Logo Polskiego Radia
POSŁUCHAJ
polskieradio.pl
Izabella Mazurek 23.04.2012

Ronald Reagan w społecznej kampanii amerykańskiej telewizji. "Wspieraj Krucjatę Wolności! Budujemy antykomunistyczne Radio Wolna Europa, dla milionów ludzi za żelazną kurtyną.” [0:58]