Logo Polskiego Radia
POSŁUCHAJ
polskieradio.pl
Bartek Czyżewski 22.12.2010

Początki Polski Odrodzonej (audycja gen. prof. Mariana Kukiela | RWE 1967)

Audycja na temat najważniejszych wydarzeń związanych z odzyskiwaniem niepodległości w latach 1918-1919 (autor prof. Marian Kukiel).
Początki Polski Odrodzonej (audycja gen. prof. Mariana Kukiela | RWE 1967)Marian Kukiel, fot. Narodowe Archiwum Cyfrowe