Panorama poezji współczesnej

24.03.2011 15:31
  • Jak Karol Wojtyła pisał wiersze... Dodaj do playlisty
Esej Krzysztofa Karaska na temat twórczości poetyckiej Karola Wojtyły. Analiza wczesnych wierszy przyszłego papieża, prezentacja wybranych utworów.