Logo Polskiego Radia
POSŁUCHAJ
polskieradio.pl
Bartek Czyżewski 22.12.2010

Czesław Miłosz i Aleksander Wat (audycja Krzysztofa Rutkowskiego 'Pamiętnik mówiony Wata' | RWE 1989-90)

Audycja przygotowana na podstawie zapisu rozmów Czesława Miłosza z Aleksandrem Watem pt. "Mój wiek” (autor Krzysztof Rutkowski).
Czesław MiłoszCzesław Miłoszźr.www.milosz365.pl