Danka" - reportaż Ryszarda Kapuścińskiego z tomu "Busz po polsku". Fragment książki Tadeusza Konwickiego pt. "Nowy Świat i okolice" - "Moja wiara". Fragmenty prozy czytają Marcin Idziński i Wojciech Stockinger. zwiń
 • RWEBoskie i ludzkie - wypisy z literatury, data emisji: 07-07-1991 "Kamień z katedry" - fragmenty eseju Zbigniewa Herberta z tomu "Barbarzyńca w ogrodzie". Czyta Zbigniew Bańkowski i Stanisław... więcej"Kamień z katedry" - fragmenty eseju Zbigniewa Herberta z tomu "Barbarzyńca w ogrodzie". Czyta Zbigniew Bańkowski i Stanisław Załuski. zwiń
 • RWEBoskie i ludzkie - wypisy z literatury, data emisji: 14-07-1991 Fragmenty dzieła Giorgio Vasariego "Żywoty najsławniejszych malarzy, rzeźbiarzy i architektów" - powstałego przed ponad 400-laty... więcejFragmenty dzieła Giorgio Vasariego "Żywoty najsławniejszych malarzy, rzeźbiarzy i architektów" - powstałego przed ponad 400-laty (mowa o Antonio Allegrim da Correggio i Andrei del Sarto). Teksty tłumaczył Karol Estreicher, czytali Marcin Idziński i Stanisław Załuski. zwiń
 • RWEBoskie i ludzkie - wypisy z literatury, data emisji: 21-07-1991 Fragmenty "Boskiej Komedii" Dantego w przekładzie Edwarda Porębowicza (Pieśń XIV - "Raj") oraz poezja Aleksandra Błoka ("Legenda"... więcejFragmenty "Boskiej Komedii" Dantego w przekładzie Edwarda Porębowicza (Pieśń XIV - "Raj") oraz poezja Aleksandra Błoka ("Legenda" - tłumaczenie Józefa Czechowicza) i Sergiusza Jesienina ("Przemienienie" - tłumaczenie Brunona Jasieńskiego); "Raj" - pieśń XXVII ("Boska Komedia" Dantego). Przerywniki muzyczne. zwiń
 • RWEBoskie i ludzkie - wypisy z literatury, data emisji: 28-07-1991 "Ucieczka Lwa Tołstoja" - esej Mieczysława Jastruna z tomu "Mit Śródziemnomorski". Czytają Zbigniew Bańkowski i Marcin Idziński.... więcej"Ucieczka Lwa Tołstoja" - esej Mieczysława Jastruna z tomu "Mit Śródziemnomorski". Czytają Zbigniew Bańkowski i Marcin Idziński. Sygnał RWE. zwiń
 • RWEBoskie i ludzkie - wypisy z literatury, data emisji: 04-08-1991 Audycja poświęcona twórczości poetyckiej mającej swoje bezpośrednie inspiracje w Starym Testamencie, a konkretnie w Dawidowych... więcejAudycja poświęcona twórczości poetyckiej mającej swoje bezpośrednie inspiracje w Starym Testamencie, a konkretnie w Dawidowych Psalmach: fragment z książki-podręcznika dr Kazimierza Bukowskiego pt. "Biblia a literatura polska" - na temat psalmów; "Psalm 1" z "Psałterza floriańskiego" (przełom XIII i XIV wieku) oraz ten sam Psalm w tłumaczeniu z przełomu XVIII i XIX wieku autorstwa Kazimierza Bujnickiego; muzyka; "Psalm 51" z "Psałterza Puławskiego" oraz ten sam Psalm w tłumaczeniu Franciszka Karpińskiego (koniec XVIII wieku); muzyka; "Psalm 138" w tłumaczeniu Romana Brandstaettera; "Psalm 45" w tłumaczeniu Leopolda Staffa; muzyka; "Psalm 91" (koniec XVI wieku) oraz ten sam Psalm w poetyckiej interpretacji Jana z Czarnolasu; muzyka; "Rozmu i Wiara" (wiersz Adama Mickiewicza, czyli parafraza Psalmu 19); muzyka. Wiersze czyta Marcin Idziński. zwiń
 • RWEBoskie i ludzkie - wypisy z literatury, data emisji: 11-08-1991 Poetyckie fragmenty zainspirowane Apokalipsą św. Jana: "Ujrzałem niezliczony tłum ze wszystkich narodów" (Ap 7, 4-10; tłumaczenie... więcejPoetyckie fragmenty zainspirowane Apokalipsą św. Jana: "Ujrzałem niezliczony tłum ze wszystkich narodów" (Ap 7, 4-10; tłumaczenie Roman Brandtstaeter) * "Niewiasta obleczona w słońce" (Ap 12, 1-5; 7-9; tł. R. Brandtstaeter) * "Nowe niebo i nowa ziemia" (Ap 21, 1-6; 6; tł. R. Brandtstaeter); muzyka; "Wstęp do Nie-Boskiej Komedii" (Zygmunt Krasiński) * fragmenty z "Uspokojenia" (Juliusz Słowacki) * fragment z "Hymnów" Jana Kasprowicza * "Długo broniłem się przed Tobą..." (Aleksander Wat) * "Modlit zwiń