Logo Polskiego Radia
POSŁUCHAJ

Boskie i ludzkie - wypisy z literatury

14.07.1991 00:00
  • Fragmenty dzieła Giorgio Wasariegi "Żywoty najsławniejszych malarzy, rzeźbiarzy i architektów" - powstałego przed ponad 400-laty (mowa o Antonim z Corregio i Andrzeju del Sarto). Teksty tłumaczył Karol Estreicher, czytali Marcin Idziński i Stanisław Załuski. Dodaj do playlisty
Fragmenty dzieła Giorgio Vasariego "Żywoty najsławniejszych malarzy, rzeźbiarzy i architektów" - powstałego przed ponad 400-laty (mowa o Antonio Allegrim da Correggio i Andrei del Sarto). Teksty tłumaczył Karol Estreicher, czytali Marcin Idziński i Stanisław Załuski.