Logo Polskiego Radia
POSŁUCHAJ
polskieradio.pl
Małgorzata Kudosz 21.01.2011

Wydarzenia na Węgrzech

Rewolta zapoczątkowana wiecem poparcia dla Polski 23 października 1956 pod pomnikiem Bema w Budapeszcie. Zakończona zbrojną interwencją wojsk sowieckich po ogłoszeniu przez rząd Imre Nagya neutralności Węgier. Polskie społeczeństwo popierało dążenia wolnościowe Węgrów, organizując pomoc materialną i oddając krew rannym powstańcom.