Logo Polskiego Radia
POSŁUCHAJ
polskieradio.pl
Bartek Czyżewski 22.12.2010

Dwadzieścia lat niepodległości

Cykl wspomnień Kajetana Dzierżykraj-Morawskiego - dyplomaty, literata, ekonomisty, ostatniego ambasadora II RP w Paryżu.
Dwadzieścia lat niepodległościPowitanie Józefa Piłsudskiego – pośrodku w mundurze bez pasa – na Dworcu Wiedeńskim w Warszawie 12 grudnia 1916 (źródło: Andrzej Ajnenkiel "Od rządów ludowych do przewrotu majowego". Warszawa 1979)