Logo Polskiego Radia
Polskie Radio
Bartek Czyżewski 10.05.2011

Postać, która nie gaśnie. Wspomnienia kard. Dziwisza

  • Kardynał Dziwisz wspomina
Postawa papieża w obliczu cierpienia i choroby stała się źródłem nadziei dla milionów ludzi.
Papież Jan Paweł II błogosławi wiernych zebranych wieczorem pod kościołem św. Karola Boromeusza w Wiedniu 12. września 1983, trzeciego dnia pielgrzymki do Austrii.Papież Jan Paweł II błogosławi wiernych zebranych wieczorem pod kościołem św. Karola Boromeusza w Wiedniu 12. września 1983, trzeciego dnia pielgrzymki do Austrii.PAP/KEYSTONE

2 kwietnia 2005 roku o godzinie 21.37 arcybiskup Leonardo Sandri ogłosił, że Jan Paweł II "odszedł do domu Ojca". Tej chwili towarzyszyły oklaski tysięcy wiernych zgromadzonych pod oknami papieskiego apartamentu w Watykanie. Po raz pierwszy w historii, w taki sposób żegnano papieża. Był to spontaniczny wyraz szacunku i miłości.

Papież Polak nadał swemu pontyfikatowi wymiar uniwersalny, spotykając się z przedstawicielami wszystkich religii i kultur. Podczas podróży zagranicznych zabierał głos w trudnych kwestiach społecznych, jak bezrobocie, nędza i przemoc. Przestrzegał przed egoistycznym poszukiwaniem miłości i szczęścia.

Jan Paweł II wielokrotnie podkreślał wartość rodziny, zwracając uwagę na jej wymiar duchowy i znaczenie we współczesnym świecie.

/

Papież miał niezwykły kontakt z młodymi ludźmi. Mówił do nich często o sprawach najważniejszych, które nadają sens życiu i przyszłości. Miał dar przemawiania do wiernych, jakby rozmawiał indywidualnie z każdym z nich. Mówił, że człowiek jest powołany do odnoszenia zwycięstwa nad sobą.

Wielokrotnie przypominał, że miłosierdzie Boga jest jedynym źródłem nadziei dla człowieka. Podkreślał, że każdy człowiek znajduje w życiu "swoje Westerplatte", czyli zadanie, które trzeba podjąć i wypełnić, zarówno dla siebie, jak i z myślą o innych.

Przesłanie pontyfikatu Jana Pawła II odzwierciedlają słowa wypowiedziane przez niego na początku jego posługi: "Nie lękajcie się, otwórzcie na oścież drzwi Chrystusowi, otwórzcie drzwi jego zbawczej władzy". Pontyfikat papieża Polaka był jednym z najbardziej znaczących w historii Kościoła i świata.

Dominikanin, organizator spotkań młodych nad Lednicą, ojciec Jan Góra podkreśla, że przyjaźń z Ojcem Świętym jest dla niego stale wielkim zobowiązaniem. Wyznaje, że codziennie rozmawia w myślach z Janem Pawłem II i czuje jego wsparcie. Ojciec Góra wyznaje, że Jan Paweł II jest stale obecny w jego myślach i sercu, i na tym polega wielkie zwycięstwo miłości i wiary Papieża. Jan Paweł II obdarował go sobą, swoją miłością i myślą w sposób zadziwiający.

/

- Zainteresowanie osobą i nauką Jana Pawła II nie gaśnie, ale się zwiększa. Trzeba jedynie znaleźć nowe sposoby jej przekazywania - uważa kardynał Stanisław Dziwisz. Metropolita krakowski podkreślił w "Sygnałach Dnia" w Programie Pierwszym Polskiego Radia, że Jan Paweł II miał dar przekazywania nauki ewangelicznej w nowej formie, pięknym językiem i przekonywająco. - Dlatego i dziś trzeba szukać nowych sposobów głoszenia Ewangelii - podkreślał Dziwisz.

Taką funkcję pełni nowy portal internetowy www.franciszkanska3.pl, dzięki któremu duchowni starają się dotrzeć do młodych. Kardynał Dziwisz zaznaczył, że na portal już teraz wchodzi wielu młodych użytkowników internetu. Metropolita dodał, że celem przedsięwzięcia jest wyjście naprzeciw potrzebom młodzieży, zaproszenie ich do rozmowy - tak, jak czynił to papież Polak.

Metropolita krakowski nie jest zdziwiony, że większą popularnością cieszą się publikacje na temat życia Jana Pawła II, niż jego przemówienia czy encykliki. Podkreśla, że ludzie zawsze interesowali się życiem papieża.

/

Kardynał Dziwisz odniósł się także do spekulacji na temat terminu zakończenia procesu beatyfikacyjnego i kanonizacji. Wyjaśnił, że to papież podejmuje decyzję, czy kandydat na ołtarze będzie najpierw beatyfikowany, czy od razu kanonizowany. Metropolita krakowski po raz kolejny wyraził przekonanie, że Jan Paweł II powinien być czczony jako święty.

Kardynał Dziwisz zwrócił uwagę, że papież Polak jednoczył wyznawców różnych Kościołów. - Zdaniem wielu komentatorów, tylko Jan Paweł II mógł zorganizować ekumeniczne spotkanie modlitewne z udziałem przedstawicieli wszystkich religii świata, jakie odbyło się w Asyżu - zauważył metropolita krakowski.

Z archiwum Radia