Logo Polskiego Radia
POSŁUCHAJ
polskieradio.pl
Izabella Mazurek 16.04.2012

Konrad Tatarowski: Kiedy skończyły się tematy historyczne, jeździłem do Paryża i Londynu i zacząłem robić audycje o znanych współczesnych malarzach i pisarzach.

Konrad TatarowskiKonrad Tatarowski