Logo Polskiego Radia
POSŁUCHAJ
polskieradio.pl
Bartek Czyżewski 14.12.2010

Władysław Gomułka

Ur.1905, zm.1982. Działacz komunistyczny, sekretarz generalny PPR. W 1948 oskarżony o odchylenie prawicowo-nacjonalistyczne i aresztowany. Od października 1956 I sekretarz KC PZPR.

Początkowo cieszył się dużym poparciem społecznym i był dla ludzi symbolem odejścia od stalinizmu, później stawał się coraz bardziej dogmatyczny.

Zwolennik interwencji w Czechosłowacji w 1968, a także odpowiedzialny za represje studenckie w marcu 1968 i kampanię antysemicką.

W grudniu 1970 wydał polecenie użycia broni przeciwko robotnikom.