Logo Polskiego Radia
POSŁUCHAJ
polskieradio.pl
Bartek Czyżewski 16.12.2010

Stefan Kisielewski

Ur. 1911, zm. 1991. Prozaik, publicysta, kompozytor, krytyk muzyczny, poseł na Sejm, komentator polityczny.

W latach 1957-65 poseł na Sejm PRL II i III kadencji z ramienia koła Znak. W swoich publikacjach i wystąpieniach polemizował z ideologią komunistyczną.

Współzałożyciel i członek Unii Polityki Realnej. Był zwolennikiem liberalizmu gospodarczego.