Logo Polskiego Radia
POSŁUCHAJ
polskieradio.pl
Bartek Czyżewski 22.12.2010

Czasy zwykłe czasy ciekawe Czesław Miłosz i Aleksander Wat (audycja Krzysztofa Rutkowskiego 'Pamiętnik mówiony Wata' | RWE 1989-90)

Magazyn kulturalny poświęcony najciekawszym wydarzeniom artystycznym, dyskusjom historycznym, uzupełniony felietonami i wywiadami.
Czasy zwykłe czasy ciekawe Czesław Miłosz i Aleksander Wat (audycja Krzysztofa Rutkowskiego Pamiętnik mówiony Wata | RWE 1989-90)wikipedia/GNU/Twice25