Logo Polskiego Radia
POSŁUCHAJ
polskieradio.pl
Bartek Czyżewski 21.12.2010

Zbrodnie sowieckie

System sowiecki oparty na gwałcie i terrorze. Popełnione zostały niezliczone zbrodnie na swoich obywatelach oraz wśród krajów satelickich. Symbolem zbrodni stał się GUŁAG – system obozów pracy przymusowej dla kryminalistów, więźniów politycznych i tzw. elementów niepożądanych.

System rozwiązany został dopiero w 1987.