Polskie Radio

Jan Paweł II do Góreckiego

Polskie Radio
Krzysztof Komarnicki 28.11.2013
Jan Paweł II
Jan Paweł II, foto: Shutterstock

W 2003 roku kompozytor obchodził 75. urodziny, patronując Festiwalowi Kompozytorów Polskich w Bielsku-Białej. Wielkim przeżyciem dla Góreckiego, człowieka szczerej wiary, było wysłuchanie skierowanych doń słów papieża, odczytanych przez ks. biskupa Tadeusza Rakoczego.

Jan Paweł II dziękował Henrykowi Mikołajowi Góreckiemu za wielkie dzieła, w tym za dedykowany mu psalm "Beatus Vir" oraz za "Totus tuus", wykonane podczas pielgrzymki papieża do ojczyzny.

- W czytelny sposób wyraził pan w nich całe bogactwo polskiej duchowości i tradycji, a równocześnie przez artystyczne piękno zdołał pan nadać im wymiar uniwersalny. Stanowią one cenny wkład polskiej kultury w dzieło budowania tożsamości Europy, podkreślając jej chrześcijański wymiar - czytamy w liście.

Zapraszamy do wysłuchania całego papieskiego posłania.

80. rocznica urodzin H. M. Góreckiego

Henryk Mikołaj Górecki - Utwory na chór a cappella