Logo Polskiego Radia
POSŁUCHAJ
polskieradio.pl
Bartek Czyżewski 22.12.2010

Historyczne reminiscencje

Audycja na temat porozbiorowych dziejów Polski (autor prof. Marian Kukiel).
Historyczne reminiscencjeMarian Kukiel, fot. Narodowe Archiwum Cyfrowe