Beatyfikacja - Jan Paweł II
Section01

Jan Paweł II
Papież Polak

Section05
1978
Wybór Karola Wojtyły na papieża
Wynik wyboru ogłoszono o godzinie 18.44. Wbrew przyjętemu zwyczajowi nowo wybrany Ojciec Św. przemawia do tłumu na placu św. Piotra. Przemawia w języku włoskim, czym od razu zjednuje sobie sympatię wiernych zgromadzonych na placu przed Bazyliką św. Piotra.
Ogłoszenie wyboru kardynała Karola Wojtyły na papieża. (RWE, 16.10.1978)
1979
Pierwsza pielgrzymka do Polski
"Niech zstąpi Duch Twój! Niech zstąpi Duch Twój! I odnowi oblicze ziemi!... Tej ziemi!" - powiedział Jan Paweł II w czasie mszy św. pontyfikalnej na pl. Zwycięstwa w Warszawie, 2 czerwca 1979.
- Pragnę, by owocem moich odwiedzin stała się jedność wewnętrzna mych rodaków, a także dalszy, pomyślny rozwój stosunków pomiędzy państwem a kościołem w mej umiłowanej Ojczyźnie - mówił Jan Paweł II po wylądowaniu na lotnisku Okęcie. (RWE, 2.06.1979)
1980
Wsparcie dla strajku w Stoczni Gdańskiej
14 sierpnia rozpoczął się strajk w Stoczni Gdańskiej, który dał początek powstania "Solidarności". 20 sierpnia papież wysłał list do kard. Stefana Wyszyńskiego w sprawie protestów na Wybrzeżu, popierający postulaty strajkujących pod tytułem "W ciągu ostatnich trudnych dni jestem szczególnie blisko".
Fragmenty sprawozdania z pielgrzymki Jana Pawła II do Francji. Relacja dźwiękowa Tadeusza Nowakowskiego z uroczystego "Te Deum" w katedrze paryskiej; relacja dźwiękowa ze spotkania papieża z merem Paryża i mieszkańcami miasta. (RWE, 1980)
1981
Zamach na papieża
13 maja około godziny 17.19 papież został ciężko zraniony na placu św. Piotra przez tureckiego zamachowca  Mehmeta Ali Agcę.
- Papież przejeżdża pomiędzy wiwatującym tłumem, błogosławi, całuje główki dzieci. Nagle dzieje się coś dziwnego, papież osuwa się w ramiona ks. Dziwisza - relacja z cotygodniowej audiencji papieża na placu św. Piotra. (RWE, 13.05.1981)
1982
Kanonizacja bł. Maksymiliana Kolbego
10 października Jan Paweł II kanonizował bł. Maksymiliana Kolbego jako męczennika.
Homilia Jana Pawła II wygłoszona podczas kanonizacji o. Maksymiliana Kolbego w Rzymie. (RWE, 10.10.1982)
1983
Druga pielgrzymka do Polski
"Nie daj się zwyciężyć złu, ale zło dobrem zwyciężaj" - tymi słowami Jan Paweł II nawiązał do stanu wojennego.
Spotkanie z młodzieżą w oknie Pałacu Biskupów w Krakowie, przy ul. Franciszkańskiej 3. (PR, 22.06.1983)
1984
Zamordowanie ks. Jerzego Popiełuszki
31 października podczas audiencji ogólnej Ojciec Św. oddał hołd zamordowanemu przez komunistów księdzu Popiełuszce.
- Śmierć tego kapłana wstrząsnęła opinią i sumieniem ludzi w Polsce i na całym świecie. W ludzkim rozumieniu doznał kaźni - mówił Jan Paweł II do Polaków. (RWE, 1984)
1985
Afryka po raz kolejny
26 stycznia papież rozpoczął 25. pielgrzymkę zagraniczną. Odwiedził m.in.: Wenezueli, Ekwadoru, Peru oraz Trynidadu i Tobago.
- Papież będzie w tej podróży 12 dni, przejedzie 25 tys. kilometrów, spotka się z wiernymi w 17 miejscowościach - rozważania reportera Tadeusza Nowakowskiego, który towarzyszył papieżowi we wszystkich podróżach. (RWE, 1985)
1986
Papież w żydowskiej synagodze
13 kwietnia, to wyjątkowa data w relacjach katolików i wyznawcami judaizmu – po raz pierwszy od czasów apostolskich następca św. Piotra wszedł do żydowskiego domu modlitwy.
- Był to krok niesłychanie odważny i było to napiętnowanie antysemityzmu - komentował Jan Lichten, prawnik. (RWE, 1986)
1987
Trzecia pielgrzymka do Polski
Pielgrzymka do Polski pod hasłem "Do końca ich umiłował" rozpoczęła się 8 czerwca. Jan Paweł II odwiedził: Warszawę, Lublin, Tarnów, Kraków, Szczecin, Gdynie, Gdańsk, Częstochowę, Łódź i ponownie Warszawę.
Pierwszy dzień wizyty w Polsce. Lotnisko Okęcie - mowy powitalne gen. Wojciecha Jaruzelskiego i prymasa Polski kardynała Józefa Glempa, przemówienie Jana Pawła II. (PR, 8.06.1987)
1988
Wizyta w Parlamencie Europejskim
Ojciec Św. wyraził aprobatę kościoła dla integracji europejskiej, przypominając jednocześnie o aspiracjach ludów słowiańskich, które nazwał "drugim płucem" wspólnej europejskiej ojczyzny.
- Pragnieniem moim – jako najwyższego Pasterza Kościoła powszechnego, który pochodzi ze wschodniej Europy i zna aspiracje ludów słowiańskich [...] jest to, by Europa suwerenna i wyposażona w wolne instytucje rozszerzyła się kiedyś aż do granic, jakie wyznacza jej geografia, a bardziej jeszcze historia - mówił Jan Paweł II. (RWE, 11.10.1988)
1989
Ocieplenie kontaktów Watykan-Warszawa
Obrady Okrągłego Stołu w Polsce dały możliwość ocieplenia oficjalnych stosunków między Watykanem i Warszawą
Korespondencja Marka Lehnerta z Rzymu na temat listu Papieża Jana Pawła II do Prymasa Polski Józefa Glempa. (RWE, 3.07.1989)
1990
Oficjalne kontakty Watykan - ZSRR
15 marca 1990 Stolica Apostolska i Związek Radziecki nawiązały stałe kontakty oficjalne, dokonując wymiany przedstawicieli.
1991
Czwarta pielgrzymka do Polski
Myślą przewodnią wizyty były słowa św. Pawła – "Bogu dziękujcie. Ducha nie gaście". Papież odwiedził Koszalin, Rzeszów, Przemyśl, Lubaczów, Kielce, Radom, Łomża, Białystok, Olsztyn, Włocławek, Płock i Warszawę.
- Wolność jest trudna. Trzeba się jej uczyć, trzeba być prawdziwie wolnym - mówił Jan Paweł II do wiernych w Płocku. (PR, 7.06.1991)
1992
Wizyta w Afryce
Jan Paweł II odwiedził w dwóch kolejnych pielgrzymkach aż pięć krajów: Senegal, Gambię, Gwineę, Angolę oraz Wyspy św. Tomasza i Książęce.
1993
Pielgrzymka na Litwę, Łotwę i Estonię
Po raz pierwszy Ojciec Święty pielgrzymował do krajów byłego Związku Radzieckiego.
1994
Apel o pokój na Bałkanach
16. rok pontyfikatu upłynął z jednej strony pod znakiem kontuzji Jana Pawła II, z drugiej zabiegów dyplomatycznych związanych z wojną na Bałkanach.
- Za wojnę odpowiadają nie tylko ci, którzy ją wywołują, ale również ci, którzy nie czynią wszystkiego, aby im przeszkodzić - refleksje Jana Pawła II na temat pokoju. (PR, 30.03,.1997)
1995
Piąta pielgrzymka do Polski
Była to najkrótsza wizyta Ojca Świętego w ojczyźnie i jedyna, która przypadła na czas Wielkanocy. Trwała zaledwie jeden dzień - 22 maja 1995 roku.
Przemówienie wygłoszone w czasie spotkania z wiernymi wyznania ewangelicko-augsburskiego w kościele św. Trójcy w Skoczowie. (PR, 22.05.1995)
1996
Wizyta w Niemczech
Pod Bramą Brandenburską papież powiedział m.in.: "Berlińczykom i wszystkim Niemcom, którym jestem wdzięczny za pokojową rewolucję, jaka doprowadziła do otwarcia tej bramy, mówię: Ducha nie gaście. Trzymajcie tę bramę otwartą dla siebie i innych".
- Myślą ogarniam wszystkich, którzy przeszli przez kaźń obozów koncentracyjnych - mówił Jan Paweł II po polsku na koniec mszy beatyfikacyjnej w Berlinie. (PR, 23.06.1996)
1997
Szósta pielgrzymka do ojczyzny
- W tym momencie obejmuję myślą i sercem całą moją ojczyznę i wszystkich rodaków bez wyjątku - mówił Jan Paweł II na powitanie rodaków 31 maja 1997 roku.
- Jam jest chleb życia - rozważanie Jana Pawła II wygłoszone w Katedrze św. Jana Chrzciciela we Wrocławiu, 31.05.1997
1998
Wizyta na Kubie i w Nigerii
W trakcie prywatnego spotkania Jana Pawła II z Fidelem Castro papież poprosił o ułaskawieniu więźniów politycznych. Efektem apelu było zwolnienie 180 Kubańczyków.
- Nie oczekujcie od innych tego, co potraficie sami, czym macie być i co macie czynić - mówił Jan Paweł II w czasie wizyty na Kubie. (PR, 24.01.1998)
1999
VII pielgrzymka do Polski
- Pragnę wraz z moimi rodakami rozważyć wielką tajemnicę Boga, który jest miłością - mówił papież Jan Paweł II w trakcie VII pielgrzymki do Polski, 5-17 czerwca 1999.
– Noszę w sobie od urodzenia wielki dług w stosunku do tych, którzy w tym czasie podjęli walkę z najeźdźcą i zwyciężyli, płacąc za to swoim życiem – mówił papież nad mogiłą młodych żołnierzy poległych w bitwie warszawskiej w 1920 roku.
2000
Trzecia tajemnica fatimska
Dla wielu katolików jednym z najważniejszych wydarzeń 22. roku pontyfikatu było ogłoszenie "Orędzia Fatimskiego" i przedstawienie wyjaśnienia oraz komentarza teologicznego do trzeciej części "Tajemnicy Fatimskiej".
- Najświętsza Panna prosi pastuszków: "Módlcie się, módlcie się wiele i składajcie ofiary za grzeszników; tyle dusz kończy w piekle, gdyż nikt za nie się nie modli i nie składa ofiar" - mówił Jan Paweł II w Fatimie. (12-13.05.2000)
2001
Wizyta w świątyni muzułmańskiej
6 maja 2001 roku w Damaszku Jan Paweł II jako pierwszy papież odwiedził świątynię muzułmańską – meczet zbudowany w miejscu katedry św. Jana Chrzciciela.
- Z tego miejsca, tak zniekształconego przez wojnę, wznoszę modlitwę o pokój dla Ziemi Świętej i świata - powiedział papież z wnętrza zniszczonego kościoła prawosławnego na Wzgórzach Golan. (PR, 6.05. 2001)
2002
Ostatnia wizyta w Polsce
Ojciec Święty odwiedził Ojczyznę w dniach 16 – 19 sierpnia 2002 roku. Hasłem i przesłaniem wizyty był cytat z encykliki "Dives in misericordia" - "Bóg bogaty w miłosierdzie".
- Witaj w domu! - skandowali zebrani pod oknem wierni. - Jakby się kto pytał Franciszkańska 3 - odpowiedział Jan Paweł II.
2003
Beatyfikacja Matki Teresy z Kalkuty
19 października 2003, prawie dokładnie w 25. rocznicę wyboru Karola Wojtyły na papieża, Ojciec Święty celebrował mszę beatyfikacyjną Matki Teresy z Kalkuty.
2004
Ostatnia zagraniczna pielgrzymka
W dniach 14-15 sierpnia 2004 roku Jan Paweł II odwiedził Lourdes we Francji. Wizyta przypadła w 150. rocznicę ogłoszenia dogmatu o niepokalanym poczęciu.
Papież w Lourdes spotkał się z chorymi, sam był już ciężko chory, widać było, że odczuwa wielki ból. Podkreślił szczególną rolę kobiety w naszych czasach. (PR, 2.07.2004)
2005
Śmierć Jana Pawła II
Ojciec Święty Jan Paweł II zmarł 2 kwietnia 2005 r. o godzinie 21.37 w swym prywatnym apartamencie.  W ostatnich chwilach w modlitwie towarzyszyły mu tysiące ludzi na Placu św. Piotra i miliony w kościołach, przed radioodbiornikami i telewizorami na całym świecie.
"Polaków pożegnanie Papieża" - reportaż Ernesta Zozunia. Przypomnienie dramatycznych chwil z kwietnia 2005 roku. (PR, 2007)
1978
Wybór Karola Wojtyły na papieża
1979
Pierwsza pielgrzymka do Polski
1980
Wsparcie dla strajku w Stoczni Gdańskiej
1981
Zamach na papieża
1982
Kanonizacja bł. Maksymiliana Kolbego
1983
Druga pielgrzymka do Polski
1984
Zamordowanie ks. Jerzego Popiełuszki
1985
Afryka po raz kolejny
1986
Papież w żydowskiej synagodze
1987
Trzecia pielgrzymka do Polski
1988
Wizyta w Parlamencie Europejskim
1989
Ocieplenie kontaktów Watykan-Warszawa
1990
Oficjalne kontakty Watykan - ZSRR
1991
Czwarta pielgrzymka do Polski
1992
Wizyta w Afryce
1993
Pielgrzymka na Litwę, Łotwę i Estonię
1994
Apel o pokój na Bałkanach
1995
Piąta pielgrzymka do Polski
1996
Wizyta w Niemczech
1997
Szósta pielgrzymka do ojczyzny
1998
Wizyta na Kubie i w Nigerii
1999
VII pielgrzymka do Polski
2000
Trzecia tajemnica fatimska
2001
Wizyta w świątyni muzułmańskiej
2002
Ostatnia wizyta w Polsce
2003
Beatyfikacja Matki Teresy z Kalkuty
2004
Ostatnia zagraniczna pielgrzymka
2005
Śmierć Jana Pawła II
Section013

skarby archiwum polskiego radia

Habemus papam!
Habemus Papam! - ogłoszenie decyzji konklawe. (PR, 16.10.1978)
Karol Wojtyła papieżem
"Obawiałem się przyjęcia tego wyboru, przyjąłem go jednak w duchu posłuszeństwa Panu i pełnej wiary w Jego matkę". Frag. uroczystości ogłoszenia wyboru nowego papieża – metropolity krakowskiego Kardynała Karola Wojtyły. (RWE, 16.10.1978)
Pierwsze przemówienie - aplauz wiernych
- Przybyłem do Was z dalekiego kraju - papież Jan Paweł II po raz pierwszy przemawiał z balkonu bazyliki św. Piotra. (BBC, 16.10.1978)
Serce i sumienie narodu
- Dzieje narodu zasługują na właściwą ocenę wedle tego, co wniósł on w rozwój człowieka i człowieczeństwa, w jego świadomość, serce, sumienie. To jest najgłębszy zrąb kultury, najgłębszy jej nurt, to jej rdzeń i siła - mówił Jan Paweł II na Placu Zwycięstwa. (RWE, 2.06.1979)
"Miej serce i patrzaj w serce"
- Człowieka trzeba mierzyć miarą wnętrza, trzeba mierzyć miarą sumienia, miarą ducha - mówił papież. (RWE, 3.06.1979)
"Kultura jest wyrazem człowieka"
- Kultura jest wyrazem człowieka. Jest potwierdzeniem człowieczeństwa. Człowiek ją tworzy - i człowiek przez nią tworzy siebie - mówił Jan Paweł II do młodzieży w Gnieźnie. (RWE, 3.06.1979)
"Każdy człowiek dźwiga krzyż"
- Każdy krzyż, który dźwiga człowiek, nabiera niepojętej po ludzku godności. Staje się znakiem zbawienia dla tego, kto go dźwiga, a także dla innych - Jan Paweł II w Częstochowie. (RWE, 4.06.1979)
"Budzić sumienia"
- Trzeba wciąż czuwać, wciąż budzić ludzkie sumienia, wciąż przestrzegać przed naruszeniem prawa moralnego, wciąż porywać do realizacji przykazania miłości, łatwo bowiem zakorzenia się w ludzkich sercach wewnętrzna znieczulica - mówił Jan Paweł II w Częstochowie. (RWE, 4.06.1979)
"Mieć świadomość celu"
- Iść przed siebie to znaczy nie tylko ulegać wymogom czasu, pozostawiając stale za sobą przeszłość, dzień wczorajszy, rok, lata, stulecia. Iść przed siebie to znaczy mieć świadomość celu - mówił Jan Paweł II w Krakowie. (RWE, 6.06.1979)
Najlepsze jest poza tekstem
Przypomnienie najważniejszych spotkań, często zabawnych momentów, z pierwszej pielgrzymki Jana Pawła II do Polski w 1979 roku z wplatanymi opowieściami ojca Andrzeja Kłoczowskiego. (PR, 2004)
Jan Paweł II - rycerz słowa
Jak zmieniał się z czasem głos Papieża? Jak mówił w zależności od okoliczności na przykładzie słów wygłoszonych podczas  pielgrzymek Jana Pawła II do Polski. "Rycerz słowa" – reportaż Eweliny Karpacz-Oboladze. (PR, 18.05.2010)
Ojczyzna jak matka
- Pocałunek złożony na ziemii ojczystej jest jak pocałunek na rękach matki. Ojczyzna jest naszą matką ziemską. Ma prawo do miłości szczególnej - mówił Jan Paweł II. (RWE, 16.06.1983)
Wigilijne spotkanie z rodakami
Sprawozdanie dźwiękowe z wigilijnego spotkania Jana Pawła II z Polakami w Rzymie w 1983 roku. (RWE, 24.12.1983)
Section016