Logo Polskiego Radia
POSŁUCHAJ
polskieradio.pl
Bartek Czyżewski 22.12.2010

Mocarstwa a sprawa polska w czasie II wojnie światowej

Cykliczna pogadanka dotycząca sytuacji Polski na tle polityki międzynarodowej w okresie wojny (autor prof. Marian Kukiel).
Mocarstwa a sprawa polska w czasie II wojnie światowejMarian Kukiel, fot. Narodowe Archiwum Cyfrowe