Polskie Radio

Parlament Europejski przyjął budżet na 2016 rok

Czwórka
Tomasz Jaremczak 03.12.2015

Plan wydatków na przyszły rok przewiduje przeznaczenie 1,6 mld euro więcej, niż proponowała KE, na pomoc krajom najbardziej dotkniętym kryzysem migracyjnym, a także zapewnienie schronienia i wsparcia humanitarnego uchodźcom.  

Zwiększony o prawie 32 mln euro ma być również budżet programu finansowania badań naukowych i innowacji Horyzont 2020. Zaplanowano na niego w sumie 9,54 mld euro.  Przewidziano też 698 mln euro wsparcia dla europejskich rolników dotkniętych rosyjskim embargiem, a także trudną sytuacją w sektorach mlecznym i wieprzowym. 

- Będą też większe fundusze dla małych i średnich przedsiębiorstw oraz dla studentów w kontekście programu Erasmus - mówi wiceprzewodniczący PE Ryszard Czarnecki. 

W sumie zobowiązania budżetowe wyniosą 155 mld euro, a środkami na płatności 143,9 mld euro. Za ich przyjęciem głosowało  516 europosłów, przeciwnych było 179, ośmiu wstrzymało się od głosu. 

polskieradio.pl, tj