Prof. dr hab. n. med. Jan Lubiński

Jedynka
Andrzej Gralewski 26.11.2015

Lekarz, autor prac naukowych o światowym znaczeniu w zakresie genetyki nowotworów.

Założyciel największego rejestru nowotworów dziedzicznych. Autor wielu patentów i odkrywca molekularnych podłoży chorób nowotworowych, m.in. raka sutka i jajnika. Kierownik Zakładu Genetyki i Patomorfologii Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego.