Kultura polska jest dobrem

26.03.2011 21:07
  • Kultura polska jest dobrem Dodaj do playlisty
Papież Jan Paweł II na Wzgórzu Lecha w 1979 mówił m.in.: "Kultura polska jest dobrem, na którym opiera się życie duchowe Polaków. Ona wyodrębnia nas jako naród, ona stanowi o nas przez cały ciąg dziejów. Stanowi bardziej niż siła materialna, bardziej nawet niż granice polityczne. Wiadomo, ze naród polski przeszedł ciężką próbę utraty niepodległości, która trwała z górą sto lat, a mimo to pośród tej próby pozostał sobą, ponieważ miał swoją kulturę".