Logo Polskiego Radia
POSŁUCHAJ

Boskie i ludzkie - wypisy z literatury

22.09.1991 00:00
  • Fragmenty Starego Testamentu zaczerpnięte z polskiego wydania Biblii Tysiąclecia oraz utwory Jacka Kaczmarskiego i Przemysława Gintowskiego: "Stworzenie świata", "Wygnanie z Raju", "Walka Jakuba z aniołem" (utwory z kasety RAJ wydanej przez firmę "Pomaton"). Wyjątki z Księgi Rodzaju czyta Marcin Idziński. Dodaj do playlisty
Fragmenty Starego Testamentu zaczerpnięte z polskiego wydania Biblii Tysiąclecia oraz utwory Jacka Kaczmarskiego i Przemysława Gintowskiego: "Stworzenie świata", "Wygnanie z Raju", "Walka Jakuba z aniołem" (utwory z kasety RAJ wydanej przez firmę "Pomaton"). Wyjątki z Księgi Rodzaju czyta Marcin Idziński.