Wokół spotkania Wałęsa - Glemp - Jaruzelski

21.11.2011 13:00
  • Wokół spotkania Wałęsa - Glemp - Jaruzelski Dodaj do playlisty
- Co po nas zostanie, czy pozostaną po nas plastikowe plakietki z napisem "Solidarność”, czy coś jeszcze? – pytał Jerzy Kropiwnicki podczas posiedzenia KK NSZZ "Solidarność”, które odbyło się 4 listopada 1981. Burzliwa dyskusja przed wyjazdem L. Wałęsy na rozmowy z prymasem J. Glempem i gen. W. Jaruzelskim.